برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.

ماشین شارژی دو موتوره

فیلتر توسط
6,650,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
6,650,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
6,175,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
6,175,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
9,620,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
7,280,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
9,100,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
5,421,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
7,780,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
6,980,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
12,800,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
11,450,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
13,980,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
11,800,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
10,500,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
9,680,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
9,180,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
9,480,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
9,380,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
8,800,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
7,000,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
9,500,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
9,330,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
9,330,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...

از اسباب بازی های محبوب کودکان ماشین شارژی است که می‌تواند در هر سنی مورداستفاده قراربگیرد. برای خرید ماشین شارژی از مهم ترین فاکتورهایی که باید درنظرگرفته شود، سن کودک است. برای مثال لازم است برای کودکان در سنین پایین تر از انواع ماشین شارژی دوموتوره استفاده شود. درادامه بیشتر درباره ماشین شارژی دوموتوره صحبت می‌کنیم.

ماشین شارژی دوموتوره

این مدل از ماشین شارژی برای استفاده یک نفر طراحی شده است و اما دونفر نیز می‌توانند از این ماشین شارژی استفاده کنند. سرعت ماشین شارژی دوموتوره ثابت است و اما نسبت به مدل های تک موتوره قدرت بیشتری دارند. این مدل از ماشین شارژی قیمت مناسبی دارد از این رو می‌توانید با صرف هزینه معقولی آن را برای فرزند خود خریداری کنید.

ویژگی های ماشین شارژی دوموتوره

1-اگر خانه آپارتمانی دارید که فضای زیادی برای گشت و گذار کودک وجودندارد، بهترین انتخاب برای شما ماشین شارژی دوموتوره است. این نوع ماشین شارژی سرعت ثابتی دارد از این رو نیز مشکلی را برای وسایل منزل شما به وجودنخواهدآورد.

2-اگر کودک شما سن پایینی دارد و نگران وی در استفاده از این ماشین شارژی هستید، نمونه دوموتوره انتخاب خوبی برای شما خواهدبود. زیرا این سرعت پایین مشکلی برای سلامت کودک شما به وجود نخواهدآورد.

3-شما می‌توانید از ماشین شارژی دوموتوره هر دو نفر از فرزندان خود استفاده کنید. از این رو نیاز به خرید دو ماشین شارژی ندارید و می‌توانید یکی از آنها را برای هر دو فرزند خود بخرید.

4-لازم است بدانید قدرت و سرعت این ماشین شارژی نسبت به مدل های تک موتوره بیشتر و از مدل های چهارموتوره کمتر است.

5-ماشین شارژی دوموتوره تنها یک دنده دارد از این رو نیز سرعت آن ثابت است.

با بررسی ویژگی های ماشین شارژی دوموتوره می‌توانید درباره خرید آن تصمیم بگیرید و آن را از بین مدل های متنوع با اطمینان خاطر انتخاب کنید.

راهنمای خرید ماشین شارژی دوموتوره

برای خرید ماشین شارژی دوموتوره باید نکات بسیارزیادی را درنظرداشته باشید که از مهم ترین آنها می‌توان به کیفیت موتور به کاررفته در این محصول اشاره کرد. امروزه شما می‌توانید مدل های متنوع از ماشین شارژی دوموتوره را در بازار مشاهده کنید که انتخاب از میان آنها برای شما سخت خواهدبود. برای خرید ماشین شارژی دوموتوره نکات زیر را درنظرداشته باشید.

1-کیفیت موتور این ماشین شارژی را درنظربگیرید  و سعی کنید از برندهای معتبر خرید کنید. زیرا کیفیت برندهایی که تازه وارد بازار نشده‌اند، هنوز تایید شده نیست. از این رو می‌توانید با خیال راحت از این برندها خرید کنید.

2-سن کودک خود را درنظربگیرید زیرا خرید ماشین شارژی دوموتوره برای سنین بالا خیلی مناسب نیست و باید در سنین پایین تر استفاده شود.

3-برای خرید ماشین شارژی دوموتوره حتما تعداد سرنشینان آن را درنظربگیرید. طراحی این نوع ماشین ها بیشتر برای استفاده یک نفر است و اما شما می‌توانید مدل های دونفره آن را نیز خریداری کنید.

4-اگر به دنبال خرید ماشین شارژی با امکانات خیلی بالا هستید، این مدل انتخاب خوبی برای شما نخواهدبود.

5-اگر می‌خواهید ماشین شارژی با سرعت متغیر و چند دنده ای داشته باشید، می‌توانید مدل های چهارموتوره را خریداری کنید.

ادامه مطلبShow less

فهرست

صفحه اصلی

پروفایل

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم