برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.

دوچرخه 16

فیلتر توسط
5,520,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
6,350,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
5,720,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
5,960,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
6,320,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
6,330,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
5,990,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
5,200,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
7,425,000 تومان 7,500,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
6,350,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
5,800,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست. هزینه...
6,890,400 تومان 6,960,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
5,800,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
6,760,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه بچه گانه المپیا سایز ۱۶ کد 16267 دوچرخه بچه گانه المپیا سایز ۱۶ کد 16267
ناموجود
4,620,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه بچه گانه المپیا سایز ۱۶ کد 16266 دوچرخه بچه گانه المپیا سایز ۱۶ کد 16266
ناموجود
4,920,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه بچه گانه المپیا سایز ۱۶ کد 16265 دوچرخه بچه گانه المپیا سایز ۱۶ کد 16265
ناموجود
4,920,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه کودک اورانوس سایز ۱۶ کد 16264 / URANUS 16264 دوچرخه کودک اورانوس سایز ۱۶ کد 16264 / URANUS 16264
ناموجود
5,050,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه کودک اورانوس سایز ۱۶ کد 16263 / URANUS 16263 دوچرخه کودک اورانوس سایز ۱۶ کد 16263 / URANUS 16263
ناموجود
4,550,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه کودک اورانوس سایز ۱۶ کد 16262 / URANUS 16262 دوچرخه کودک اورانوس سایز ۱۶ کد 16262 / URANUS 16262
ناموجود
4,940,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه کودک اورانوس سایز ۱۶ کد 1606 / URANUS 1606 دوچرخه کودک اورانوس سایز ۱۶ کد 1606 / URANUS 1606
ناموجود
4,740,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه کودک وینو سایز ۱۶ کد 16259 / VINO 16259 دوچرخه کودک وینو سایز ۱۶ کد 16259 / VINO 16259
ناموجود
5,400,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه کودک وینو سایز ۱۶ کد 16258 / VINO 16258 دوچرخه کودک وینو سایز ۱۶ کد 16258 / VINO 16258
ناموجود
5,800,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....

دوچرخه سایز 16

دوچرخه سواری یکی از هیجان‌انگیزترین ورزش‌هایی است که اکثر کودکان به آن علاقه دارند. یکی از مشکلات موجود برای انتخاب دوچرخه کودکان، تنوع مدل‌های موجود در بازار است که انتخاب را برای شما سخت می‌کند. دوچرخه مناسب کودک شما باید با سن، قد و جثه‌ی او همخوانی داشته باشد. به عنوان مثال دوچرخه سایز 16 برای کودکان بین سنین 5 تا 8 سال مناسب است.

اگر شما هم قصد خرید دوچرخه برای کودک دلبندتان را دارید، در ادامه با برلیانس همراه باشید. ما در این مقاله قصد داریم تا شما را در رابطه با خرید دوچرخه کودک راهنمایی کنیم.

برای انتخاب دوچرخه ای با سایز مناسب باید چه نکاتی را درنظرداشته باشیم؟

برای اینکه بتوانید مناسب ترین سایز را برای دوچرخه کودک انتخاب کنید، لازم است فاکتورهایی را در هنگام خرید درنظرداشته باشید. درادامه این نکات را با هم بررسی می کنیم.

توجه به سن کودک

یکی از اولین مواردی که والدین در هنگام خرید دوچرخه سایز 16 به آن توجه می کنند، رده سنی کودک است. براساس سن کودک به دنبال انتخاب دوچرخه ای با سایزمناسب هستند. درادامه هر رده سنی و سایز دوچرخه مناسب آن را با هم بررسی می کنیم تا در هنگام خرید دیدی کلی نسبت به آن داشته باشید

سن دو تا چهارسال : دوچرخه سایز 12

سن 3 تا 5 سال: دوچرخه سایز 14

سن 4 تا 6 سال :دوچرخه سایز 16

سن7 تا 9 سال : دوچرخه سایز 20

سن 9 تا11 سال : دوچرخه سایز24

سن 11 سال به بالا: دوچرخه سایز 26

البته دقت داشته باشید برای انتخاب سایز مناسب دوچرخه به هیچ عنوان نباید تنها رده سنی کودک درنظرگرفته شود.

بررسی قد کودک

برای خرید و انتخاب دوچرخه سایز 16 لازم است حتما قد کودک را درنظربگیرید. شاید قد کودک نسبت به سن وی کمتر و یا بیشتر باشد که با این اندازه گیری ها می توانید مناسبترین گزینه را انتخاب کنید.

قد 85تا100: دوچرخه سایز 12

قد 95 تا110:دوچرخه سایز 14

قد 100تا 120:دوچرخه سایز 16

قد 115تا135:دوچرخه سایز 20

قد 130 تا 145:دوچرخه سایز 24

قد 145 به بالا:دوچرخه سایز 26

خرید دوچرخه سایز 16

اگر برای انتخاب دوچرخه کودک خود، سری به بازار زده باشید، با تنوع مدل‌های دوچرخه روبرو خواهید شد. چنین شرایطی انتخاب را برای شما سخت می‌کند. برای خرید دوچرخه مخصوص کودکان بهتر است به برخی از فاکتورها مانند قد، سن کودک، جثه و ... نیز توجه کنید. محدود کردن انتخاب‌های شما باعث می‌شود تا بتوانید بهتر برای خرید دوچرخه تصمیم‌گیری کنید.

اگر کودک شما هنگام نشستن بر روی دوچرخه احساس راحتی داشته باشد و بتواند به راحتی فرمان را بگیرد و یا ترمز کند، نشان‌دهنده این است که دوچرخه برای کودک شما مناسب است. به صورت کلی دو قانون اساسی برای انتخاب دوچرخه مخصوص کودکان وجود دارد. این دو قانون شامل موارد زیر است:

نقطه‌ای در دوچرخه وجود دارد که به پیشانی دوچرخه معروف است. این نقطه مربوط به بلندترین قسمت تنه دوچرخه است. اگر کودک شما هنگام ایستادن کنار دوچرخه، قد پاهای او از پیشانی دوچرخه بالاتر نبود، در نتیجه این دوچرخه اندازه کودک شما است.

قد پای کودک شما از تنه‌ی دوچرخه به اندازه 5.2 سانتی‌متر باید فاصله داشته باشد. در چنین شرایطی می‌توانید بگویید که دوچرخه هم ‌سایز کودک خود را خریداری کرده‌اید.

اگر کودک شما سن بین 5 تا 8 سالگی دارد و می‌خواهید دوچرخه مناسبی برای او خریداری کنید، دوچرخه سایز 16 را به شما پیشنهاد می‌دهیم. از آنجایی که کودک در این سن قبلا با دوچرخه‌های کمکی، دوچرخه سواری کرده است؛ بنابراین می‌تواند به راحتی تعادل خودش را حفظ کند. البته بهتر است هنگام دوچرخه سواری مواظب خطرات احتمالی مانند افتادن از دوچرخه باشید تا آسیب کمتری به او وارد شود.

انتخاب سایز مناسب دوچرخه برای کودکان

یکی از رایج‌ترین سوالات پدر و مادرها هنگام خرید دوچرخه این است که کدام سایز از دوچرخه برای کودک ما مناسب است. اگر شما هم قصد  خرید دوچرخه کودک خود را دارید، بهتر است به نکات زیر توجه کنید.

فاکتورهای تعیین دوچرخه مناسب برای کودکان، با دوچرخه‌های بزرگسالان فرقی ندارد. تمامی دوچرخه‌ها براساس قطر چرخ‌ها اندازه‌گیری می‌شود. در واقع سایز دوچرخه همان سایز لوله زین دوچرخه است. لوله زین قسمتی از دوچرخه است که یک سمت آن زین و سمت دیگر آن رکاب دوچرخه قرار دارد. دوچرخه‌های مخصوص کودکان از سایز 12 شروع می‌شود. این در حالی است که دوچرخه مخصوص بزرگسالان از سایز 24 به بعد است.

برخلاف تصور عموم، سایز دوچرخه ربطی به سن کودک شما ندارد. چرا که ممکن است دوچرخه‌ای مناسب کودک 8 ساله‌ی شما باشد که با کودک 8 ساله‌ی دیگر متفاوت است. چرا که قد کودکان به یک اندازه نیست. همچنین ممکن است سایز دوچرخه‌های تولیدکننده‌های مختلف، با یکدیگر متفاوت باشد.

اگر کودک شما سنی بین 5 تا 8 سال دارد و یا قد او بین 96 تا 110 سانتی‌متر است و یا بعد از اندازه‌گیری ارتفاع داخلی پای او به عدد 45 تا 55 رسید، دوچرخه سایز 16 برای او مناسب است. البته بهتر است مطمئن شوید که کودک شما احساس راحتی بر روی صندلی دارد و به راحتی می‌تواند پای خود را روی زمین بگذارد و یا دستش به فرمان و ترمز می‌رسد.

این نوع از دوچرخه‌ها معمولا اولین تجربه‌ی کودک شما در دوچرخه‌های رکاب‌دار است. چرا که در این سن کودک معمولا اعتماد به نفس بالاتری دارد و به دلیل حس ماجراجویانه خود می‌تواند به راحتی از آن استفاده کند. یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد این مدل از دوچرخه‌ها داشتن ترمز نگه‌دارنده عقب است. این سایز از دوچرخه به دلیل تنوع بالایی که دارد، خرید را برایتان راحت‌تر کرده است.

نکات مهم هنگام خرید دوچرخه کودک

هنگام خرید دوچرخه کودکتان بهتر است عجله نکنید. چرا که ممکن است هزینه‌ی زیادی برای دوچرخه کرده باشید اما در نهایت کودک شما با آن راحت نبوده و یا مورد پسند او نباشد. همچنین شما نمی‌توانید به این امید که ممکن است کودک در آینده نظرش درباره‌ی این دوچرخه عوض شود، دوچرخه را خریداری کنید. چرا که مجبور هستید بلا استفاده آن را در گوشه‌ای قرار دهید؛ بنابراین بهتر است هنگام خرید دوچرخه به نکات زیر توجه کنید:

برخی عادت دارند که دوچرخه بزرگتر از سن را برای کودک خود خریداری کنند. چنین شرایطی باعث می‌شود که کودک شما هنگام سوار شدن بر روی دوچرخه نتواند پاهای خود را به راحتی بر روی زمین قرار دهد. در نتیجه مجبور است که به سمت جلو خم شود. این ویژگی باعث می‌شود تا کودک شما دچار مشکلات استخوانی شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌کنیم که دوچرخه سایز کودک خود را خریداری کنید.

بیشتر کودکان دوست دارند تا بعد از خرید دوچرخه از آن بلافاصله استفاده کنند؛ بنابراین بهتر است سایز دوچرخه کمی پایین‌تر از سن او باشد تا بتواند به راحتی و سریع دوچرخه سواری کند. مثلا اگر کودک شما سن 8 سال را دارد، دوچرخه سایز 16 برای او مناسب است.

دوچرخه‌ای مناسب کودک شما است که بتواند به راحتی دسته‌ی فرمان دوچرخه را بگیرد. اگر کودک احساس کشیدگی در دستان خود داشته باشد، دوچرخه برای سایز او مناسب نیست.

قبل از خرید دوچرخه نسبت به درست کار کردن ترمز دوچرخه مطمئن شوید. علاوه بر این باید کودکان شما نیز باید قادر باشد تا با ترمز دوچرخه به راحتی کار کند. همچنین بهتر است تا به او فرق بین ترمز جلو و عقب دوچرخه را آموزش دهید.

برای استفاده از دوچرخه حتما برای کودک خود، کلاه ایمنی خریداری کنید. فرقی نمی‌کند که کودک شما در چه سنی است. استفاده از کلاه ایمنی باعث می‌شود تا جلوی خطرات احتمالی گرفته شود.

برای خرید دوچرخه حتما از افراد متخصص در این زمینه راهنمایی بگیرید.

سخن نهایی

اگر می‌خواهید که دوچرخه سواری برای کودک شما به یک تفریح خاطره‌انگیز کودکی تبدیل شود، بهتر است دوچرخه‌ای را انتخاب کنید که علاوه بر سایز مناسب، مورد دلخواه کودک شما نیز باشد.

در صورت تمایل به خرید اینترنتی دوچرخه سایز 16 می‌توانید از مدل‌های مختلف دوچرخه  فروشگاه اینترنتی برلیانس   دیدن کنید. همکاران ما در پشتیبانی می‌توانند شما را در خرید هر چه بهتر دوچرخه راهنمایی کنند.

 

 

ادامه مطلبShow less

فهرست

صفحه اصلی

پروفایل

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم