برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.

دوچرخه بزرگسال

فیلتر توسط
17,040,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
16,360,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
23,400,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
10,920,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
11,200,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
13,800,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
12,987,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
13,650,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
12,200,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
11,960,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
13,288,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
24,948,000 تومان 25,200,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
16,038,000 تومان 16,200,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
16,156,800 تومان 16,320,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
13,300,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
13,325,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
22,770,000 تومان 23,000,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
18,057,600 تومان 18,240,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
17,701,200 تومان 17,880,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
13,320,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
13,180,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
13,325,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
17,000,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
12,675,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....

دوچرخه بزرگسال

یکی از ورزش‌های محبوب در میان کودکان و بزرگسالان، دوچرخه سواری است. علت محبوبیت این فعالیت ورزشی بدین دلیل می‌باشد که علاوه بر اینکه از طریق آن می‌توان مسافت طولانی را طی نمود، نوعی ورزش نیز به حساب می‌آید که برای سلامت بدن بسیار مفید و کارآمد می‌باشد. به همین دلیل، بسیاری از افراد، دوچرخه سواری را در برنامه روزانه خود قرار می‌دهند

دوچرخه سواری برای بزرگسالان دارای مزایا و فواید بیشماری می‌باشد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

فواید و مزایای دوچرخه سواری برای بزرگسالان

- یکی از مزایای دوچرخه سواری کنترل وزن می‌باشد. هنگامی که سن بالا می‌رود، کنترل وزن بسیار مشکل می‌گردد و برای رفع این مشکل کافیست که مدت زمانی را برای ورزش کردن اختصاص داد. یکی از این ورزش‌ها برای سنین بزرگسال، دوچرخه سواری است. با انجام این ورزش علاوه بر کاهش و کنترل وزن، عضله سازی نیز صورت می‌گیرد.

- دومین فایده دوچرخه سواری در بزرگسالی، تقویت عضلات می‌باشد. هنگامی که دوچرخه سواری می‌کنید، تمامی عضلات بدن درگیر می‌شوند و در این میان عضلات پا به دلیل رکاب زدن بیش از سایر نقاط بدن تقویت می‌شود. علاوه بر عضلات پا، عضلات شکم و کمر نیز در این ورزش، درگیر و تقویت می‌شوند.

- دوچرخه سواری باعث بهبود شرایط روحی و روانی می‌گردد. در هنگام دوچرخه سواری، مقدار ترشح اندروفین افزایش می‌یابد. با افزایش ترشح اندروفین میزان استرس کاهش می‌یابد. از دیگر مزایای این ورزش، افزایش اعتماد به نفس و پیشگیری از افسردگی می‌باشد

- افراد با انجام این ورزش لذت‌بخش، خود را از دچار شدن به انواع بیماری‌ها بیمه می‌کنند. در واقع انجام این ورزش به صورت روزانه و مرتب، سلامت بدن را تضمین می‌کند. طبق تحقیقات به عمل آمده، دوچرخه سواری از بروز بیماری‌هایی همچون سرطان سینه پیشگیری می‌کند. همچنین عملکرد قلب را تقویت، فشار و قند خون را تنظیم می‌کند

- یکی دیگر از فواید دوچرخه سواری بزرگسالان، افزایش تعادل می‌باشد. همچنان که سن بالا می‌رود، میزان تعادل و هماهنگی اعضای بدن کاهش می‌یابد. انجام این ورزش به دلیل نیاز به تعادل و هماهنگی، به بزرگسالان در این زمینه کمک شایانی می‌کند.

- دوچرخه سواری باعث افزایش خون‌رسانی به مغز می‌شود و به این ترتیب مغز قوی‌تر و قدرتمندتر عمل می‌کند.

- علاوه بر اینکه دوچرخه سواری یک ورزش به حساب می‌آید، می‌توان از آن به عنوان یک وسیله نقلیه نیز استفاده نمود. استفاده از این وسیله نقلیه دارای هیچ گونه محدودیتی نمی‌باشد و بنابراین کاربرد آن بسیار راحت و آسان می‌باشد.

- دوچرخه سواری باعث تنظیم خواب می‌گردد. همانطور که می‌دانیم با افزایش سن، میزان خواب کاهش می‌یابد. یکی از روش‌های بهبود کیفیت خواب، دوچرخه سواری است. دوچرخه سواری در کاهش وزن و استرس، که هر دو از دلایل بی‌خوابی در بزرگسالان می‌باشد، بسیار موثر است

با توجه به سن و قد بزرگسال، چه سایز دوچرخه‌ای مناسب است؟

برای انتخاب دوچرخه‌ای که متناسب با دوچرخه سوار باشد، باید قد دوچرخه سوار بر حسب سانتی‌متر محاسبه نمود.

قد دوچرخه سوار 89 – 102: سایز مناسب دوچرخه 12

قد دوچرخه سوار 96 – 110: سایز مناسب دوچرخه 16

قد دوچرخه سوار 113 – 144: سایز مناسب دوچرخه 20

قد دوچرخه سوار 145 – 169: سایز مناسب دوچرخه 24

قد دوچرخه سوار 170 – 180: سایز مناسب دوچرخه 26

قد دوچرخه سوار 180 – 190: سایز مناسب دوچرخه 27.5

قد دوچرخه سوار 190 به بالا: سایز مناسب دوچرخه 29

نکات کلیدی که قبل از خرید دوچرخه باید به آن توجه کنید:

قیمت دوچرخه:

یکی از نکات مهمی که قبل از خرید دوچرخه باید به آن توجه شود، قیمت آن است. قیمت‌های دوچرخه متغیر هستند و اختلاف آنها به دلیل امکانات و کیفیت آن می‌باشد. البته این نکته را هم مد نظر داشته باشید که همیشه قیمت بالا نمی‌تواند تضمین کننده کیفیت دوچرخه باشد.

انتخاب برند معتبر:

از دیگر اقداماتی که بهتراست قبل از خرید دوچرخه بزرگسال صورت گیرد، آشنایی با برندهای معتبر در این حوزه است. دقت داشته باشید همیشه برندهای معروفی که سالهاست در زمینه تولید دوچرخه فعالیت دارند، محصولات باکیفیت تری را ارائه می کنند. البته که قیمت محصولاتشان نیز ممکن است نسبت به بسیاری از برندهای نوپا بیشتر باشد اما با خرید آن مطمئن هستید که می توانید سالیان سال از این دوچرخه استفاده کنید.

ازجمله برندهای معتبری که در حوزه تولید دوچرخه بزرگسال فعالیت دارند می توان به برند المپیا، جاینت و ویوا اشاره کرد. محصولات تمامی این برندها به راحتی در بازار ایران یافت می شود از این رو نیز می توانید با خیال راحت برای خرید آنها اقدام کنید.

بررسی متریال به کاررفته در بدنه دوچرخه:

یکی از مهم ترین بخش هایی که تاثیر بسیارزیادی را روی استحکام دوچرخه می گذارد، تنه آن می باشد. از این رو نیز بهتراست قبل از خرید از فروشنده درباره نوع متریال به کاررفته در تنه دوچرخه سوال کنید. بهترین متریال موجود در بازار نمونه ای است که علاوه بر استحکام بالا، وزن کمی نیز داشته باشد. بدین ترتیب رکاب زدن های طولانی مدت برای دوچرخه سوار را راحت تر می کند.

امروزه از متریال متفاوتی برای ساخت بدنه دوچرخه استفاده می شود که از متداول ترین آنها می توان به آلمینیوم اشاره کرد. آلمینیوم در مقابل سایر موارد قیمت مناسب تری دارد از این رو نیز به یکی از گزینه های ثابت برای تمامی برندها تبدیل شده است. البته پیشرفت تکنولوژی سبب شده است تا متریال سبک تری از آلمینیوم نیز در تنه دوچرخه مورد استفاده قرارگیرد. ازجمله این متریال می توان به کربن اشاره کرد که به تبع قیمت بالاتری نسبت به آلمینیوم نیز دارد.

نوع ترمز به کاررفته در دوچرخه:

برای خرید دوچرخه بزرگسال نوع ترمز به کاررفته در آن نیز اهمیت دارد. به همین دلیل نیز بهتراست قبل از خرید درباره نوع این ترمز از فروشنده سوال بپرسید تا بعدها با مشکل مواجه نشوید. به صورت کلی در دوچرخه ها از سه مدل ترمز مکانیکی دیسکی،هیدرولیکی دیسکی و لقمه ای استفاده می شود. در بین این سه مورد ترمزهای هیدرولیکی دیسکی جز بهترین گزینه ها محسوب می شود که سرعت عملکرد بسیاربالاتری دارد.البته لازم است بدانید این مدل ترمز برای تمامی دوچرخه ها قابل استفاده نیست و بیشتر در دوچرخه کوهستان به کاربرده می شود.

ترمزهای لقمه ای نیز بیشتر در دوچرخه هایی مورد استفاده قرارمی گیرد که خیلی نیاز به ترمزکردن ندارند. ازجمله این دوچرخه ها می توان به دوچرخه شهری و یا جاده ای اشاره کرد.

در حالت کلی اگر به دنبال ترمزی هستید که در کسری از ثانیه عمل کند، مدل های هیدرولیکی دیسکی بهترین گزینه برای شما خواهدبود.

دوچرخه مناسب با نیاز دوچرخه سوار:

نکته دوم اینکه، شما به چه نوع دوچرخه‌ای نیاز دارید. زیرا دوچرخه‌ها در انواع جاده‌ای، کوهستانی، کروز و هیبریدی می‌باشند.

الف) دوچرخه‌های جاده‌ای

- این نوع از دوچرخه‌ها برای حرکت روی سطوح صاف و جاده‌های آسفات شده مناسب می‌باشند.

-  دسته‌های آن طوری طراحی شده‌اند که دوچرخه سوار بایستی برای نگه داشتن دسته کمی خود را کج کند

- تایر آنها نازک و فریم آن سبک است.

- این دوچرخه برای مسیرهای ناهموار مناسب نمی‌باشد.

ب) دوچرخه کوهستان

- این نوع از دوچرخه‌ها در میان عموم بسیار محبوب هستند.

- تایر آنها پهن و دارای عاج‌های برآمده هستند.

- فریم آنها محکم‌تر و قوی‌تر است و به همین دلیل برای مسیرهای ناهموار و کوهستانی مناسب است.

- از استحکام بالایی برخوردارند.

- دسته‌های این نوع از دوچرخه‌ها، صاف است و برای گرفتن آنها نیازی به خم شدن نیست.

ج) دوچرخه‌های هیبریدی:

- این نوع از دوچرخه‌ها، ترکیبی از دوچرخه‌های جاده‌ای و کوهستان هستند.

- تایر آنها نازک و عاج بلندی ندارد.

- در این نوع از دوچرخه‌ها، نیازی نیست دوچرخه سوار برای گرفتن دسته خم شود.

- استفاده از این دوچرخه برای تردد در شهر مناسب است و از سرعت، راحتی و استحکام برخوردار است

د) دوچرخه‌های کروز:

- تایر این نوع از دوچرخه‌ها پهن است.

- این نوع از دوچرخه‌ها در اکثر موارد تک دنده‌ای هستند

- از لحاظ مکانیکی ساده هستند و نیازی به مراقبت و تعمیر خاصی ندارند

- دوچرخه‌های کروز قابل استفاده در مسیرهای صاف و هموار می‌باشند.

- این دوچرخه‌ها برای افرادی که به دنبال سرعت و راحتی هستند، بسیار مناسب است.

ویژگی‌های دوچرخه‌ بزرگسال:

- تعداد دنده

- تک نفره، دو نفره و یا سه نفره

- وزن دوچرخه

- سیستم ترمز دوچرخه

- نوع طوقه دوچرخه

- نوع جنس تایر

- کمک فنر دوچرخه

- نشیمنگاه دوچرخه

امکانات جانبی دوچرخه بزرگسال:

- بطری دوچرخه

- سبد دوچرخه

- ترک نشین

- چراغ دوچرخه

- گلگیر دوچرخه

- بوق و آینه دوچرخه

توضیحات کلی درباره یادگیری دوچرخه سواری در بزرگسالان:

- سعی کنید که یادگیری را در محیط‌های خلوت شروع کنید.

- با عملکرد فرمان دوچرخه آشنا شوید.

- طبق استاندارد بدنی خود، دوچرخه را تنظیم کنید.

- راه رفتن با دوچرخه را تمرین کنید.

- در هنگام تمرین، حفظ تعادل را فراموش نکنید

- کم کم پاها را بر روی رکاب قرار دهید. بهتر است شخصی در کنار شما حضور داشته باشد.

- برای یادگیری، تمرین و ممارست کنید و نا امید نشوید.

سخن پایانی: در این مقاله مطالبی را با شما عزیزان به این شرح

- دوچرخه بزرگسال و فواید دوچرخه سواری برای بزگسالان

- سایز مناسب دوچرخه 

- ویژگی‌های دوچرخه و لوازم جانبی آن

- و چگونگی یادگیری دوچرخه سواری در بزرگسالی، ارائه دادیم. امیدواریم این مطالب برای شما عزیزان مثمرثمر واقع گردد

ما در برلیانس دوچرخه را در سبک و از برندهای متنوعی عرضه می کنیم. از این رو نیز مطمئن باشید که می توانید دوچرخه موردنظر خود را از بین محصولات موجود در سایت ما بیابید. اگر هم برای خرید دوچرخه نیاز به اطلاعات بیشتری دارید، می‌توانید از مشاوره رایگان کارشناسان سایت کمک بگیرید. مطمئن باشید که با خرید از سایت ما دوچرخه ای باکیفیت و قیمت مناسب را خریداری خواهیدکرد.

 

ادامه مطلبShow less

فهرست

صفحه اصلی

پروفایل

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم