برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.

ماشین شارژی چهار موتوره

فیلتر توسط
22,500,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
18,300,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
21,000,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
14,200,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
9,450,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
10,750,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
8,950,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
9,450,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
17,800,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
17,800,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
15,450,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
12,800,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
13,750,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
13,250,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
12,750,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
14,400,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
17,800,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
21,500,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
26,500,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
25,500,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
21,500,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
23,500,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
24,500,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
27,500,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...

قیمت و خرید ماشین شارژی چهارموتوره

یکی از مهم ترین فاکتورهایی که در خرید ماشین شارژی باید به آن توجه کنیم، تعداد موتورهای به کاررفته در ماشین شارژی می‌باشد.شما می‌توانید انواع ماشین شارژی را به صورت تک موتوره، دوموتوره و چهارموتوره خریداری کنید. ما در سایت خود انواع ماشین شارژی را به شما ارائه می‌کنیم که می‌توانید بسته به سلیقه و نیازتان آنها را خریداری کنید. یکی از انواع ماشین شارژی نمونه های چهارموتوره می‌باشد که برای استفاده کودک در سنین بالاتر توصیه می‌شود. شما می‌توانید مدل های مختلف ماشین شارژی چهارموتوره را در سایت ما مشاهده کنید.

ماشین شارژی چهارموتوره

در ساختار این مدل از ماشین شارژی از چهارموتور بسیارقدرتمند استفاده شده است که سرعت این محصول را نسبت به مدل های دیگر آن بالاتر می‌برد. قدرت این ماشین در حدی است که کودکان تا 14 سال نیز می‌توانند به راحتی از آن استفاده کنند. قیمت این مدل از ماشین شارژی به دلیل چهارموتور به کاررفته در ساختار آن نسبت به مدل های دوموتوره بیشتر است  و باید با صرف هزینه بیشتری برای خرید آن تصمیم بگیرید.

ویژگی ماشین شارژی چهارموتوره

1-      قدرت و سرعت بسیارزیادی دارد از این رو نیز برای استفاده کودک در سنین بالاتر توصیه می‌شود.

2-      قیمت آن نیز نسبت به سایر مدل های دیگر بسیاربیشتر است و این تنها به دلیل وجود چهارموتور در ساختار آن می‌باشد.

3-      طراحی این مدل از ماشین شارژی برای استفاده بیش از دو نفر است، از این رو می‌توانید با خرید آن از این محصول برای تمامی فرزندان خود استفاده کنید.

4-      به دلیل سرعت بالایی که این نوع ماشین ها دارند، اغلب برای استفاده در خانه های آپارتمانی توصیه نمی‌شود زیرا می‌تواند وسایل شما را به کلی تخریب کند.

5-      به دلیل اینکه این مدل از ماشین بیشتر برای سنین بالاتر طراحی می‌شود، امکانات جانبی آن نیز بسیارزیاد است تا بتواند نیازهای کودکان با سنین بالاتر را به راحتی پاسخ دهد.

راهنمای خرید ماشین شارژی چهارموتوره

برای خرید ماشین شارژی چهارموتوره باید نکات بسیارزیادی را درنظرداشته باشید که برخی از آنها را درادامه بررسی می‌کنیم.

1-ابتدا باید درنظربگیرید که آیا محیطی برای استفاده از این وسیله در اختیار دارید یا خیر؟ همانطور که گفتیم سرعت این ماشین بالاست از این رو نیز استفاده از آن در خانه های آپارتمانی ممکن نیست و برای کودک نیز جذابیتی ندارد. از این رو اگر خانه های ویلایی دارید و یا می‌خواهید کودک شما در فضای بیرون از این ماشین استفاده کند، می‌توانید ماشین شارژی چهارموتوره را خریداری کنید.

2-از دیگر نکات مهمی که باید برای خرید ماشین شارژی چهارموتوره درنظربگیرید، سن کودک شماست. به هیچ عنوان نباید برای کودک در سنین پایین این مدل ماشین را خریداری کنید زیرا در استفاده از آن به خود آسیب خواهدزد.

3-نوع موتورهای به کاررفته در این محصول را نیز به دقت بررسی کنید. کیفیت این موتورها در دوام ماشین شارژی تاثیر بسیارزیادی دارد از این رو نیز باید در انتخاب آنها نهایت وسواس را به خرج دهید.

4-به دلیل قدرت و سرعت بالایی که این ماشین شارژی دارد، بهتراست مدل هایی از آن مجهز به ریموت کنترل را خریداری کنید. بدین ترتیب می‌توانید خودتان نیز روی حرکات فرزندتان کنترل داشته باشید و وی را هنگام مواجهه با موانع از محیط دور کنید.

5-انتخاب برند معتبر برای خرید ماشین شارژی چهارموتوره اهمیت بسیارزیادی دارد. دقت داشته باشید که شما هنگام خرید با برندهای بسیارزیادی روبه رو خواهیدشد که باید معتبرترین آنها را انتخاب کنید. معمولا برندهای معتبر موجود در بازار برای محصولات خود گارانتی و خدمات پس ازفروش درنظرمی گیرند از این رو نیز شما می توانید با خیال راحت نسبت به خرید آنها تصمیم بگیرید.

6-تنوع ماشین شارژی چهارموتوره موجود در بازار بسیارزیاد است از این رو نیز شما می توانید بسته به سلیقه کودکتان هریک از آنها  را انتخاب کنید. ازجمله پرطرفدارترین این ماشین ها می توان به مدل های سواری و شاسی بلند اشاره کرد. ما در برلیانس مدل های متنوعی از ماشین شارژی چهارموتوره را عرضه می کنیم که می توانید به راحتی مدل موردنظرتان را از میان آنها پیدا کنید.

7-از آنجایی که قدرت این ماشین شارژی بسیاربالاست باید نکات ایمنی به خوبی در طراحی آن رعایت شده باشد. ازجمله این نکات ایمنی می توان به وجود کمربند ایمنی باکیفیت اشاره کرد که بتواند در حین حرکت به راحتی امنیت فرزندتان را تامین کند.

8-یکی از مهم ترین تفاوت های ماشین شارژی های موجود در بازار امکانات متنوع موجود در آن می باشد. وجود این امکانات در ماشین شارژی دلخواه است و شما می توانید درباره وجود هریک از آنها تصمیم بگیرید. البته باید بدانید وجود امکانات اضافی قیمت ماشین شارژی موردنظرتان را بالاتر می برد. ازجمله این امکانات می توان به کنترل و تنظیم سرعت ماشین، پنل پخش موزیک و مواردی از  این قبیل اشاره کرد.

acnt?_=1636414647009&did=21&tag=test&r=https%253A%252F%252Fbrilliancce.com%252Fadmin159%252Findex.php%252Fsell%252Fcatalog%252Fcategories%252F328%252Fedit%253F_token%253Dk5iaVGcYwcE580qirwLh89KeaFELlLwV5EUVhzbi0d8&ua=Mozilla%2F5.0%20(Windows%20NT%206.1%3B%20Win64%3B%20x64)%20AppleWebKit%2F537.36%20(KHTML%2C%20like%20Gecko)%20Chrome%2F94.0.4606.81%20Safari%2F537.36&aac=&if=1&uid=1634405627&cid=1&v=549

ادامه مطلبShow less

فهرست

صفحه اصلی

پروفایل

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم