برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.

دوچرخه 24

فیلتر توسط
12,348,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست. هزینه...
دوچرخه فلش مدل HYPER V18 سایز 24 کد 248433 | FLASH HYPER V18 دوچرخه فلش مدل HYPER V18 سایز 24 کد 248433 | FLASH HYPER V18
ناموجود
0 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه فلش مدل HYPER D17 سایز 24 کد 248634 | FLASH HYPER D17 دوچرخه فلش مدل HYPER D17 سایز 24 کد 248634 | FLASH HYPER D17
ناموجود
0 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه فلش مدل HYPER 8 سایز 24 کد 248432 | FLASH HYPER 8 دوچرخه فلش مدل HYPER 8 سایز 24 کد 248432 | FLASH HYPER 8
ناموجود
0 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه فلش مدل HYPER 7 سایز 24 کد 248633 | FLASH HYPER 7 دوچرخه فلش مدل HYPER 7 سایز 24 کد 248633 | FLASH HYPER 7
ناموجود
0 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه فلش مدل HYPER 6 سایز 24 کد 248431 | FLASH HYPER 6 دوچرخه فلش مدل HYPER 6 سایز 24 کد 248431 | FLASH HYPER 6
ناموجود
0 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه فلش مدل HYPER 5 سایز 24 کد 248632 | FLASH HYPER 5 دوچرخه فلش مدل HYPER 5 سایز 24 کد 248632 | FLASH HYPER 5
ناموجود
0 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه راپیدو مدل R5 سایز 24 کد 248636 | RAPIDO R5 دوچرخه راپیدو مدل R5 سایز 24 کد 248636 | RAPIDO R5
ناموجود
0 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه راپیدو مدل R4 سایز 24 کد 248435 | RAPIDO R4 دوچرخه راپیدو مدل R4 سایز 24 کد 248435 | RAPIDO R4
ناموجود
0 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه راپیدو مدل R3 سایز 24 کد 248635 | RAPIDO R3 دوچرخه راپیدو مدل R3 سایز 24 کد 248635 | RAPIDO R3
ناموجود
0 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه راپیدو مدل R1 سایز 24 کد 248434 | RAPIDO R1 دوچرخه راپیدو مدل R1 سایز 24 کد 248434 | RAPIDO R1
ناموجود
0 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه آلفا سایز 24 کد 248631 دوچرخه آلفا سایز 24 کد 248631
ناموجود
12,800,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه ویوا سناتور کد 2446 سایز 24 - ViVA SENATOER 13 دوچرخه ویوا سناتور کد 2446 سایز 24 - ViVA SENATOER 13
ناموجود
15,840,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه ویوا اکسیژن کد 2440 سایز 24 - ViVA OXIGEN دوچرخه ویوا اکسیژن کد 2440 سایز 24 - ViVA OXIGEN
ناموجود
15,840,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه ویوا فشیون کد 2427 سایز 24 - ViVA FASHION دوچرخه ویوا فشیون کد 2427 سایز 24 - ViVA FASHION
ناموجود
15,840,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه ویوا والکر کد 2419 سایز 24 - ViVA WALKER دوچرخه ویوا والکر کد 2419 سایز 24 - ViVA WALKER
ناموجود
15,840,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه ویوا اسپینر کد 2410 سایز 24- ViVA SPINNER 13 دوچرخه ویوا اسپینر کد 2410 سایز 24- ViVA SPINNER 13
ناموجود
15,840,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه ویوا دراگون کد 2409  سایز 24 - ViVA DRAGON دوچرخه ویوا دراگون کد 2409  سایز 24 - ViVA DRAGON
ناموجود
15,000,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه اورانوس مدل UR220 سایز 24 کد 24138 / Uranus UR220 دوچرخه اورانوس مدل UR220 سایز 24 کد 24138 / Uranus UR220
ناموجود
11,520,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست. هزینه...
دوچرخه اورانوس مدل UR800 سایز 24 کد 24115 / Uranus UR800 دوچرخه اورانوس مدل UR800 سایز 24 کد 24115 / Uranus UR800
ناموجود
12,120,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه المپیا مدل استنس سایز 24 کد 24136 / Olympia Stance دوچرخه المپیا مدل استنس سایز 24 کد 24136 / Olympia Stance
ناموجود
9,990,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه المپیا مدل پژو 307 سایز 24 کد 24113 / Olympia Peugeot 307 دوچرخه المپیا مدل پژو 307 سایز 24 کد 24113 / Olympia Peugeot 307
ناموجود
9,800,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه المپیا مدل ردبول سایز 24 کد 2488 / Olympia Redbull.01 دوچرخه المپیا مدل ردبول سایز 24 کد 2488 / Olympia Redbull.01
ناموجود
6,200,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه المپیا مدل پلیر۲۱اس‌پی سایز 24 کد 2411 / Olympia Player-21SP دوچرخه المپیا مدل پلیر۲۱اس‌پی سایز 24 کد 2411 / Olympia Player-21SP
ناموجود
5,850,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....

انتخاب یک دوچرخه با سایز مناسب دقیقا مشابه خرید یک کت و شلوار هم سایز شما است. اگر لباس خریداری شده برای شما بزرگتر و یا کوچکتر باشد، دیگر قابل استفاده نیست؛ بنابراین برای خرید دوچرخه باید به سایز دوچرخه نیز دقت کنید. دوچرخه‌ها با سایزهای مختلف در بازار وجود دارند.  قبل از خرید دوچرخه باید سایز مناسب خود را انتخاب کنید و نسبت به خرید آن اقدام نمایید. اگر شما هم می‌خواهید با دوچرخه سایز 24 آشنا شوید، خواندن ادامه این مقاله از برلیانس را از دست ندهید.

دوچرخه سایز 24

اگر دوچرخه خریداری شده شما سایز مناسب شما نباشد، ممکن است بعد از مدتی آسیب جدی به بدن شما وارد شود. در هر صورت قبل از خرید یک دوچرخه باید نسبت به تناسب سایز دوچرخه با بدن خود اطمینان حاصل کنید. چرا که ممکن است دوچرخه خریداری شده قابل استفاده نباشد و یا در صورت استفاده بعد از مدتی دچار بدن درد و یا آسیب‌های استخوانی شوید.

بنابراین اگر قصد خرید دوچرخه را دارید، بهتر است دوچرخه‌ای خریداری کنید که به سایز بدن شما نزدیک باشد. بعد از خرید می‌توانید تنظیمات لازم را برای هماهنگی با  قد و بدن خود انجام دهید.

اگر برای شما نیز این سوال پیش آمده است که سایز دوچرخه به چه معناست، باید بگوییم که فاکتورهای مختلفی سایز دوچرخه را تعیین می‌کند. شرکت‌های سازنده با معیارهای متفاوتی، سایزبندی دوچرخه‌ها را انجام می‌دهند. به عنوان مثال برخی از شرکت‌ها از سایزبندی خیلی کوچک، کوچک، متوسط، بزرگ، خیلی بزرگ و ... برای دوچرخه‌ها استفاده می‌کنند.

اما سایزهای دوچرخه نیز براساس برخی روش‌های دیگر مانند قد دوچرخه‌سوار محاسبه می‌شوند. به عنوان مثال دوچرخه سایز 24 برای کسانی که قدی بین 145 و 169 دارند بسیار مناسب است. به صورت کلی سایز دوچرخه براساس یکی از روش‌های گفته شده در زیر محاسبه می‌شود.

روش‌های محاسبه سایز دوچرخه

اگر قصد خرید دوچرخه را دارید، بهتر است قبل از خرید به چارت سایز شرکت سازنده دوچرخه دقت کنید. به این دلیل که هر برند جدول مخصوص به خودش را دارد؛ بنابراین به شما پیشنهاد می‌دهیم که از راحت‌ترین راه برای انتخاب دوچرخه مناسب سایز خود استفاده کنید. البته روش‌های دیگری نیز برای محاسبه سایز دوچرخه مناسب برای شما وجود دارد. از جمله این روش‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

محاسبه سایز دوچرخه براساس قد هر فرد: این روش یک روش عمومی است که می‌تواند سایز مناسب دوچرخه شما را محاسبه کند. در این روش برای سایزبندی دوچرخه از سه مولفه ارتفاع داخلی پا، قد دوچرخه سوار و کشیدگی دست‌ها استفاده می‌شود

به عنوان مثال می‌توانید با اندازه‌گیری قد خود دوچرخه‌ای متناسب با سایز خودتان را انتخاب کنید. برای کسانی که قدی بین 150 تا 160 دارند، دوچرخه سایز 24 بسیار مناسب است.

استفاده از روش‌های آنلاین محاسبه سایز دوچرخه: این روش بالاترین میزان دقت در محاسبه سایز مناسب دوچرخه را دارد. برای این منظور کافی است تا به سایت www.ebicycles.com مراجعه کنید و با انتخاب نوع دوچرخه، جنسیت، ارتفاع قد، فاصله بین کف پا سایز دوچرخه مناسب خود را پیدا کنید.

استفاده از جدول سایزبندی: در این روش با مراجعه به جدول سایزبندی برندها می‌توانید سایز دوچرخه مناسب خود را پیدا کنید. به عنوان مثال سایز دوچرخه مناسب بزرگسالان که دارای قدی بین 155 تا 168 سانتی‌متر هستند، دوچرخه 24 است.

جدول سایزبندی مخصوص خانم‌ها: به صورت کلی ساختار بدنی خانم‌ها در مقایسه با آقایان کمی متفاوت است. به عنوان مثال اغلب خانم‌ها پاهای کشیده‌تر و بالاتنه کوتاهتری نسبت به آقایان با قد یکسان دارند؛ بنابراین دوچرخه مناسب خانم‌ها، فرمان باریک‌تری دارد و لوله بالایی دوچرخه کوتاهتر است.

سایز دوچرخه براساس نوع سبک دوچرخه

روش‌های مختلفی برای محاسبه سایز دوچرخه وجود دارد. در واقع محاسبه سایز دوچرخه تنها براساس قد و وزن نیست. بلکه نوع جنسیت، سبک دوچرخه، نوع برند دوچرخه و .... نیز در اندازه دوچرخه تاثیرگذار است. به عنوان مثال ممکن است دوچرخه سایز 24 با سبک شهری با دوچرخه کوهستان کمی متفاوت باشد.

بنابراین بهتر است برای محاسبه سایز دوچرخه به سبک‌های دوچرخه مانند دوچرخه شهری، دوچرخه کوهستان، دوچرخه جاده، دوچرخه هیبرید و ... نیز توجه کنید.

قیمت دوچرخه با سایز 24

برخی از فاکتورها بر روی قیمت نهایی دوچرخه تاثیرگذار است. به عنوان مثال اگر دوچرخه شما دارای برخی امکانات جانبی مانند بطری آب، صندوق، چراغ، بوق، آینه بغل و ... باشد، قیمت نهایی دوچرخه کمی بالاتر می‌رود.

همچنین بدنه دوچرخه، جنس تایر، تعداد دنده‌ها، نوع ترمزف نوع طوقه و ... از جمله عواملی است که می‌تواند بر روی قیمت دوچرخه تاثیرگذار باشد. اگر شما نیز قصد خرید دوچرخه دارید، بهتر است علاوه بر انتخاب دوچرخه براساس سایز، دوچرخه را با توجه به بودجه خود خریداری کنید.

انتخاب نادرست سایز دوچرخه چه تاثیری روی کیفیت دوچرخه سواری می گذارد؟

اگر دوچرخه سواری را به صورت حرفه ای دنبال می کنید، خودتان متوجه می شوید که انتخاب اندازه درست آن تا چه اندازه روی بازدهی شما هنگام رکاب زدن تاثیر می گذارد. انتخاب نامناسب سایز دوچرخه می تواند سبب خستگی زودرس شما شود و البته که نمی گذارد به اندازه کافی از دوچرخه سواری لذت ببرید. کوچک و یا بزرگتر بودن دوچرخه نیز فرقی نمی کند به هرحال شما نمی توانید از این ورزش استفاده درستی داشته باشید.

درصورت اینکه دوچرخه با سایز نامناسبی را انتخاب کنید، نمی توانید به خوبی کنترل دوچرخه را به دست بگیرید. بدین ترتیب احتمال بروز خطرات متفاوتی در حین دوچرخه سواری برای شما وجوددارد. البته که در طولانی مدت احتمال بروز مشکلات دیگری برای سلامتی فرد نیز وجوددارد. برای مثال می تواند سبب بروز کمردرد و یا مشکلاتی در ستون فقرات شود.

برای انتخاب سایز مناسب دوچرخه باید وقت کافی را بگذارید. درادامه دلایلی که شما را مجاب می کند، وقت کافی برای این امر بگذارید را بررسی می کنیم:

1-      شما نمی توانید هر بار هزینه اضافی را برای خرید دوچرخه صرف کنید. از این رو نیز بهتراست با یکبار هزینه کردن بهترین گزینه را انتخاب کنید.

2-      انتخاب سایز مناسب دوچرخه تاثیرات بسیارزیادی را روی رکاب زنی شما می گذارد. از این رو نیز اگر می خواهید از رکاب زدن خود لذت ببرید، بهتراست دوچرخه ای با سایز مناسب را انتخاب کنید.

3-      انتخاب سایز نامناسب دوچرخه می تواند تاثیرات بسیاربدی را روی سلامتی شما داشته باشد. شما با دوچرخه سواری می خواهید سلامت بدنتان را تضمین کنید، انتخاب سایزنادرست دوچرخه می تواند تمامی زحمات شما را به هدر دهد.

آیا سایزبندی دوچرخه در تمامی محصولات با هم یکسان است؟

به صورت کلی می توانید دوچرخه ها را در سایزبندی کوچک، متوسط و بزرگ عرضه می شوند.  با این وجود در تمامی برندها اندازه این محصولات با هم یکسان نیست. از این رو نیز بهتراست از روش های یادشده برای انتخاب سایز درست دوچرخه استفاده کنید.

برای خرید دوچرخه از هر برندی می توانید به لیست سایزبندی و اندازه ها توجه کنید.ما در برلیانس نیز به اندازه کافی برای انتخاب سایز مناسب به شما کمک می کنیم. اگر به اطلاعات بیشتری در این زمینه نیاز دارید می توانید از تیم پشتیبانی 24 ساعته سایت کمک بگیرید.

آیا سایزبندی دوچرخه و تنظیم اندازه مشابه اند؟

بسیاری از افراد تصور می کنند که می توانند هر سایزی از دوچرخه بزرگسال و یا کودک را خریداری کرده و بعدها با اعمال تنظیماتی روی آن این محصول را به حالت دلخواه درآورند. اما این موضوع کاملا اشتباه است از آنجایی که اندام افراد با هم متفاوت است باید سایزبندی متفاوتی نیز برای دوچرخه انتخاب شود. بعد از خرید دوچرخه نیز تنظیماتی روی آن صورت می‌گیرد تا بتوانید استفاده راحت تری از این محصول داشته باشید.

تنظیم دوچرخه های متفاوت شهری، کوهستانی و جاده با هم متفاوت است. باید بدانید که خودتان نمی توانید برای تنظیمات این دوچرخه به صورت خودسر اقدام کنید، بهتراست اینکار را به افراد خبره بسپارید.

سخن نهایی

اگر قصد خرید دوچرخه جدید دارید و یا می‌خواهید به تازگی دوچرخه‌ سواری را شروع کنید و یا می‌خواهید به صورت حرفه‌ای ورزش دوچرخه ‌سواری را انجام دهید، پیشنهاد می‌کنیم که قبل از خرید دوچرخه حتما نسبت به انتخاب سایز مناسب دوچرخه توجه کنید. چرا که خرید دوچرخه نامناسب می‌تواند آسیب‌های جدی به بدن شما وارد کند.

اگر قصد خرید آنلاین دوچرخه سایز 24 را دارید، پیشنهاد می‌کنیم که از فروشگاه اینترنتی برلیانس اقدام به سفارش نمایید. در صورت نیاز به کمک جهت انتخاب سایز مناسب دوچرخه نیز می‌توانید از راهنمایی‌های پشتیبانی 24 ساعته ما بهره‌مند شوید.

ما به شما این اطمینان را می‌دهیم که دوچرخه انتخابی خود را در صحت کامل و در کمترین زمان در درب منزل تحویل خواهید گرفت.

ادامه مطلبShow less

فهرست

صفحه اصلی

پروفایل

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم