برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.

ماشین شارژی ساحلی

فیلتر توسط
16,500,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
13,000,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
8,200,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
6,650,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
6,650,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
11,200,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
13,000,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
7,000,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
9,000,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
6,820,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
7,500,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
10,140,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
11,180,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
11,310,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
9,980,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
13,980,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
11,500,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
10,450,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
8,500,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
10,300,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
6,300,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
7,500,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
10,250,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...
13,000,000 تومان
جهت تعیین رنگ محصول پس از سفارش همکاران با شما تماس میگیرند. جهت طراحی و صدور گواهی نامه و پلاک خودرو در واتس اپ، تیم پشتیبانی با شما در ارتباط خواهند بود. حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش، گارانتی محصول خریداری شده...

قیمت و خرید ماشین شارژی ساحلی

یکی از انواع ماشین شارژی موجود در بازار مدل های ساحلی می‌باشد که همانطور که از نام آن پیداست برای استفاده در ساحل دریا طراحی می‌شوند. شما امروزه می‌توانید مدل های متنوعی از این ماشین شارژی را در بازار ببینید. اگر در مناطق ساحلی زندگی می‌کنید و می‌خواهید یک نمونه از ماشین شارژی ساحلی را خریداری کنید درادامه همراه ما باشید.

ماشین شارژی ساحلی چیست؟

ماشین شارژی ساحلی از انواع ماشین شارژی هایی است که به صورت چهارچرخ طراحی می‌شوند. این مدل از ماشین شارژی  معمولا می‌تواند تا وزن 80کیلوگرم را نیز تحمل کند از این رو می توانید آن را برای فرزندان خود در سنین بالاتر نیز استفاده کنید. طراحی این ماشین متفاوت از ماشین های دیگر است و خیلی روی زیبایی آن تمرکز نشده است. قدرت این نوع ماشین شارژی بسیاربالاست تا به خوبی بتواند رو محیط ماسه ای حرکت کند.

بررسی ویژگی های ماشین شارژی ساحلی

-وزن این نوع ماشین شارژی نسبتا بالاست و از این رو نیز می‌تواند وزن بسیاربالایی را نیز تحمل کند.

-اغلب ماشین شارژی ساحلی برای استفاده دو نفر طراحی می‌شوند. یعنی می‌توانید از آن برای فرزندان خود در رده سنی نزدیک به هم استفاده کنید.

-ماشین شارژی ساحلی برای دو سرنشین خود محیطی امن را فراهم می‌کند زیرا دارای دوکمربند ایمنی مجزاست.

-طراحی این نوع ماشین های به صورتی است که حتی شما می‌توانید برای کودکان خود در سنین بالاتر نیز از آن استفاده کنید.

-این نوع ماشین ها باید قدرت بالایی داشته باشند تا به خوبی بتوانند روی ساحل حرکت کنند. از این رو بیشتر ماشین شارژی ساحلی به صورت چهارموتوره طراحی می‌شوند که قدرت بسیاربالایی دارند.

-از ویژگی های جذاب ماشین شارژی ساحلی می‌توان به چرخ های اسفنجی آن اشاره کرد که کمک می‌کند کودک شما به راحتی از تمامی موانع عبور کند. جنس این لاستیک ها از فوم فشرده و بسیارنرم است که مقاومت محصول را بالاتر می‌برد.

راهنمای خرید بهترین ماشین شارژی ساحلی

امروزه تنوع ماشین شارژی در بازار بسیارزیاد است از این رو بهتراست به دنبال خرید گزینه هایی باشید که بتوان با کمک آن به راحتی در ساحل عبورو مرور کرد. درادامه نکات مهمی برای خرید این محصول را با هم مرور می‌کنیم.

قدرت موتور

یکی از مهم ترین نکاتی که باید برای خرید ماشین شارژی ساحلی درنظربگیرید، قدرت موتور این ماشین است. ماشین شارژی ساحلی باید قدرت موتور بسیاربالایی داشته باشد تا بتوان با کمک آن به راحتی از تمامی موانع نیز عبور کرد.

باتری ماشین شارژی

باتری ماشین شارژی نیز تاثیر بسیارزیادی را روی دوام آن دارد از این رو باید درهنگام خرید موردبررسی قرارگیرد. بهترین باتری ها در کمترین زمان شارژی می‌شوند و مدت زمان بسیارزیادی این شارژ را در خود نگه می‌دارند.

به صورت کلی باتری موجود در بازار بین 8تا 10ساعت نیاز به شارژشدن کامل دارند و بعدها نیز می‌توانند به مدت 1تا2 ساعت مورداستفاده قرارگیرند.

جنس لاستیک ها

ماشین شارژی ساحلی باید لاستیک های اسفنجی داشته باشد تا بتواند به خوبی در ساحل حرکت کند. از این رو از خرید ماشین شارژی با چرخ های پلاستیکی خودداری کنید و مطمئن باشید که این نوع لاستیک ها عملا برای استفاده در ساحل مناسب نیستند و با خرید آنها پولتان را دور ریخته‌اید.

با بررسی همین نکات ساده می‌توانید بهترین ماشین شارژی ساحلی را خریداری کنید.

acnt?_=1636989951978&did=21&tag=test&r=https%253A%252F%252Fbrilliancce.com%252Fadmin159%252Findex.php%252Fsell%252Fcatalog%252Fcategories%252F322%252Fedit%253F_token%253Dzc2FxkT3tSeA_SMW6wHQOFZhJQ2C__SPz3whWqZ-kKY&ua=Mozilla%2F5.0%20(Windows%20NT%206.1%3B%20Win64%3B%20x64)%20AppleWebKit%2F537.36%20(KHTML%2C%20like%20Gecko)%20Chrome%2F94.0.4606.81%20Safari%2F537.36&aac=&if=1&uid=1634405627&cid=1&v=549

acnt?_=1637010219766&did=21&tag=test&r=https%253A%252F%252Fbrilliancce.com%252Fadmin159%252Findex.php%252Fsell%252Fcatalog%252Fcategories%252F322%252Fedit%253F_token%253Da4h4O6FyPuZwjm9DTlK7GE9o0YiRRADMziEkMOkbRxY&ua=Mozilla%2F5.0%20(Windows%20NT%206.1%3B%20Win64%3B%20x64)%20AppleWebKit%2F537.36%20(KHTML%2C%20like%20Gecko)%20Chrome%2F94.0.4606.81%20Safari%2F537.36&aac=&if=1&uid=1634405627&cid=1&v=549

ادامه مطلبShow less

فهرست

صفحه اصلی

پروفایل

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم