برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.

ماشین شارژی اسپرت

فیلتر توسط
22,500,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
9,450,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
17,800,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
17,800,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
15,450,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
12,800,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
13,750,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
13,250,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
12,750,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
11,800,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
11,800,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
14,400,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
17,800,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
21,500,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
25,500,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
26,500,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
25,500,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
21,500,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
23,500,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
24,500,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
27,500,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
11,200,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
11,500,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
14,500,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...

یکی از انواع ماشین شارژی های موجود در بازار که طراحی جذابی دارند، مدل های اسپرت می‌باشند. این نوع خودروهای دارای ویژگی های فنی خاص خود هستند که آن ها را از سایر مدل های موجود در بازار متمایز می‌کند. شما می‌توانید خودروهای اسپرت را در کلاس های کوپه، فست بک،کروک و ... خریداری کنید. در این مطلب می‌خواهیم اطلاعات بیشتری درباره ماشین شارژی اسپرت در اختیار شما قراردهیم تا برای خرید آن تصمیم درستی بگیرید.

ماشین شارژی اسپرت چه ویژگی هایی دارد؟

1-این نوع ماشین ها طراحی جذاب تری نسبت به سایر مدل ماشین شارژی موجود در بازار دارد و اغلب با عنوان ماشین مسابقه از آن یاد می‌شود.

2-در طراحی این نوع ماشین های از ماشین مسابقه ای الهام گرفته شده است از این رو نیز با همین نام مطرح شده‌اند.

3-بیشتر خودروهایی که طراحی اسپرت دارند به صورت دو در طراحی شده‌اند و می‌توانید از نمونه های پرقدرت آن برای هر دو فرزند خود استفاده کنید.

4-طراحی این محصول از روی ماشین مسابقه است از این رو خودروهای سرعتی نیز شناخته می‌شود.

5-طراحی لوکس این محصول سبب شده است تا بیشتر مورد توجه باشند از این رو قیمت بالاتری نیز دارند.

6-سقف این مدل ماشین اسپرت در دنیای واقعی معمولا جمع شونده است که البته این موضوع خیلی در مورد ماشین شارژی صدق نمی‌کند.

7-امکانات جانبی در این مدل از ماشین شارژی به نسبت سایرین بیشتر است از این رو نیز بیشتر مورد توجه بچه هاست.ازجمله امکانات این محصول می‌توان به چراغ های عقب و جلو، پخش موزیک، رادیو، درب بازشو و ... اشاره کرد.

8- ماشین شارژی اسپرت نه تنها طراحی خارجی جذابی دارد، بلکه داخل آن نیز بسیارلوکس طراحی شده است. صندلی های چرم به کاررفته در این ماشین شارژی جذابیت داخلی آن را چندین برابر می‌کند.

9- ازدیگر ویژگی های ظاهری این محصول می‌توان به شیشه های دودی آن اشاره کرد که ظاهر اسپرتی به آن می‌دهد.

10-ماشین شارژی اسپرت دارای رینگ لاستیک است که نقش بسیارخوبی را در زیبایی آن دارد.

11-طراحی چراغ های ماشین اسپرت نسبت به مدل های معمولی جذاب تر است.

نکات مهم برای خرید ماشین شارژی اسپرت

1-یکی از مهم ترین نکاتی که باید برای خرید ماشین شارژی اسپرت باید درنظربگیرید، موتورهای به کاررفته در آن می‌باشد. در بخش قبلی اشاره کردیم که این مدل از ماشین ها با عنوان ماشین سرعتی شناخته می‌شوند از این رو نیز بهتراست مدل های چهارموتوره آن را خریداری کنید که سرعت و قدرت بالاتری دارند.

2-معمولا ماشین شارژی اسپرت قابلیت تحمل وزن بیشتری دارند، از این رو می‌توانید در سنین بالاتر نیز از آن استفاده کنید. از این رو برای خرید ماشین شارژی اسپرت حتما میزان تحمل وزن آن را درنظربگیرید.

3-معمولا ماشین اسپرت امکانات جانبی بیشتری دارند، از این رو برای خرید این ماشین حتما درباره امکانات جانبی آن سوال بپرسید.

4-رنگ ماشین اسپرت نیز تاثیر بسیارزیادی را در زیبایی آن دارد از این رو بهتراست رنگ های جذابی را برای این مدل از ماشین انتخاب کنید. ازجمله این رنگ ها می‌توان به رنگ متالیک اشاره کرد که به وفور نیز یافت میشود.

5- شما می توانید بسته به نیاز کودکتان امکانات جانبی به کاررفته در ماشین شارژی را نیز بررسی کنید. امروزه برای نزدیکترشدن طراحی ماشین شارژی به ماشین ها در دنیای واقعی این امکانات به کارگرفته می شوند. برخی از این امکانات را درادامه با هم مرورمی کنیم:

- پخش موزیک با قابلیت اتصال usb و یا اتصال به بلوتوث تلفن همراه

- پخش کارتون از طریق مانیتور به کاررفته در ماشین شارژی اسپرت

- دسته حمل چمدانی برای حمل راحت تر ماشین شارژی اسپرت

- وجود صدای استارت واقعی موتور برای تجربه رانندگی واقعی تر

- وجود درب بازشو برای راحتی بیشتر کودک در هنگام استفاده از ماشین شارژی

- نمایشگر میزان شارژ باتری

- وجود قفل برای عدم روشن شدن ماشین در زمان شارژ

 

6- وجود امکاناتی که در بخش بالا بیان شد، تاثیر مستقیمی را روی قیمت محصول دارد. از این رو نیز به دلخواه می توانید نسبت به وجود و یا عدم وجود آنها تصمیم بگیرید.

همانطور که قبلا هم بیان کردیم از ماشین شارژی اسپرت به عنوان نوعی ماشین سرعتی یاد می شود. از این رو نیز اهمیت دارد در هنگام خرید حتما سن کودکتان را درنظربگیرید و براین اساس ایمن ترین گزینه را برای وی خریداری کنید. در هنگام خرید می توانید در این زمینه از فروشنده کمک بگیرید. در خرید اینترنتی نیز این موضوع به صورت دقیق در بخش مشخصات محصول آمده که می توان از آن استفاده کرد.

 

7- برای خرید ماشین شارژی اسپرت محیطی که می خواهید کودک شما در آن بازی کند نیز اهمیت دارد. برای مثال اگر فضای چندانی برای بازی کردن کودک ندارید، شاید خرید ماشین شارژی اسپرت که سرعت بالایی دارد برای شما مناسب نباشد. از این رو نیز بهتراست به سراغ گزینه هایی بروید که سرعت کمتری دارند.

 

acnt?_=1636372727895&did=21&tag=test&r=https%253A%252F%252Fbrilliancce.com%252Fadmin159%252Findex.php%252Fsell%252Fcatalog%252Fcategories%252F320%252Fedit%253F_token%253D1PFdbEaLq9Nt1-0riWR6qjaOWJg151xWdGeeDLf6yYk&ua=Mozilla%2F5.0%20(Windows%20NT%206.1%3B%20Win64%3B%20x64)%20AppleWebKit%2F537.36%20(KHTML%2C%20like%20Gecko)%20Chrome%2F94.0.4606.81%20Safari%2F537.36&aac=&if=1&uid=1634405627&cid=1&v=549

ادامه مطلبShow less

فهرست

صفحه اصلی

پروفایل

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم