برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.

دوچرخه 12

فیلتر توسط
5,000,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
4,980,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
4,980,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
4,550,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه بچه گانه المپیا سایز ۱۲ کد 12216 دوچرخه بچه گانه المپیا سایز ۱۲ کد 12216
ناموجود
4,440,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه بچه گانه المپیا سایز ۱۲ کد 12215 دوچرخه بچه گانه المپیا سایز ۱۲ کد 12215
ناموجود
4,440,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه کودک وینو سایز ۱۲ کد 12211 / VINO 12211 دوچرخه کودک وینو سایز ۱۲ کد 12211 / VINO 12211
ناموجود
5,280,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه کودک دخترانه وینو سایز ۱۲ کد 12124 / VINO 12124 دوچرخه کودک دخترانه وینو سایز ۱۲ کد 12124 / VINO 12124
ناموجود
4,200,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه کودک وینو سایز ۱۲ کد 12119 / VINO 12119 دوچرخه کودک وینو سایز ۱۲ کد 12119 / VINO 12119
ناموجود
4,800,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه کودک دخترانه وینو سایز ۱۲ کد 12117 / VINO 12117 دوچرخه کودک دخترانه وینو سایز ۱۲ کد 12117 / VINO 12117
ناموجود
4,200,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه کودک دخترانه وینو سایز ۱۲ کد 12116 / VINO 12116 دوچرخه کودک دخترانه وینو سایز ۱۲ کد 12116 / VINO 12116
ناموجود
4,200,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه کودک وینو سایز ۱۲ کد 12114 / VINO 12114 دوچرخه کودک وینو سایز ۱۲ کد 12114 / VINO 12114
ناموجود
5,280,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه کودک دخترانه وینو سایز ۱۲ کد 1210 / VINO 1210 دوچرخه کودک دخترانه وینو سایز ۱۲ کد 1210 / VINO 1210
ناموجود
4,200,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه المپیا سایز ۱۲ کد 12212 دوچرخه المپیا سایز ۱۲ کد 12212
ناموجود
3,800,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دچرخه المپیا سایز ۱۲ کد 12127 دچرخه المپیا سایز ۱۲ کد 12127
ناموجود
5,148,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه المپیا سایز ۱۲ کد 12126 دوچرخه المپیا سایز ۱۲ کد 12126
ناموجود
4,980,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه بچگانه 12 اینتنس INTENSE 355 دوچرخه بچگانه 12 اینتنس INTENSE 355
ناموجود
2,543,200 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه بچگانه 12 اینتنس INTENSE 255 دوچرخه بچگانه 12 اینتنس INTENSE 255
ناموجود
2,405,700 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه بونیتو کد 12205 سایز 12 دوچرخه بونیتو کد 12205 سایز 12
ناموجود
2,343,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه بچگانه 12 راپیدو RAPIDO 3R27 دوچرخه بچگانه 12 راپیدو RAPIDO 3R27
ناموجود
2,543,200 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه بچگانه 12 راپیدو RAPIDO 3R25 دوچرخه بچگانه 12 راپیدو RAPIDO 3R25
ناموجود
2,543,200 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه بچگانه 12 راپیدو RAPIDO 3R11 دوچرخه بچگانه 12 راپیدو RAPIDO 3R11
ناموجود
2,543,200 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه بچگانه 12 راپیدو RAPIDO 3R08 دوچرخه بچگانه 12 راپیدو RAPIDO 3R08
ناموجود
2,543,200 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه بچگانه 12 راپیدو RAPIDO 2R27 دوچرخه بچگانه 12 راپیدو RAPIDO 2R27
ناموجود
3,098,700 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....

دوچرخه سایز 12

اکثر کودکان علاقه بسیار زیادی به دوچرخه سواری دارند. همانطور که دوچرخه مخصوص بزرگسالان تنوع بسیاری دارد، دوچرخه‌های مخصوص کودکان نیز از تنوع بسیار زیادی برخوردار است. از آن جمله می‌توان به دوچرخه کوهستان، دوچرخه جاده‌ای، دوچرخه شهری و ... اشاره کرد. یکی از فاکتورهای مهم برای خرید دوچرخه توجه به سایز دوچرخه با توجه به سن کودک است. به عنوان مثال اگر کودک شما سن 3 تا 5 سال دارد، خرید دوچرخه سایز 12 را به شما پیشنهاد می‌دهیم.

اگر برای شما نیز این سوال پیش آمده است که چگونه یک دوچرخه مناسب برای کودک خود خریداری کنید، در ادامه با برلیانس همراه باشید تا شما را با انواع دوچرخه آشنا کنیم.

خرید دوچرخه سایز 12

در دورانی زندگی می‌کنیم که برنامه‌های گوشی موبایل مانع از فعالیت بدنی کودکان شده است. در چنین شرایطی داشتن یک دوچرخه بچه گانه زیبا می‌تواند یک گزینه‌ی پیشنهادی مناسب برای کودک خردسال شما باشد. چرا که به کمک دوچرخه سواری می‌تواند انرژی بدنش را به خوبی تخلیه کند. از طرفی دیگر دوچرخه سواری در کنار یک تفریح خوب، به عنوان یک ورزش نیز محسوب می‌شود و می‌تواند قدرت بدنی کودک شما را به خوبی افزایش دهد.

برای خرید دوچرخه باید به سن کودک خود نیز توجه کنید و براساس آن، سایز دوچرخه مناسب کودک خود را انتخاب کنید. چرا که اگر سایز دوچرخه برای سن کودک شما مناسب نباشد، ممکن است کودک شما هنگام دوچرخه سواری احساس راحتی نداشته باشد.

دوچرخه‌های مخصوص کودکان در دو نوع دوچرخه بچه گانه دخترانه و دوچرخه بچه گانه پسرانه به بازار عرضه شده است. این ویژگی باعث می‌شود تا کودک شما بهترین تجربه و لذت را از دوچرخه سواری بدست بیاورد.

اگر کودک شما در سن 3 تا 5 سال قرار دارد، بهتر است دوچرخه سایز 12 را برای او خریداری کنید. برای خرید این مدل از دوچرخه‌ها بهتر است کودک خود را به صورت حضوری به فروشگاه ببرید تا با امتحان چندین دوچرخه بتواند دوچرخه مناسب بدن او را تهیه کنید. به عنوان مثال اگر کودک شما بتواند به راحتی بر روی صندلی دوچرخه بنشیند، دستش به فرمان دوچرخه برسد، به راحتی ترمز کند، فرمان دوچرخه را بچرخاند و رکاب بزند دوچرخه انتخاب شده مناسب بدن کودک شما است.

نکات مهم برای خرید دوچرخه کودک

یکی از نکات مهم هنگام خرید دوچرخه کودک، توجه به قطر چرخ‌ها است. به عبارت دیگر سایز دوچرخه کودکان همانند بزرگسالان براساس لوله زین بررسی می‌شود. بر همین اساس دوچرخه مربوط به کودکان و نوجوانان از سایز 12 شروع می‌شود. بعد از سایز 24 دوچرخه مخصوص بزرگسالان خواهد بود.

از طرفی دیگر برخی دوچرخه متناسب کودک را براساس سن او مشخص می‌کنند. اگرچه این روش، یک راه معمول برای انتخاب دوچرخه است، اما همیشه سن عامل اصلی برای تعیین دوچرخه مناسب کودک نیست. چرا که ممکن است یک دوچرخه برای کودک 7 ساله، با کودک 7 ساله دیگر بسیار متفاوت باشد. مثلا ممکن است کودک قد کوتاه‌تری داشته باشد.

به عنوان مثال دوچرخه سایز 12 برای کودکان 2 تا 4 سال که دارای قد 89 تا 102 سانتی‌متری و ارتفاع داخلی پا 30 تا 43 سانتی‌متری هستند، بسیار مناسب است.

اگر قصد خرید دوچرخه برای کودک خود را دارید، بهتر است به فاکتورهای زیر توجه کنید:

قد کودک یا ارتفاع پاهای او: اگر کودک شما بتواند هنگام دوچرخه سواری پاهای خود را بر روی زمین بگذارد، دوچرخه مناسب قد او طراحی شده است. برای این منظور کافی است تا کودک در کنار ارتفاع دوچرخه بایستد.

گرفتن میله فرمان دوچرخه: دوچرخه‌ای مناسب سن کودک شما است که او بتواند هنگام نشستن بر روی صندلی، فرمان دوچرخه را بدون دراز کردن بازوهایش بگیرد. البته اگر کمی آرنج به سمت داخل خم شد، مشکلی وجود ندارد. علاوه بر این کودک شما باید تسلط کافی بر روی ترمز دوچرخه نیز داشته باشد.
خرید دوچرخه کودک

ارتفاع صندلی: ارتفاع صندلی باید به اندازه‌ای باشد که کودک به راحتی قادر به نشستن بر روی آن باشد و پاهای او کمی به سمت قسمت انتهایی رکاب خم شود. همچنین کودک باید بتواند محیط پیرامون خودش را به راحتی ببیند.

نکات مهم برای خرید اینترنتی انواع دوچرخه کودک با سایز 12

اگر سن تقریبی کودک شما بین 2 تا 4 سال است، دوچرخه سایز 12 مناسب سن او است. چرا که ارتفاع صندلی‌های آن بسیار کم است؛ بنابراین کودک هنگام نشستن احساس راحتی و آزادی بیشتری دارد. چرا که می‌تواند به راحتی پاهای خود را پایین بیاورد و یا تعادل خود را حفظ کند. اگر شما هم قصد خرید این مدل از دوچرخه‌ها را دارید، ممکن است خرید حضوری را به خرید آنلاین ترجیح دهید.

اگرچه خرید حضوری دوچرخه بسیار بهتر است، اما ممکن است همه‌ی افراد امکان خرید حضوری را نداشته باشند. در چنین شرایطی می‌توانید با رعایت برخی نکات نسبت به خرید اینترنتی دوچرخه اقدام کنید. اگر شما هم قصد خرید آنلاین دوچرخه را دارید، با رعایت نکات زیر می‌توانید بهترین انتخاب را داشته باشید:

اندازه‌گیری ارتفاع ساق پای کودک: یکی از فاکتورهای مهم هنگام خرید دوچرخه متناسب بودن سایز دوچرخه با قد کودک است. در چنین شرایطی کافی است تا ارتفاع ساق پای کودک را اندازه بگیرید. برای این منظور کودک خود را به دیوار تکیه دهید. سپس اندازه قد و ارتفاع داخلی پای او را بگیرید.

دوچرخه تعادلی: یکی از ویژگی‌های دوچرخه‌های سایز 12 عدم وجود رکاب است. این دوچرخه‌ها که معمولا برای یادگیری طراحی شده‌اند به دوچرخه‌های تعادلی نیز معروف هستند. این نوع از دوچرخه‌ها دارای زنجیر و یا رکاب نیستند و کودک شما می‌تواند با پاهای خود دوچرخه را به حرکت در آورد و یا آن را متوقف کند.

اگر می‌خواهید که کودک شما یک دوچرخه سوار ماهری شود، بهتر است با این مدل از دوچرخه‌ها، تعادل، کنترل و هدایت را به او آموزش دهید. وزن این دوچرخه‌ها اغلب سبک بوده و دارای چرخ‌های کمکی جهت تمرین است.

دوچرخه تعادلی با رکاب: این نوع از دوچرخه‌ها دارای یک رکاب کمکی است و می‌تواند اعتماد به نفس کودک شما را بالا ببرد. چرا که کودک شما قادر است به تنهایی و بدون کمک شما از دوچرخه سواری لذت ببرد. ترمزهای این مدل از دوچرخه‌ها در سمت عقب دوچرخه قرار دارد.

سخن نهایی

ما در این مقاله به بررسی دوچرخه سایز 12 پرداختیم. در صورت تمایل به خرید اینترنتی دوچرخه مخصوص کودکان می‌توانید از مشاوره‌های رایگان ما در فروشگاه اینترنتی برلیانس بهرمند شوید.

ادامه مطلبShow less

فهرست

صفحه اصلی

پروفایل

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم