برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.

دوچرخه بچه گانه - کودک

فیلتر توسط
14,740,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
14,700,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
14,700,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
14,770,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
13,800,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
12,200,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
11,960,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
5,520,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
6,350,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
5,720,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
5,960,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
6,320,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
6,330,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
5,990,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
5,200,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
7,425,000 تومان 7,500,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
11,960,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
6,350,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
5,800,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست. هزینه...
6,890,400 تومان 6,960,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
5,800,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
7,410,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
6,760,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
5,000,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....

دوچرخه بچه گانه ( کودک )

از جمله وسایل ورزشی که اکثریت افراد از سنین بسیار کم تجربه لذت بخشی از آن را بخاطر دارند، دوچرخه سواری می‌باشد. در صورتی که این وسیله ورزشی با کیفیت بالا خریداری شود، در بزرگسالی خاطرات خوشی را برای فرزاندانمان تداعی خواهد کرد. لذت بردن کودکان از این ورزش باعث می‌گردد که هم نسبت به این فعالیت علاقه‌مند شوند و هم سطح آمادگی جسمانی آنها افزایش یابد.

در این مقاله سعی بر این داریم که مطالبی ارزشمند درباره دوچرخه کودکان با شما عزیزان همراه به اشتراک بگذاریم. امیدواریم مورد استفاده و رضایت شما قرار گیرد. با ما همراه باشد. 


خرید دوچرخه بچه گانه-کودک


یکی از مشکلات و چالش‌هایی که اکثریت والدین با فرزندان خود دارند، وابستگی بیش از حد کودکان نسبت به وسایل الکترونیکی مانند موبایل و تبلت است. همانطور که می‌دانیم استفاده بیش از حد از این وسایل الکترونیکی عوارض بسیار زیادی را برای عزیزان ما در پی خواهد داشت. از عوارض استفاده بیش از حد کودکان نسبت به موبایل و تبلت می‌توان به این موارد اشاره نمود:

- هنگامی که کودک، روزانه زمان زیادی را صرف استفاده از تبلت و یا موبایل می‌کند، به مرور ساختار و عملکرد مغز او مختل می‌شود.

- چاقی و افزایش وزن از دیگر عوارض ناشی از استفاده از این گونه وسایل است.

- بی‌خوابی، نوسانات خلقی 

- افت تحصیلی

- مشاهده پیام‌ها و تصویرهای نادرست و نامناسب، منجر به پدید آمدن مشکلات بسیاری برای کودکان و والدین می‌شود.

- و بسیاری از مشکلات و عوارض دیگر 

یکی از راههای مقابله برای دور کردن کودکان از این وسایل الکترونیکی، علاقه‌مند کردن آنها به فعالیت‌های جسمانی و ورزش، مانند دوچرخه سواری است. کودکان علاقه بسیار زیادی نسبت به دوچرخه و ورزش دوچرخه سواری دارند. دوچرخه سواری ورزشی سرگرم کننده و یکی از بهترین فعالیت‌ها برای فعال نگاه داشتن کودکان دلبندمان می‌باشد. این ورزش باعث سلامتی و شادابی آنها می‌شود. 

خرید دوچرخه

راهنمای خرید دوچرخه بچه گانه

خرید دوچرخه بچه گانه با بزرگسال متفاوت است از این رو نیز قبل از خرید بهتراست اطلاعات کافی درباره آنها داشته باشید. درادامه سعی می کنیم نکات خوبی را برای خرید دوچرخه بچگانه به شما ارائه کنیم.

انتخاب سایز مناسب

برای خرید دوچرخه بچه گانه لازم است در ابتدا سایز مناسب کودکتان را انتخاب کنید. برای این موضوع می توانید از فروشنده و یا جدول سایزبندی هر سایت کمک بگیرید. دقت داشته باشید در صورت انتخاب سایز نامناسب این ورزش می تواند اثرات سوئی را روی بدن کودک بگذارد و حتی در طولانی مدت مشکلات جسمی را برای وی به همراه خواهدداشت.

انتخاب از برند معتبر

امروزه برندهای بسیارزیادی در زمینه تولید دوچرخه کودک فعالیت دارند. برای انتخاب دوچرخه بچه گانه مناسب به هیچ عنوان ریسک نکنید و سعی کنید به سراغ معتبرترین این برندها بروید. ما در برلیانس دوچرخه بچگانه را از تمامی برندها عرضه می کنیم از این رو نیز می توانید با خیال راحت برای خرید هریک از آنها اقدام کنید.

وزن دوچرخه

بهترین دوچرخه برای کودک گزینه هایی است که وزن بسیارکمی دارند. پس در هنگام خرید به دنبال دوچرخه ای باشید که وزن فریم آن  در حین استحکام بسیارکم باشد. بدین ترتیب کودک می تواند به راحتی در موقعیت های مختلف رکاب بزند. از بهترین متریالی که برای بدنه دوچرخه پیشنهاد می شود، می توان به مدل های آلمینیوم و تیتانیوم اشاره کرد. البته که مدل های آلمینیومی به دلیل قیمت مناسب آن طرفداران بیشتری دارد.

فواید دوچرخه سواری برای کودکان

- دوچرخه سواری باعث تمرین دهی عضلات قلب و عروق می‌شود. با انجام این ورزش عضلات پای کودک تمرین داده می‌شود، استقامت و بنیه بدن افزیش می‌یابد و باعث کنترل وزن کودک می‌شود.

- دوچرخه سواری عضلات را به آرامی، پایدار و تقویت می‌کند. 

- یکی از ورزش‌های موثر برای از بین بردن استرس، دوچرخه سواری است. هنگامی که کودکان یک روز پر استرس و پر تحرک را در مدرسه می‌گذراند، برای شارژ دوباره انرژی خود می‌تواند از دوچرخه سواری بهره گیرند.

- دوچرخه سواری باعث تقویت سلامت عاطفی کودکان می‌شود. کودکان با دوچرخه سواری، اعتماد به نفس خود را افزایش می‌دهند و دیگر در زمان بیرون از خانه احساس ترس، درماندگی نمی‌کنند. این ورزش باعث می‌گردد آنها احساس مسئولیت بیشتری بکنند و اطراف خود را بهتر بشناسند.

- دوچرخه سواری باعث افزایش مهارت‌های اجتماعی می‌شود. در واقع با انجام این ورزش آنها دوستان جدیدی پیدا می‌کنند. رکاب زدن به صورت گروهی و در کنار دوستان، بر لذت دوچرخه سواری آنها می‌افزاید.

- دوچرخه سواری باعث حفظ سلامت کودکان می‌شود. هنگامی که کودکان در فضای باز و در معرض نور آفتاب، به این فعالیت می‌پردازند، ویتامین دی مورد نیاز آنها تامین می‌گردد و تنفس هوای تازه باعث جوانسازی و آرامش آنها می‌شود. در نتیجه در هنگام خواب، راحتر به رختخواب می‌روند و اعتیاد آنها نسبت به استفاده از تبلت و موبایل کاهش می‌یابد.

برندهای معروف و معتبر تولید کننده دوچرخه کودک

به دوچرخه‌هایی که سایز تایر آنها، 12، 14، 16، 18، 20 و 24، دوچرخه کودک گفته می‌شود. در بازار ایران، برندهای بسیار زیادی وجود دارند که ارائه دهنده‌ی طیف گسترده‌ای از کیفیت و قیمت دوچرخه‌های کودک می‌باشند.

دوچرخه قناری:

- این برند از معتبرترین تولید کنندکان دوچرخه کودک در جهان می‌باشد.

- دوچرخه‌های تولید شده توسط این برند دارای کیفیت بالا و طراحی فوق‌العاده‌ای می‌باشد.

- به دلیل کیفیت بالای این نوع از دوچرخه‌ها، قیمت آنها نسبت به سایر برندها بالاتر است.

دوچرخه جانیت:

- برند جانیت، یکی از برترین و بزرگترین تولید کنندگان دوچرخه بچه گانه و لوازم جانبی آن در دنیا می‌باشد.

- وزن دوچرخه‌های جانیت کم و استقامت و کارایی آن بسیار بالا می‌باشد.

- در طی سال‌های اخیر روز به روز بر تعداد خریداران این برند افزایش یافته است و آن هم به دلیل است که این برند از تکنولوژ‌های بروز دنیا برای طراحی دوچرخه‌های کودک خود استفاده می‌کند.

دوچرخه ویوا:

- برند چینی ویوا، از محبوب‌ترین برندهای دوچرخه کودک در ایران است.

- از ویژگی‌های دوچرخه کودک ویوا می‌توان به قیمت مناسب، کیفیت بالا و وزن کم آن اشاره نمود.

دوچرخه فلش:

- این برند چینی دارای کیفیت بالا و قیمتی مناسب است.

- برند دوچرخه کودک فلش، محصولات خود را بخصوص در سایز 24، با بالاترین کیفیت و قیمتی مناسب به خریداران عرضه می‌دهد.

دوچرخه راپیدو:

- برند راپیدو از دیگر برندهای معتبر در طراحی دوچرخه کودک در ایران می‌باشد.

- قیمت این دوچرخه‌ها بسیار مناسب می‌باشد و همین امر باعث افزایش خریداران این برند شده است.

دوچرخه بونیتو:

- برند بونیتو، به طراحی و تولید دوچرخه‌های کودک دنده‌ای پرداخته است.

- این نوع از دوچرخه‌ها از آلومینیوم و استیل ساخته شده‌اند. 

- از ویژگی‌های اصلی این برند، سیستم دنده اصولی و باکیفیت و قیمت بسیار کم آن می‌باشد.

برند اینتنس:

- برند اینتنس، از جمله برندهایی است که در سال‌های اخیر فعالیت گسترده‌ای در ساخت دوچرخه‌های کودک داشته است.

  • قیمت بسیار مناسب این نوع از دوچرخه‌ها، باعث فروش بالای این برند در ایران شده است.
    فروشگاه برلیانس

برای هر سنی چه سایز از دوچرخه را خریداری کنیم؟

یکی از موارد مهم و اساسی در انتخاب دوچرخه مناسب برای کودک، متناسب بودن قد کودک نسبت به دوچرخه است. یعنی دوچرخه‌ی انتخابی ما باید متناسب با قد فرزندمان باشد.

- قد 85 - 105 : دوچرخه سایز 12

- قد 95 -  110: دوچرخه سایز 14

- قد 100 - 115: دوچرخه سایز 16

- قد 112 - 130: دوچرخه سایز 20

- قد 125 - 140: دوچرخه سایز 24

سخن پایانی: در این مقاله مطالبی در مورد دوچرخه کوک، فواید دوچرخه سواری برای کودکان، برندهای معتبر دوچرخه‌های کودک و سایز مناسب دوچرخه‌ها برای کودکان، به شما عزیزان همراه ارائه دادیم. امیدواریم با افزایش آگاهی بتوانید دوچرخه‌ای مناسب و استاندارد برای کودکان خود تهیه کنید تا لذت و هیجان آنها در این دوره، باعث تداعی خاطراتی خوش در سنین بالای آنها شود.  

ادامه مطلبShow less

فهرست

صفحه اصلی

پروفایل

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم