برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.

ماشین شارژی شاسی بلند

فیلتر توسط
16,500,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
13,000,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
8,200,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
6,650,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
6,650,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
11,200,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
13,000,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
7,000,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
9,000,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
6,820,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
7,500,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
10,140,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
10,790,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
11,180,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
11,310,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
9,100,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
9,100,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
12,800,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
13,800,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
11,450,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
13,980,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
9,980,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
12,980,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
13,980,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...

قیمت و خرید ماشین شارژی شاسی بلند

از جدیدترین ماشین شارژی موجود در بازار می‌توان به مدل های شاسی بلند اشاره کرد که از روی طراحی ماشین شاسی بلند گرفته شده است. تنوع این مدل از ماشین بسیارزیاد است و برندهای بسیارزیادی در زمینه تولید آن فعالیت می‌کنند. شما می‌توانید بسته به فضایی که دارید، هریک از این ماشین شارژی ها را خریداری کنید. این نوع ماشین شارژی بیشتر موردعلاقه پسربچه هاست و توسط آنها موردتوجه قرارمی‌گیرد. شما می‌توانید مدل های متنوعی از ماشین شارژی شاسی بلند را در سایت ما نیز ببینید.

ماشین شارژی شاسی بلند

این نوع از ماشین شارژی براساس طراحی ماشین شاسی بلند برندهای معروف ساخته می‌شود که تحمل وزن بیشتری نسبت به سایر ماشین های معمولی تر موجود در بازار دارد. قدرت ماشین شارژی شاسی بلند بسیارزیاد است از این رو می‌توانید آنها را در دو نوع دوموتوره و چهارموتوره خریداری کنید. قدرت بالای این ماشین به شما این امکان را می‌دهد تا بتوانید از آن در مسیرهای متفاوتی به راحتی استفاده کنید.

بررسی ویژگی های ماشین شارژی شاسی بلند

-بدنه این ماشین از پلاستیک مقاوم ساخته شده است از این رو نیز می توانید بدون هیچ مشکلی از آن برای کودک خود استفاده کنید.

-طراحی ماشین شارژی شاسی بلند به صورتی است که شما می توانید به راحتی با استفاده از آن از تمامی سطوح سخت نیز عبور کنید.

--این ماشین ها قدرت بسیاربالایی دارند وبه صورت دوموتوره و چهارموتوره عرضه می‌شوند. شما می‌توانید مدل های چهارموتوره را برای کودک در سنین بالاتر خریداری کنید زیرا سرعت بالای آن استفاده آن را برای سنین پایین محدود می‌کند.

-امکانات متعددی روی این ماشین ها قرار می‌گیرد که می‌توانید بسته به سلیقه کودک خود هریک از آنها را خریداری کنید.

راهنمای خرید ماشین شارژی شاسی بلند

امروزه می‌توانید برندهای متعددی را ببینید که در زمینه تولید این ماشین ها فعالیت دارند. از این رو برای اینکه بهترین این برندها را انتخاب کنید، لازم است نکاتی را برای خرید این محصول درنظربگیرید.

توجه به سن کودک

برای خرید هر مدل از ماشین شارژی ابتدا باید سن کودک خود را درنظربگیرید. انتخاب ماشین شارژی بدون درنظرگرفتن این مورد می‌تواند آسیب هایی را به کودک شما واردکند. از این رو حتما هنگام خرید در بررسی مشخصات محصول، محدوده سنی قابل استفاده از آن را درنظرداشته باشید.

بررسی جنس بدنه

از مواردی که باید برای خرید ماشین شارژی شاسی بلند درنظربگیرید، جنس بدنه این محصول است. به صورت کلی ماشین شارژی های باکیفیت از جنس پلاستیک مقاوم با استحکام بالا ساخته می‌شوند که دوام بسیاربالایی دارند.

قدرت موتور

برای اینکه بهترین ماشین شارژی شاسی بلند را خریداری کنید، می‌توانید مدل های چهار موتوره و یا دوموتوره را انتخاب کنید. این نوع ماشین ها قدرت بسیاربالایی دارند از این رو نیز انتخاب بسیارخوبی به عنوان ماشین شارژی شاسی بلند هستند.

تحمل وزن

ماشین شارژی شاسی بلند اغلب به صورت دونفره طراحی می‌شوند. پس شما باید درهنگام خرید حتما میزان تحمل وزن آنها را درنظرداشته باشید تا بتوانید از آن برای هر دو فرزند خود استفاده کنید.

با بررسی همین نکات ساده می‌توانید بهترین ماشین شارژی را برای کودک خود خریداری کنید.

ادامه مطلبShow less

فهرست

صفحه اصلی

پروفایل

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم