برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.

ماشین شارژی دخترانه

فیلتر توسط
16,500,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
13,000,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
8,200,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
6,650,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
6,650,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
11,200,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
13,000,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
7,000,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
9,000,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
6,820,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
7,500,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
6,175,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
6,175,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
10,140,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
9,620,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
7,280,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
9,100,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
10,790,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
11,180,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
11,310,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
5,421,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
8,580,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
9,100,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
9,100,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...

قیمت و خرید ماشین شارژی دخترانه

ماشین شارژی جز اسباب بازی های پرطرفدار بین دختران و پسرانه است که طراحی های متفاوتی دارد. با این وجود می‌توانید مدل های متفاوتی از ماشین شارژی دخترانه را نیز در بازار ببینید. با خرید ماشین شارژی برای دختر خود می‌توانید وی را برای حضور فعال در جامعه تشویق کنید. برای خرید ماشین شارژی دخترانه بهتراست نکات بسیارزیادی را درنظرداشته باشید که در این مطلب به آن می‌پردازیم.

انواع ماشین شارژی دخترانه

امروزه برندهای بسیارزیادی در زمینه تولید ماشین شارژی دخترانه و پسرانه فعالیت دارند. تنوع رنگ و طرح این محصول به قدری بالاست که شما می‌توانید  به راحتی محصول موردنظر خود را از میان آنها پیداکنید رنگبندی ماشین شارژی دخترانه بسیاربالاست و شما می‌توانید آن را در رنگ های فانتزی نظیر قرمز، صورتی،نارنجی، زرد و ... که محبوب دختربچه هاست خریداری کنید.

البته ماشین شارژی دخترانه نیز از برندهای متفاوتی عرضه می‌شود که ازجمله این برندها می‌توان به بنز، بی ام و، پورشه، فراری و ... اشاره کرد.

ماشین شارژی دخترانه شاسی بلند

دختربچه ها خیلی به ماشین های شاسی بلند علاقه ندارند با این وجود امروزه طرح های بسیارزیادی از ماشین شارژی دخترانه شاسی بلند نیز در بازار موجود است که شما می‌توانید هریک از آنها را برای کودک خود خریداری کنید. شما می‌توانید انواع ماشین شارژی شاسی بلند را از برندهای مازراتی، بنز و ... انتخاب کنید.

برای خرید ماشین شارژی دخترانه باید به چه نکاتی توجه کنیم؟

اگر به دنبال خرید یک ماشین شارژی هیجان انگیز برای کودک خود هستید، باید نکات زیادی را در هنگام خرید آن درنظربگیرید. درادامه برخی از این نکات را به شما یادآور می‌شویم.

1- زیبایی از مهم ترین فاکتورهایی است که دختربچه ها برای خرید اسباب بازی به آن توجه می‌کنند. از این رو برای خرید ماشین شارژی دخترانه نیز باید به زیبایی محصول توجه داشته باشید. حتما این محصول را در رنگبندی شاد و جذاب برای کودک خود خریداری کنید تا برای بازی با آن شوق داشته باشد.

2- قدرت ماشین شارژی را باید بسته به سن کودکتان انتخاب کنید. اگر کودک شما سن زیادی ندارد، بهتراست انواع ماشین شارژی دخترانه دوموتوره را برای وی خریداری کنید که سرعت چندانی ندارند. از این رو خیالتان راحت است که هنگام استفاده از این ماشین شارژی مشکلی برای فرزند شما پیش نخواهدآمد. البته که در سنین بالاتر گزینه های بیشتری برای خرید دارید و می‌توانید انواع ماشین شارژی دخترانه چهارموتوره با قدرت و سرعت بیشتری را نیز انتخاب کنید.

3- دختربچه ها معمولا به جزئیات توجه بیشتری دارند از این رو سعی کنید ماشین شارژی دخترانه را خریداری کنید که امکانات زیادی داشته باشد. ازجمله این امکانات می‌توان به چراغ های عقب و جلو، نمایشگر ویدئو، نمایشگر باتری و... اشاره کرد.

4- اگر دو کودک با فاصله سنی کم از هم دارید، می‌توانید یک مدل از ماشین شارژی دخترانه دونفره را خریداری کنید. بدین ترتیب بدون صرف هزینه اضافی هر دو کودک شما می‌توانند از این محصول استفاده کنند.ماشین شارژی دونفره معمولا ابعاد بزرگتری دارند و می‌تواند در محدوده سنی 3 تا 11 سال مورداستفاده قراربگیرد.

امروزه شما می‌توانید طرح های بسیارزیادی از ماشین شارژی دخترانه را در بازار ببینید. اما برای اینکه نمونه ای مطابق سلیقه کودک خود خریداری کنید، می‌توانید وی را هنگام خرید به همراه خود ببرید تا اسباب بازی موردعلاقه خود را خریداری کند.acnt?_=1636364797790&did=21&tag=test&r=https%253A%252F%252Fbrilliancce.com%252Fadmin159%252Findex.php%252Fsell%252Fcatalog%252Fcategories%252F318%252Fedit%253F_token%253DX4u-WCVL5Dyr72YcWNuA_YrzHUm_SMFOqeKzN-CCZs0&ua=Mozilla%2F5.0%20(Windows%20NT%206.1%3B%20Win64%3B%20x64)%20AppleWebKit%2F537.36%20(KHTML%2C%20like%20Gecko)%20Chrome%2F94.0.4606.81%20Safari%2F537.36&aac=&if=1&uid=1634405627&cid=1&v=549

ادامه مطلبShow less

فهرست

صفحه اصلی

پروفایل

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم