برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.

دوچرخه کوهستان

فیلتر توسط
13,800,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
12,987,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
13,650,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
12,200,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
11,960,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
13,288,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
24,948,000 تومان 25,200,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
16,038,000 تومان 16,200,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
16,156,800 تومان 16,320,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
13,300,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
13,325,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
22,770,000 تومان 23,000,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
16,038,000 تومان 16,200,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
18,057,600 تومان 18,240,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
17,701,200 تومان 17,880,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
13,320,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
13,180,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
13,325,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
12,348,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
12,675,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
13,295,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
11,960,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
17,107,200 تومان 17,280,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
11,200,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....

دوچرخه کوهستان

آیا به دوچرخه سواری در طبیعت مشتاقید؟ آیا یکی از تفریحات مورد علاقه برای شما، دوچرخه سواری در سطوح ناهموار و پر از فرازو نشیب است؟ اگر جزء این دسته از افراد هستید، پس به یک دوچرخه‌ی کوهستان حرفه‌ای نیاز دارید.

یکی از محبوب ترین سبک‌های  مختلف دوچرخه، دوچرخه کوهستان است که طرفداران زیاد و مخصوص به خود را دارد. نام دوچرخه کوهستان فقط به معنی استفاده از آن در مسیرهای ناهموار و کوهستانی نیست بلکه به  مقاوم و مستحکم بودن این نوع دوچرخه اشاره دارد. دوچرخه‌های کوهستان در انواع مختلف ساخته و تولید شده‌اند که از آن می‌توان هم در مسیرهای شهری و هم کوهستانی استفاده نمود.

معرفی معروف ترین برندهای تولیدکننده دوچرخه کوهستان

امروزه برندهای ایرانی و خارجی بسیارزیادی در زمینه تولید دوچرخه کوهستان فعالیت دارند که بهتراست قبل از خرید معروف ترین آنها را بشناسید. بدین ترتیب می توانید از میان آنها بهترین برندها را انتخاب کنید.

انواع سبک دوچرخه

ویوا

ویوا یکی از برندهای چینی باکیفیت است که در سال 1992 تاسیس شده است. محصولات باکیفیت برند ویوا را می توانید با تنوع بالایی در بازار ببینید. این برند درابتدای فعالیت خود محصولاتش را در سطح ابتدایی به بازار عرضه کرد و اما بعدها توانست نقاط ضعف خود را تقویت کرده و امروزه بهترین دوچرخه ها را به بازار عرضه می کند.

در دوچرخه های برند ویوا تمامی استاننداردهای روزدنیا رعایت شده است و محصولات با قیمت بسیارپایینی عرضه می شوند از این رو نیز همواره مورداستقبال بوده است.

تنوع دوچرخه های برند ویوا بسیاربالاست و شما می توانید هریک از انواع سبک های دوچرخه را از این برند خریداری کنید. دوچرخه کوهستان تنها یکی از انواع سبک دوچرخه های موجود در بازار می باشد.

المپیا

المپیا جز معروف ترین برندهای تولیدکننده دوچرخه کوهستان در کشور ماست که محصولات متنوعی را ارائه می کند. دوچرخه های کوهستان برند المپیا بهترین گزینه برای عبور از محیط ناهموار است و به خوبی می تواند نیاز مشتری را برطرف کند. تایرهای این دوچرخه عاج های بسیارریزی دارد از این رو نیز برای عبور از محیط های ناهموار به شما کمک می کند.

برند المپیا دوچرخه های خود را در سبک و سایزبندی متنوعی عرضه می کند از این رو نیز با مناسب ترین قیمت می توانید محصول موردنظرتان را خردیاری کنید.

شروع دوچرخه سواری در کوهستان

یکی از مهمترین فاکتورهای شروع دوچرخه سواری در کوه و دشت، انتخاب یک دوچرخه کوهستان مناسب است. هنگامی که در نقطه‌ی شروع انتخاب درست صورت نگیرد شما نخواهید توانست لذت کافی را از این ورزش مهیج کسب کنید. در حال حاضر قیمت دوچرخه کوهستان همانند سابق بسیار بالا نیست و شما عزیزان خواهید توانست با انتخاب یک دوچرخه کوهستان مناسب، در تمام فصول سال از لذت این ورزش جذاب بهره‌مند شوید.

برای دوچرخه سواری در مناطق کوهستانی، شما نیاز به دوچرخه‌ای دارید که توانایی ضربات وارده از سطح زمین را داشته باشد. برای این امر دوچرخه‌هایی که در قسمت جلو و عقب دارای فنر هستند گزینه‌ی انتخابی مناسبی خواهند بود، فقط  قیمت این گونه از دوچرخه‌ها بالاست و به همین خاطر می‌توانید از دوچرخه‌هایی که فقط در قسمت جلو و یا عقب فنر دارند استفاده کنید. همچنین این نوع نسبت به دوچرخه‌هایی که هم در جلو و هم در عقب فنر دارند سبک‌تر هستند.

نکته‌ی مهم و اساسی که در هنگام خرید دوچرخه کوهستان باید مد نظر داشته باشید، توجه به travel است. Travel به مقدار جابجایی عمودی گفته می‌شود که در هنگام دوچرخه سواری کمک فنرها در آن بازه جمع می‌شوند. بنابراین توصیه ما به شما عزیزان برای انتخاب مناسب برای این معیار، 5 اینچ است. این مقدار جابجایی به شما این امکان را می‌دهد که در هنگام عبور از مناطق پر فراز و نشیب، یک تجربه هیجان انگیز همراه با سرعت بالا را داشته باشید.

از جمله موارد مهمی که در هنگام خرید دوچرخه کوهستان باید مد نظر داشته باشید عبارتند از:

-         جنس بدنه: یکی از اساسی ترین موارد در انتخاب یک دوچرخه کوهستان مناسب، توجه به جنس بدنه یا فریم آن است. دوچرخه‌ها با بدنه‌های مختلف و متنوعی ساخته می‌شوند که از رایجترین جنس‌ها می‌توان به کربن و آلومینیوم اشاره نمود. اگر تجربه اول در خرید دوچرخه کوهستان را دارید، پیشنهاد ما به شما این است که جنس آلومینیوم را انتخاب کنید. اما در مقابل اگر در این رشته خبره هستید و قصد به روز کردن دوچرخه قدیمی خود را دارید از جنس کربن استفاده کنید.

-         شکل هندسی دوچرخه: دومین مورد در انتخاب یک دوچرخه کوهستان شکل هندسی آن است. دوچرخه‌ها در انواع مختلف هندسی ساخته و ارائه می‌شوند اما در عین حال همگی از استاندارد نزدیک به همی پیروی می‌کنند. در این مورد بهتر است که هر شخص با توجه به بدن و سلیقه‌ی خود، دوچرخه‌ی مورد نظر و مناسب خود را خریداری کند.

-         اندازه چرخ‌ها: مورد دیگری که در انتخاب یک دوچرخه کوهستان مناسب باید مد نظر داشته باشیم، اندازه چرخ‌هاست. چرخ دوچرخه‌ها نیز در اندازه‌های مختلف ساخته و به بازار عرضه می‌شود. یکی از سایزهای استاندارد برای اندازه‌ی چرخ دوچرخه‌ها 26 است. برخی از دوچرخه‌ها نیز دارای سایز 27ونیم  و 29 هستند. بنابراین انتخاب سایز چرخ دوچرخه‌ها نیز به خود خریدار بستگی دارد که کدام سایز را می‌پسندد.

-         اندازه تایرها: یکی از موارد اساسی در انتخاب یک دوچرخه کوهستان مناسب، توجه به سایز تایرهای آن دوچرخه است. داشتن یک دوچرخه کوهستان با تایرهای بزرگتر این امکان را به دوچرخه سوار می‌دهد که کنترل بیشتری در حین راندن داشته باشد. فقط این نکته قابل ذکر است که هر چه تایر بزرگتر باشد، سرعت کاهش می‌یابد. بنابراین شما عزیزان با توجه به خواسته‌ای که از دوچرخه‌ی مورد نظر خود دارید می‌توانید سایز تایر آن را انتخاب کنید.

-         سیستم کمک فنرها: از دیگر عواملی که در انتخاب یک دوچرخه کوهستان مناسب نقش دارد، می‌توان به نوع سیستم کمک فنر اشاره نمود. تفاوت قیمت بین دوچرخه‌ها به نوع سیستم کمک فنر به کار برده در آنها بستگی دارد.

-         ترمزها: هنگامی که خواستار دوچرخه سواری با سرعت بالا هستید، پس باید به یک سیستم ترمز مناسب مجهز باشید. دوچرخه‌ها با دو نوع ترمز لقمه‌ای و دیسکی ساخته و به بازار عرضه می‌شوند.

حالا به انواع دوچرخه کوهستان خواهیم پرداخت:

دوچرخه کوهستان کراس کانتری

دوچرخه کوهستان کراس کانتری به دو نوع حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای تقسیم می‌شود. نوع غیر حرفه‌ای به کوهستان اسپرت معروف است. دوشاخ دوچرخه‌های کوهستان کراس به میزان 10 الی 11 سانتی‌متر باز می‌شود. این نوع از دوچرخه‌ها به علت استفاده از آن در مسابقات حرفه‌ای بودن بسیار گران هستند و به همین دلیل برای استفاده در مسیرهای شهری اصلا مناسب نیستند. نوع اسپرت دوچرخه‌های کراس قابل استفاده برای عموم مردم هستند و به عنوان یکی از محبوب‌ترین سبک‌های دوچرخه کوهستان شناخته شده‌اند.

دوچرخه کوهستان ( Trail )

نوع دیگر از دوچرخه‌های کوهستان، Trail است که میزان بازی کمر فنر جلوی آن 12 الی 13 سانتی‌متر است. این نوع دوچرخه‌ها از دوچرخه‌های کراس حرفه‌ای ترند و مسیرهای با شیب 30 درجه را به بهترین حالت ممکن طی می‌کنند. برخی از این دوچرخه‌ها مجهز به  دو کمک فنر و برخی دارای یک فنر هستند. این نوع از دوچرخه‌های کوهستان به افرادی که علاقه‌مند به دوچرخه سواری در مسیرهای ناهموار کوهستان هستند توصیه می‌شود زیرا این نوع دوچرخه‌ها به آنها این امکان را می‌دهد که  به راحتی و با رکاب زنی عالی مسیرها را طی کنند.

قیمت و خرید دوچرخه

دوچرخه کوهستان آل مونتاین

با استفاده از این نوع دوچرخه‌ها خواهید توانست اوج لذت دوچرخه سواری در مسیرهای کوهستانی را تجربه کنید. میزان بازی کمک جلوی دوچرخه‌های کوهستان آل مونتاین 14 الی 15 سانتی‌متر است. هر چه قدر که میزان بازی دوشاخ جلو‌ی دوچرخه‌های کوهستان بیشتر باشد رکاب زنی در مسیرهای ناهموار راحتر صورت می‌گیرد.

دوچرخه کوهستان اندرو

این نوع از دوچرخه‌ها قادر به حرکت در مسیرهای با شیب 70 درجه هستند . میزان بازی دو شاخ جلوی این دوچرخه‌ها 16 الی 17 سانتی‌متر است. دوچرخه‌های اندرو دارای کلاه کاسکت فک دار هستند زیرا سواری با این نوع از دوچرخه‌ها بسیار پر خطر و هیجانی است.

دوچرخه کوهستان فت بایک

دوچرخه‌های فت بایک، آخرین سبک ارائه شده از دوچرخه‌های کوهستان هستند. دوچرخه‌های فت بایک به دلیل دارا بودن لاستیک‌های مجهز، مناسب برای مسیرهای ساحلی و برفی هستند و از فرو رفتن در شن و برف پیشگیری می‌کند.

بنابراین برای انتخاب و خرید یک دوچرخه‌ی کوهستان ، تمامی موارد ذکر شده را در نظر بگیرید تا بتوانید نهایت لذت از این ورزش مهیج و جذاب را کسب کنید.   

 

ادامه مطلبShow less

فهرست

صفحه اصلی

پروفایل

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم