برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.

دوچرخه 27.5

فیلتر توسط
دوچرخه اینتنس مدل CHAMPION 2Dسایز 27.5 کد 278611 | INTENSE CHAMPION 2D دوچرخه اینتنس مدل CHAMPION 2Dسایز 27.5 کد 278611 | INTENSE CHAMPION 2D
ناموجود
0 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه اینتنس مدل CHAMPION 3Vسایز 27.5 کد 278412 | INTENSE CHAMPION 3V دوچرخه اینتنس مدل CHAMPION 3Vسایز 27.5 کد 278412 | INTENSE CHAMPION 3V
ناموجود
0 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه اینتنس مدل CHAMPION 1V سایز 27.5 کد 278411 | INTENSE CHAMPION 1V دوچرخه اینتنس مدل CHAMPION 1V سایز 27.5 کد 278411 | INTENSE CHAMPION 1V
ناموجود
0 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه فلش مدل RACE 6 سایز 27.5 کد 278834 | FLASH RACE 6 دوچرخه فلش مدل RACE 6 سایز 27.5 کد 278834 | FLASH RACE 6
ناموجود
0 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه فلش مدل RACE 7 سایز 27.5 کد 278633 | FLASH RACE 7 دوچرخه فلش مدل RACE 7 سایز 27.5 کد 278633 | FLASH RACE 7
ناموجود
0 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست. هزینه...
دوچرخه راپیدو مدل R6 سایز 27.5 کد 278634 | RAPIDO R6 دوچرخه راپیدو مدل R6 سایز 27.5 کد 278634 | RAPIDO R6
ناموجود
0 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه راپیدو مدل PRO1 سایز 27.5 کد 278835 | RAPIDO PRO1 دوچرخه راپیدو مدل PRO1 سایز 27.5 کد 278835 | RAPIDO PRO1
ناموجود
0 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه ترینکس مدل X8-ELITE سایز ۲۷.۵ کد ۲۷۸۸۳3|TRINX X8 ELITE دوچرخه ترینکس مدل X8-ELITE سایز ۲۷.۵ کد ۲۷۸۸۳3|TRINX X8 ELITE
ناموجود
0 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه ترینکس مدل X7-ELITE سایز ۲۷.۵ کد ۲۷۸۸۳2|TRINX X7 ELITE دوچرخه ترینکس مدل X7-ELITE سایز ۲۷.۵ کد ۲۷۸۸۳2|TRINX X7 ELITE
ناموجود
0 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه ترینکس مدل X1-ELITE سایز ۲۷.۵ کد ۲۷۸۸۳۱|TRINX X1 ELITE دوچرخه ترینکس مدل X1-ELITE سایز ۲۷.۵ کد ۲۷۸۸۳۱|TRINX X1 ELITE
ناموجود
0 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه آلفا سایز 27.5 کد 278632 دوچرخه آلفا سایز 27.5 کد 278632
ناموجود
14,120,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه آلفا سایز 29 کد 298631														دوچرخه آلفا سایز 29 کد 298631
ناموجود
15,300,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه ویوا مامبا کد 2741 سایز 27.5 - ViVA MAMBA 18 دوچرخه ویوا مامبا کد 2741 سایز 27.5 - ViVA MAMBA 18
ناموجود
21,240,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه ویوا توربو ولف کد 2723 سایز 27.5 - ViVA TURBOWOLF 18 دوچرخه ویوا توربو ولف کد 2723 سایز 27.5 - ViVA TURBOWOLF 18
ناموجود
23,760,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه ویوا آسید 18 کد 2725 سایز 27.5- ViVA ACID 18 دوچرخه ویوا آسید 18 کد 2725 سایز 27.5- ViVA ACID 18
ناموجود
23,160,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه ویوا فرست 18 کد 2718 سایز 27.5- ViVA FIRST 18 دوچرخه ویوا فرست 18 کد 2718 سایز 27.5- ViVA FIRST 18
ناموجود
34,200,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه المپیا مدل توپولولیو ۲۰۰۰  سایز ۲۷.۵ کد 2771 / Olympia Topololev 2000 دوچرخه المپیا مدل توپولولیو ۲۰۰۰  سایز ۲۷.۵ کد 2771 / Olympia Topololev 2000
ناموجود
12,840,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه المپیا مدل تاور سایز ۲۷.۵ کد 2770 / Olympia Tower دوچرخه المپیا مدل تاور سایز ۲۷.۵ کد 2770 / Olympia Tower
ناموجود
12,960,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه المپیا مدل بلک جک سایز ۲۷.۵ کد 2769 / Olympia BlackJack دوچرخه المپیا مدل بلک جک سایز ۲۷.۵ کد 2769 / Olympia BlackJack
ناموجود
13,380,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه المپیا مدل استنس سایز ۲۷.۵ کد 2766 / Olympia Stance دوچرخه المپیا مدل استنس سایز ۲۷.۵ کد 2766 / Olympia Stance
ناموجود
13,380,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه المپیا مدل موسو سایز ۲۷.۵ کد 2730 / Olympia Mosso دوچرخه المپیا مدل موسو سایز ۲۷.۵ کد 2730 / Olympia Mosso
ناموجود
16,800,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه ویوا مدل تورنتو18 سایز 27.5 کد 2721 - ViVA TORENTO18 دوچرخه ویوا مدل تورنتو18 سایز 27.5 کد 2721 - ViVA TORENTO18
‎−1%
ناموجود
13,553,100 تومان 13,690,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه ویوا مدل سناتور18 سایز 27.5 کد 2731 - ViVA SENATOR18 دوچرخه ویوا مدل سناتور18 سایز 27.5 کد 2731 - ViVA SENATOR18
‎−1%
ناموجود
12,423,584 تومان 12,549,075 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه ویوا مدل ترمیناتور سایز 27.5 کد 2716 - ViVA TERMINATOR دوچرخه ویوا مدل ترمیناتور سایز 27.5 کد 2716 - ViVA TERMINATOR
‎−1%
ناموجود
17,810,100 تومان 17,990,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....

وقتی برای خرید لباس و یا کفش به بازار می‌روید، مهم‌ترین نکته هنگام خرید این وسایل انتخاب سایز مناسب خودتان است. به این دلیل که اگر وسیله خریداری شده سایز استانداردی نداشته باشد، در نتیجه وسیله شما بی‌مصرف خواهد بود. دوچرخه نیز از این قاعده مستثنا نیست. اگر قصد خرید دوچرخه دارید، بهتر است دوچرخه‌ای را خریداری کنید که متناسب با سایز بدنی شما باشد تا به بدن شما آسیبی وارد نشود. به عنوان مثال دوچرخه سایز 27.5 برای کسانی که قدی بین 180 و 190 دارند بسیار مناسب است.

اگر شما هم می‌خواهید اطلاعاتی در رابطه با سایز دوچرخه‌ها بدست آورید، خواندن این مقاله از برلیانس را از دست ندهید.

دوچرخه سایز 27.5

اگر تصمیم گرفته‌اید که دوچرخه سواری بکنید، انتخاب سایز مناسب دوچرخه به شما این امکان را می‌دهد که با لذت بیشتری رکاب‌زنی بکنید. حال ممکن است برای شما نیز این سوال پیش آمده باشد که سایز دوچرخه را بر اساس چه معیاری اندازه می‌گیرند. در واقع چه فاکتورهایی مشخص‌کننده سایز دوچرخه است؟

روش‌های مختلفی برای اندازه‌گیری سایز دوچرخه وجود دارد. البته نتیجه‌ی تمامی این سایزبندی‌ها یکسان است. فقط نحوه محاسبه‌ی آنها کمی با یکدیگر فرق می‌کند. همچنین در سایزبندی دوچرخه‌ها برخی از سیستم متریک، برخی با اینچ و برخی با سایر درجه‌بندی‌ها مانند اسمال، مدیوم و لارج و ... دوچرخه‌ها را طبقه‌بندی می‌کنند.

سایزبندی دوچرخه براساس سایز چرخ‌ها

به صورت کلی طبقه‌بندی دوچرخه براساس سایز چرخ با سایزهایی مانند 12، 14، 16، 18، 20، 24، 26، 27.5، 28، 29 مشخص می‌شود.

به عنوان مثال دوچرخه سایز 27.5 که به سایز آفرودی معروف است، دوچرخه مخصوص بزرگسالان است و برای کسانی که قدی بین 180 تا 190 دارند، یک گزینه‌ی پیشنهادی مناسب است.

به صورت کلی دوچرخه مخصوص کودکان از سایز 12 تا 16 طبقه‌بندی می‌شود. البته سایز دوچرخه 26 هم برای کودکان و هم برای بزرگسالان یک گزینه‌ی پیشنهادی مناسب است. به این دلیل که این سایز دوچرخه جزو معروف‌ترین سایزهای چرخ دوچرخه به حساب می‌آید. این سایز چرخ بیشتر برای دوچرخه‌های کوهستان استفاده می‌شود. به این دلیل که بیشترین تماس را با زمین دارند و برای بالا رفتن از شیب‌های تند یک گزینه‌ی مناسب است.

البته این سایز دوچرخه نسبت به قدیم استفاده کمتری دارد و دوچرخه 27.5 جایگزین آن شده است. به این دلیل که علاوه بر رد کردن موانع به راحتی، می‌تواند تعادل دوچرخه را هنگام چرخیدن به خوبی حفظ کند. در نتیجه شما با راحتی بیشتری می‌توانید دوچرخه سواری کنید.

سایز دوچرخه 28 جزو کم مصرف‌ترین دوچرخه‌ها است و معمولا  برای دوچرخه‌های مخصوص سفر و یا دوچرخه‌های شهری قابل استفاده است.

سایز 29 برخلاف دوچرخه سایز 27.5 جزو یکی از جدیدترین سایزبندی‌های چرخ‌ها به حساب می‌آید. اگر قد بسیار بلندی دارید، خرید این سایز دوچرخه را به شما پیشنهاد می‌دهیم. البته از آنجایی که تعداد کمی از افراد قد بلندی دارند، در نتیجه استفاده از آن نسبت به سایر سایزهای دوچرخه بسیار کمتر است.

البته مزایای استفاده از این مدل دوچرخه‌ها مانند کنترل بهتر در سر پیچ‌ها، راحتی در مسیرهای ناهموار و ... باعث شده است تا طرفداران این سایز دوچرخه نسبت به گذشته بیشتر شده باشد. در کنار این سایزبندی‌ها برخی دوچرخه‌ها برای افراد بالای 2 متر به صورت سفارشی ساخته می‌شود.

اهمیت انتخاب سایز مناسب برای دوچرخه

یکی از اولین اقداماتی که باید برای خرید دوچرخه درنظربگیرید، انتخاب سایز مناسب برای آن است. دقت داشته باشید انتخاب اشتباه سایز دوچرخه سبب می شود تا هیچ لذتی از این ورزش نبرید و علاوه براین مشکلات جسمی را نیز برای شما به همراه خواهدداشت. لازم است بدانید کوچک و یا بزرگ بودن سایزدوچرخه اهمیتی ندارد، هردوی این موارد می تواند سبب خستگی شما در حین رکاب زدن شود.

با انتخاب سایز مناسب دوچرخه مسلما می توانید کنترل بیشتری را روی آن داشته باشید. از این رو نیز برای اینکه رانندگی ایمنی داشته باشید، انتخاب سایز مناسب برای دوچرخه اهمیت دارد.

سوارشدن به دوچرخه های کوچک باعث جمع شدن پاها و خم شدن خارج از معمول زانوها می شود از این رو نیز در درازمدت مشکلات بسیارزیادی را در زانوهایتان ایجاد خواهدکرد. هم چنین زمانی که دوچرخه کوتاهتر از حد معمولی است هنگام رکاب زدن کمر به میزان بیشتری خم می شود،از این رو نیز سبب بروز مشکلات جسمانی خواهدشد.

استفاده از دوچرخه های بزرگتر نیز سبب می شود تا مجبور باشید در حین رکاب زدن بیش ازاندازه بدن خود را بکشید. تکرار این کار منجر به بروز درد در عضلات پا،کمر و ستون مهره ها خواهدشد.

از این رو نیز باید به دنبال انتخاب سایز مناسب برای دوچرخه براساس فرم بدنی تان باشید تا بتوانید نهایت لذت را از دوچرخه سواری ببرید. دوچرخه سایز27.5  یکی از انواع سایز های دوچرخه است که برای فرم خاصی از بدن قابل استفاده است.

چطور یک دوچرخه با سایز مناسب انتخاب کنیم؟

شاید اطلاعات کافی درباره انتخاب سایز مناسب برای دوچرخه27.5 نداشته باشید از این رو نیز مجبورباشید در هنگام خرید تمامی این سایزها را امتحان کنید. البته که در این صورت امکان خرید آنلاین نیز برای شما وجودنخواهداشت. درادامه مواردی را بیان می کنیم که می توانید به راحتی سایز مناسب برای دوچرخه خود را انتخاب کرده و حتی به صورت اینترنتی نیز برای خرید دوچرخه اقدام کنید.

محاسبه قد

برای انتخاب سایز مناسب دوچرخه باید ابتدا اندازه قدتان را درنظربگیرید. برای اینکار روی یک سطح صاف و درحالی که پشتتان به دیوار است، بایستید. سپس در امتداد سرتان خطی را روی دیوار بکشید. درنهایت فاصله از زمین تا روی این خط را اندازه بگیرید تا اندازه تقریبی از قدتان داشته باشید. دقت داشته باشید این اندازه گیری باید بدون استفاده از کفش و جوراب صورت گیرد.

اندازه گیری پا

برای اندازه گیری پا نمی توانید خودتان به تنهایی اقدام کنید و نیاز به کمک از شخص دیگری دارید. در شکل زیر بخشی که باید به خوبی اندازه گیری کنید را مشخص کردیم که می توانید از آن استفاده کنید.

با کمک این دو اندازه می توانید با استفاده از جداول تعیین شده برندهای مختلف و یا هم چنین نرم افزارهای آنلاین بهترین سایز را برای دوچرخه خود انتخاب کنید.

البته که می توانید در خرید حضوری از فروشنده نیز در این زمینه سوال بپرسید و مطمئن باشید که وی راهنمایی خوبی را به شما ارائه می دهد. در خرید آنلاین از سایت ما نیز می توانید از پشتیبانی 24 ساعته سایت کمک بگیرید. 

نکات مهم قبل از خرید دوچرخه

رعایت برخی نکات قبل از خرید دوچرخه به شما کمک می‌کند تا یک انتخاب مناسب داشته باشید. از جمله این نکات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

قیمت دوچرخه: قبل از خرید هر کالایی قیمت آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. این موضوع نیز برای دوچرخه بسیار حائز اهمیت است. قیمت دوچرخه در بازار بسیار متغیر است و این موضوع به امکانات و کیفیت ساخت دوچرخه مربوط می‌شود. البته برای خرید دوچرخه همیشه قیمت تعیین‌کننده نوع دوچرخه نیست. بلکه شما باید فاکتورهای دیگری را نیز در نظر بگیرید.

برای خرید دوچرخه پارامترهای مختلفی وجود دارد. بهتر است شما با در نظر گرفتن این موارد، بهترین دوچرخه خود را انتخاب کنید. به عنوان مثال اگر قد بلندی دارید، بهتر است دوچرخه‌ سایز 27.5 را خریداری کنید.

دوچرخه مناسب با نیاز شما: بهتر است قبل از خرید نوع نیاز خود را مشخص کنید و براساس آن دوچرخه مناسب را خریداری کنید. به عنوان مثال دوچرخه‌ها انواع مختلفی دارند. از جمله آن می‌توان به دوچرخه جاده‌ای، کوهستانی، هیبریدی و کروز اشاره کرد.

نوع جاده‌ای آن فقط برای سطح صاف و خیابان‌های آسفالتی مناسب است. در غیر این صورت در مسیرهای ناهموار به دوچره آسیب وارد می‌شود.

دوچرخه‌های کوهستانی جزو دوچرخه‌هایی هستند که در بین مردم طرفداران بسیار زیادی دارند. فریم این مدل از دوچرخه‌ها بسیار محکم است و برای راه‌های ناهموار و کوهستانی یک انتخاب مناسب است.

اگر تردد بین شهری دارید، دوچرخه‌های هیبریدی یک انتخاب مناسب برای شما است. این دوچرخه‌ها که ترکیبی از دوچرخه‌های جاده‌ای و کوهستانی هستند، راحتی را برای شما به ارمغان می‌آورند.

دوچرخه‌های کروز برای کسانی‌که به دنبال سرعت و راحتی هستند، یک گزینه‌ی مناسب است.

برند، گارانتی و شرکت سازنده: بهتر است دوچرخه‌ای خریداری کنید که دارای گارانتی و خدمات پس از فروش باشد.

سخن نهایی

انتخاب دوچرخه براساس سایز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. چرا که همیشه یک دوچرخه گران‌قیمت نشان‌دهنده افزایش کیفیت آن نیست. به عنوان مثال اگر دوچرخه سایز 27.5 برای شما مناسب است، حتی اگر گرانترین دوچرخه با سایز نامناسب را خریداری کنید، این وسیله دیگر برای شما قابل استفاده نخواهد بود.

اگر شما هم قصد خرید آنلاین دوچرخه را دارید، خرید دوچرخه از فروشگاه اینترنتی برلیانس را به شما پیشنهاد می‌دهیم. همچنین در صورت نیاز به راهنمایی جهت خرید دوچرخه مناسب با سایز خودتان پیشنهاد می‌کنیم که با پشتیبانی 24 ساعته ما در تماس باشید تا شما را در انتخاب هر چه بهتر دوچرخه راهنمایی کنند.

ما به شما این اطمینان را می‌دهیم که دوچرخه انتخابی خودتان را در کمترین زمان و در صحت کامل در درب محل مورد نظر دریافت خواهید کرد.

ادامه مطلبShow less

فهرست

صفحه اصلی

پروفایل

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم