برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.

دوچرخه 26

فیلتر توسط
17,040,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
16,360,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
23,400,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
10,920,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
11,200,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
12,987,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
12,987,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
13,288,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
13,295,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
24,948,000 تومان 25,200,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
16,038,000 تومان 16,200,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
16,156,800 تومان 16,320,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
13,300,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
13,325,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
22,770,000 تومان 23,000,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
16,038,000 تومان 16,200,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
18,057,600 تومان 18,240,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
17,701,200 تومان 17,880,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
13,320,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
13,180,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
8,190,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
13,325,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
17,000,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
10,680,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....

دوچرخه سایز 26

دوچرخه سواری، یک فعالیت سرگرم کننده و سالم برای کودکان و نوجوانان و بزگسالان می‌باشد. دوچرخه سواری دارای محبوبیت بسیار بالایی در میان عموم مردم می‌باشد. با دوچرخه سواری علاوه بر اینکه می‌توان مسافت‌های طولانی را طی نمود، می‌توان از آن به عنوان یک ورزش روزانه نیز بهره برد که دارای فواید بیشماری برای سلامتبدن می‌باشد. در واقع با انجام روزانه‌ی این فعالیت ورزشی می‌توان، وزن خود را کنترل کنیم، عضلات را تقویت،شرایط روحی و روانی خود را بهبود دهیم، از مبتلا شدن به بسیاری از بیماری‌ها پیشگیری کنیم، تعادل بدن را بالا ببریم و عمل خون‌رسانی به مغز را افزایش دهیم. همچنین مشکل خواب را برطرف کنیم و خوابی آرام را تجربه کنیم. طبق تحقیقاتی که در دانشگاه ایالتی آپالاشیا  بر روی 1000 نفر افراد بزرگسال صورت گرفته، چنین برآورد شده استکه ورزش دوچرخه سواری فواید بیشماری برای سلامت سیتم تنفسی فوقانی دارد و احتمال مبتلا شدن به سرماخوردگی را نیز کاهش می‌دهد.

قیمت و خرید دوچرخه سایز 26

برای اینکه بتوان از این ورزش مفرح، کمال لذت را برد، در هنگام خرید دوچرخه، باید به این نکته‌ی کلیدی توجه شود که دوچرخه کاملا متناسب باسایز دوچرخه سوار باشد. خرید دوچرخه بزرگسال، معمولا با اهداف گوناگون و بسته به نوع نیاز ما  صورت می‌گیرد. مثلا برخی از افراد برای انجام مسابقات، دوچرخه مناسب خود را خریداری می‌کنند. یا برخی برای گردش و رفت و آمد معمولی و برخی دیگر برای دوچرخه سواری در محیط‌های کوهستانی، اقدام به خرید دوچرخه می‌نمایند. نخستین اقدام برای خرید یک دوچرخه، این است که چه نوع دوچرخه‌ای با توجه به نیاز شما، برایتان مناسب است

در بازار ایران، دوچرخه‌ها با سایز چرخ آنها معرفی می‌شوند. مثلا اگر فروشنده‌ای به خریدار گفت که سایز این دوچرخه 24 یا 26 است، منظور وی، قطر خارجی چرخ دوچرخه می‌باشد. منظور از قطر خارجی چرخ، قطر رینگ به همراه لاستیک است

چرا باید برای انتخاب سایز دوچرخه مناسب وقت صرف کنیم؟

- یکی از دلایل اصلی این است که دوچرخه ابزاری است که نمی‌توان در صورت متناسب نبودن با سایز، هر هفته نوع دیگری از آن را خریداری نمود.

- دومین دلیل صرف کردن وقت کافی برای خرید دوچرخه این است که، هزینه‌ی خرید آن بالاست و نمی‌توان سهل انگاری نمود.

- در صورتی که دوچرخه متناسب با سایز دوچرخه سوار باشد، لذت دوچرخه سواری دو چندان خواهد شد.

نکته حیاتی و مهم این است که با انتخاب نادرست، سلامتی شما به خطر خواهد افتاد.

روش‌های مختلفی برای انتخاب سایز مناسب دوچرخه وجود دارد که در ادامه به معرفی برخی از آنها می‌پردازیم:

روش‌های انتخاب سایز مناسب دوچرخه:

روش اول: انتخاب سایز مناسب دوچرخه با توجه به قد فرد، که در این روش، سه مولفه مهم را برای انتخاب سایز مناسب دوچرخه، در نظر می‌گیریم:

- قد دوچرخه سوار: در این روش قد دوچرخه سوار را بر حسب سانتی‌متر به دست آورده و دوچرخه مناسب را انتخاب می‌کنیم

- کشیدگی دست‌ها: این روش  در انتخاب سایز مناسب دوچرخه بسیار تاثیرگذار است. برای مشخص کردن میزان کشیدگی دست‌ها، باید ape index بدن را به دست آورد، که همان حاصل تفریق اندازه‌ی دست‌ها از قد در حالت ایستاده می‌باشد. عددی که به دست می‌آید، اگر مثبت باشد، یعنی اندازه طول دستان از قد بلندتر است، پس باید دوچرخه‌ای با سایز بزرگتر انتخاب شود. اما اگر عدد به دست آمده، منفی باشد، یعنی طول دستان از قد کوتاهتر است و دوچرخه‌ای با سایز کوچکتر برای فرد مناسب است

- ار تفاع داخلی پا، یعنی اندازه‌ی فاق تا کف پا: ارتفاع داخلی پا، نشان دهنده‌ی قد، در حالت ایستاده است

روش دوم: از طریق جدول سایز بندی می‌توان سایز مناسب دوچرخه را خریداری نمود. توجه داشته باشید که جدول سایز بدنی دوچرخه کودکان با بزرگسالان کاملا متفاوت است. معمولا دوچرخه کودکان را بر اساس اندازه چرخ‌های دوچرخه و یا بر طبق رده سنی کودکان، سایز بندی می‌شوند

مزایای انتخاب درست سایز دوچرخه

یکی از مهم ترین اقداماتی که باید برای خرید دو چرخه انجام دهید، انتخاب سایز مناسب برای این دوچرخه است. دقت داشته باشید انتخاب سایز نادرست می تواند تاثیرات بسیاربدی را روی رکاب زدن شما داشته باشد. البته دلایل دیگری نیز برای این امر وجوددارد که درادامه بررسی می کنیم:

1-      مسلما شما تنها یکبار برای خرید دوچرخه هزینه صرف می کنید و صرف هزینه اضافی در این حوزه برای شما مقدور نخواهدبود. پس بهتراست بهترین سایز را انتخاب کنید که به اندازه کافی برای شما کارایی داشته باشد.

2-      امروزه قیمت دوچرخه از هر برندی به میزان قابل توجه بالارفته است. از این رو نیز بهتراست برای خرید این محصول دقت داشته باشید.

3-      انتخاب دوچرخه متناسب با اندام شما لذت رکاب زدن را برایتان دوچندان می کند.

4-      انتخاب دوچرخه با سایز نادرست می تواند تاثیرات بسیاربدی را روی سلامتی شما داشته باشد. درواقع شما کشتی می گیرید که به سلامتی تان کمکی کرده باشید. اما با انتخاب نادرست سایز دوچرخه تمامی زحمت هایتان را هدر خواهیدداد.

دوچرخه براساس سایز به چنددسته تقسیم می شوند؟

برای خرید دوچرخه سایز 26 بهتراست قبل از هرچیزی بدانید که به صورت کلی این دوچرخه ها به چنددسته تقسیم می شوند. انتخاب سایز درست دوچرخه جز اولین اقداماتی است که باید برای خرید این محصول انجام دهید. پس از انتخاب سایز مناسب سایز آیتم ها برا خرید اهمیت می یابد.

به صورت کلی سایز دوچرخه را براساس پارامترهایی نظیر سایزلاستیک و سایزبدنه می سنجند. درادامه توضیحات بیشتری را دراین باره بیان می کنیم.

سایز لاستیک دوچرخه

منظور از لاستیک و یا همان تایر دوچرخه است که براساس اندازه قطر دسته بندی می شوند. به صورت کلی لاستیک دوچرخه در اندازه های 26،27/5 و29 اینچ عرضه می شوند. درواقع زمانی که گفته می شود اندازه لاستیک برابر 29 اینچ است یعنی قطراین لاستیک برابر 29 اینچ می باشد.

سایز تنه دوچرخه

سایز تنه دوچرخه باید براساس فرم اندام شما انتخاب شود. برای انتخاب سایز دوچرخه راه های بسیارزیادی پیش روی شماست که در بخش های قبلی به آنها اشاره می کنیم.

امروزه برندهای سازنده دوچرخه طراحی خاص خود را برای محصولاتشان دارند. در این زمینه نیز جدول هایی را به شما عرضه می کند که می توانید با تکیه برآنها بهترین سایز تنه دوچرخه را انتخاب کنید. شاید این تفاوت این اندازه ها بین برندهای مختلف جزئی باشد اما باید در هنگام خرید مورد توجه قرارگیرد.

سایز تنه دوچرخه نیز به دو صورت بیان می شود یا براساس درجه بندی است و یا به صورت عددی بیان می شود. شما می‌توانید براساس فرم اندام خود هریک از این سایزبندی ها را انتخاب کرده و استفاده کنید.

برای انتخاب و خرید دوچرخه سایز 26 باید تمامی این نکات را درنظربگیرید تا بتوانید انتخابی درست داشته باشید و با لذت رکاب بزنید. شما می توانید با خرید آنلاین از سایت ما سایزبندی تمامی دوچرخه ها را بررسی کرده و بهترین انتخاب را داشته باشید. حتی بخش نظرات سایر کاربران نیز می تواند در این زمینه به شما کمک کند.

منظور از سایز 26 دوچرخه چیست؟

دوچرخه‌های سایز 26، به دوچرخه‌هایی گفته می‌شوند که قطر چرخ آنها برابر با 26 اینچ است. این سایز از دوچرخه، برای افرادی با قد متوسط، افراد بزرگسال و نوجوانان، مناسب می‌باشد. در واقع از دید عموم مردم  این سایز از دوچرخه، یک سایز استاندارد شناخته شده است. دوچرخه‌های سایز 26 دارای مزایا و معایبی می‌باشند که ادامه به بیان این نقاط قوت و ضعف می‌پردازیم.

مزایای دوچرخه‌های سایز 26:

- از بزرگترین مزیت‌ دوچرخه‌های سایز 26، می‌توان به مانور پذیری بالای آنها اشاره نمود.

- طراحی و ساخت این نوع از سایز دوچرخه‌ها، با توجه خاصی صورت گرفته است و این توجه بالا و خاص، باعث مانور پذیری و تناسب ایده‌آل در این نوع از دوچرخه‌ها شده است.

- از دیگر مزایای دوچرخه‌های سایز 26، می‌توان به چرخ‌های به نسبت کوچک آنها اشاره نمود. چرخ‌های کوچک آنها باعث شده که از مسیرهایی با پیچ‌های تند و باریک، بتوان به راحتی عبور نمود

- شتاب دوچرخه‌های سایز 26، از دیگر مزیت‌های آنها محسوب می‌شود. در این نوع از دوچرخه‌ها، به علت نزدیکی چرخ‌ها به توپی تنه، شتاب اولیه نسبت به چرخ‌های بزرگ‌تر، آسان‌تر و بیشتر می‌باشد.

معایب دوچرخه‌های سایز 26:

- دوچرخه‌های سایز 26، اگر چه  به دلیل دارا بودن چرخ‌های کوچک‌تر، شتاب اولیه خوبی دارند، اما حداکثر سرعت آنها نسبت به دوچرخه‌های سایز 27.5 یا 29 کمتر می‌باشد.

  • از دیگر معایب این سایز از دوچرخه‌ها می‌توان به این مورد اشاره نمود که دوچرخه سوار در سرعت‌های بالا، به دلیل اصطکاک کمتر چرخ‌ها، فرمان پذیری و پایداری کمتری خواهد داشت.

دوچرخه سایز 26 برای چه افرادی مناسب است؟

برای پاسخ به این سوال که دوچرخه سایز 26 برای چه افرادی مناسب است، باید به نکته‌ی مهم، یعنی قد فرد توجه نمود. این نوع از سایز دوچرخه، برای افرادی با قد 155 الی 170 مناسب می‌باشد

یک توصیه برای عزیرانی که تجربه دوچرخه سواری حرفه‌ای را ندارند این است که در هنگام خرید دوچرخه سایز 26 بسنده کنند و از خریداری سایزهای بزرگتر پرهیز کنند تا بتوانند راحتر و با لذت بیشتری دوچرخه سواری کنند.

سخن پایانی:در این مقاله مطالبی را در مورد سایز 26 دوچرخه، اینکه:

- این سایز مناسب چه نوع افرادی است؟

- سایز 26 دوچرخه به چه معناست؟ 

- مزایا و معایت سایز 26 دوچرخه، با شما عزیزان همراه به اشتراک گذاشتیم. امیدواریم مورد رضایت شما قرار گیرد.  

 

ادامه مطلبShow less

فهرست

صفحه اصلی

پروفایل

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم