برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
فیلتر توسط
فیلتر توسط
سایز
جنس فریم
نوع ترمز
ست لوازم دنده
کمک فنر جلو
تعداد دنده
دوچرخه راپیدو

دوچرخه راپیدو

راپیدو یکی از برندهای چینی است که از سال 2016 در کشور ما فعالیت دارد. این برند محصولات متنوعی را با قیمت مناسب عرضه می کند از این رو نیز محبوبیت زیادی کسب کرده است.

فیلتر توسط
دوچرخه راپیدو مدل PRO1 سایز 29 کد 298833 | RAPIDO PRO1 دوچرخه راپیدو مدل PRO1 سایز 29 کد 298833 | RAPIDO PRO1
ناموجود
0 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه راپیدو مدل R6 سایز 27.5 کد 278634 | RAPIDO R6 دوچرخه راپیدو مدل R6 سایز 27.5 کد 278634 | RAPIDO R6
ناموجود
0 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه راپیدو مدل PRO1 سایز 27.5 کد 278835 | RAPIDO PRO1 دوچرخه راپیدو مدل PRO1 سایز 27.5 کد 278835 | RAPIDO PRO1
ناموجود
0 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه راپیدو مدل R6 سایز 26 کد 268639 | RAPIDO R6 دوچرخه راپیدو مدل R6 سایز 26 کد 268639 | RAPIDO R6
ناموجود
0 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه راپیدو مدل R5 سایز 26 کد 268638 | RAPIDO R5 دوچرخه راپیدو مدل R5 سایز 26 کد 268638 | RAPIDO R5
ناموجود
0 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه راپیدو مدل R4 سایز 26 کد 268436 | RAPIDO R4 دوچرخه راپیدو مدل R4 سایز 26 کد 268436 | RAPIDO R4
ناموجود
0 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه راپیدو مدل R3 سایز 26 کد 268637 | RAPIDO R3 دوچرخه راپیدو مدل R3 سایز 26 کد 268637 | RAPIDO R3
ناموجود
0 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه راپیدو مدل R1 سایز 26 کد 268435 | RAPIDO R1 دوچرخه راپیدو مدل R1 سایز 26 کد 268435 | RAPIDO R1
ناموجود
0 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه راپیدو مدل PRO1 سایز 26 کد 268833 | RAPIDO PRO1 دوچرخه راپیدو مدل PRO1 سایز 26 کد 268833 | RAPIDO PRO1
ناموجود
0 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه راپیدو مدل R5 سایز 24 کد 248636 | RAPIDO R5 دوچرخه راپیدو مدل R5 سایز 24 کد 248636 | RAPIDO R5
ناموجود
0 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه راپیدو مدل R4 سایز 24 کد 248435 | RAPIDO R4 دوچرخه راپیدو مدل R4 سایز 24 کد 248435 | RAPIDO R4
ناموجود
0 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه راپیدو مدل R3 سایز 24 کد 248635 | RAPIDO R3 دوچرخه راپیدو مدل R3 سایز 24 کد 248635 | RAPIDO R3
ناموجود
0 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه راپیدو مدل R1 سایز 24 کد 248434 | RAPIDO R1 دوچرخه راپیدو مدل R1 سایز 24 کد 248434 | RAPIDO R1
ناموجود
0 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه بچگانه 12 راپیدو RAPIDO 3R27 دوچرخه بچگانه 12 راپیدو RAPIDO 3R27
ناموجود
0 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه بچگانه 12 راپیدو RAPIDO 3R25 دوچرخه بچگانه 12 راپیدو RAPIDO 3R25
ناموجود
0 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه بچگانه 12 راپیدو RAPIDO 3R11 دوچرخه بچگانه 12 راپیدو RAPIDO 3R11
ناموجود
0 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه بچگانه 12 راپیدو RAPIDO 3R08 دوچرخه بچگانه 12 راپیدو RAPIDO 3R08
ناموجود
0 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه بچگانه 12 راپیدو RAPIDO 2R27 دوچرخه بچگانه 12 راپیدو RAPIDO 2R27
ناموجود
0 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه بچگانه 12 راپیدو RAPIDO 2R25 دوچرخه بچگانه 12 راپیدو RAPIDO 2R25
ناموجود
0 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه بچگانه 12 راپیدو RAPIDO 2R15 دوچرخه بچگانه 12 راپیدو RAPIDO 2R15
ناموجود
0 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه بچگانه 12 راپیدو RAPIDO 2R11 دوچرخه بچگانه 12 راپیدو RAPIDO 2R11
ناموجود
0 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه بچگانه 12 راپیدو RAPIDO 2R09 دوچرخه بچگانه 12 راپیدو RAPIDO 2R09
ناموجود
0 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه بچگانه 12 راپیدو RAPIDO 2R08 دوچرخه بچگانه 12 راپیدو RAPIDO 2R08
ناموجود
0 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
دوچرخه بچگانه 12 راپیدو RAPIDO 2R01 دوچرخه بچگانه 12 راپیدو RAPIDO 2R01
ناموجود
0 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....

دوچرخه راپیدو

راپیدو یکی دیگر از برندهای تولیدکننده دوچرخه است که در کشور ما محبوبیت بسیارزیادی دارد.محصولات این برند از سال 2016 وارد کشور ما شده است و تاکنون نیز توانسته طرفداران زیادی پیداکند. البته تولیدات این برند تنها منحصربه دوچرخه نبوده است و در زمینه لوازم موتوری و موتورسیکلت نیز فعالیت دارد. این برند چینی همواره سعی داشته است تا محصولات باکیفیتی را وارد بازارکند تا بتواند رضایت مشتریان را کسب کند. درادامه این مطلب بیشتر درباره برند راپیدو و محصولات آن صحبت خواهیم کرد. همراه ما باشید.

برند راپیدو

دوچرخه راپیدو از برندهای مشهور در کشور ماست که همواره محصولات خود را با قیمت مناسبی وارد بازار می کند. این برند چینی محصولات خود را برای تمامی گروه های سنی  و در سایزهای متنوع عرضه می کند. از این رو نیز می توانید با صرف هزینه ای مناسب برای خرید دوچرخه راپیدو اقدام کنید.

در ساخت دوچرخه های راپیدو از قطعات برند شیمانو استفاده می شود از این رو نیز کیفیت بالایی دارند. به همین دلیل نیز دوچرخه سوار در هر سبکی می توانند از این برند خرید کنند. وزن دوچرخه های برند راپیدو بسیارکم است از این رو نیز رکاب زدن در مسیرهای طولانی برای فرد راحتتر خواهدشد.

دوچرخه راپیدو ساخت کجاست؟

دوچرخه های برند راپیدو همگی تولید کشور چین هستند و قیمت پایین محصول نیز علت همین امر است.  این برند چینی دوچرخه های خود را برای سنین و سلیقه های متفاوت تولید می کند از این رو نیز می توانید با پرداخت هزینه ای مناسب دوچرخه موردنظرتان را از بین محصولات آن پیدا کنید.

تنوع سبک دوچرخه های برند راپیدو بسیاربالاست که انواع آنها را در این مطلب به شما معرفی می کنیم. شما می توانید بسته به سطحی که می خواهید در آن رکاب بزنید، هریک از انواع سبک های کوهستان، شهری، کورسی و ... را خریداری کنید.

این برند نمایندگی های بسیارزیادی را در سراسر کشور دارد از این رو نیز می توانید با خیال راحت برای خرید محصولات به هریک از این نمایندگی ها سری بزنید. ما  در برلیانس نیز محصولات متنوعی را برای شما از این برند عرضه می کنیم که با خیال راحت می توانید نسبت به خریدشان اقدام کنید.

تاریخچه برند راپیدو

راپیدو جز برندهای چینی است که محصولات خود را به کل کشورهای جهان صادر می‌کند. از این رو نیز توانسته است جایگاه خوبی را در بین برندهای تولیدکننده دوچرخه از آن خودکند. محصولات برند راپیدو کیفیت بالا و در عین حال قیمت مناسبی دارند از این رو نیز موردتوجه بوده‌اند. تنوع دوچرخه برند راپیدوبسیاربالاست و شما می‌توانید مدل های متنوع را برای سنین مختلف از این برند خریداری کنید.

تمامی محصولات برند راپیدو با کمک جدیدترین تکنولوژی های روزدنیا ساخته می‌شود از این رو نیز همواره مورد استقبال دوچرخه سواران حرفه ای بوده است. کیفیت خوب و قیمت مناسب دوچرخه های برند راپیدو سبب شده است تا در بین سایر برندهای موجود طرفداران بیشتری داشته باشد.

بیشتر تولیدات این برند در حوزه دوچرخه کوهستان است با این وجود شما می‌توانید انواع مدل دوچرخه شهری، جاده، کودک و ... را نیز از این برند خریداری کنید.

معرفی تولیدات برند راپیدو

تولیدات برند راپیدو را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد که هریک از این دسته ها خود شامل دوچرخه های متنوعی می‌شود. درادامه این محصولات را به شکل دقیق تری به شما معرفی می‌کنیم.

دوچرخه کودک

یکی از انواع تولیدات برند راپیدو، دوچرخه های کودک این برند می‌باشد که می توان آنها را در سایزهای12،16،20 و 24خریداری کرد. اگر به دنبال خرید دوچرخه کودک با قیمت مناسب و کیفیت بالا هستید، محصولات این برند انتخاب بسیارخوبی برای شما خواهدبود.

دوچرخه بزرگسال

دوچرخه بزرگسال برند راپیدو خود دارای مدل  های متنوعی است که ازجمله آنها می‌توان به دوچرخه شهری، دوچرخه کورسی، دوچرخه کوهستان و .. اشاره کرد. دوچرخه های کورسی این برند با طراحی متفاوتی وارد بازار می‌شوند و اما تمامی آنها یک نوع فریم مناسب دارند. این طراحی مناسب  در کنار قیمت مناسب سبب شده است تا محصولات آن طرفداران بسیارزیادی داشته باشد.

شما می‌توانید بسته به نیازتان هریک از محصولات برند راپیدو را خریداری کنید.

بررسی ویژگی های دوچرخه راپیدو

برای اینکه بتوانید درباره خرید دوچرخه راپیدو تصمیم بگیرید، لازم است با ویژگی های دوچرخه های این برند آشنایی داشته باشید. درادامه ویژگی های دوچرخه راپیدو را بررسی می‌کنیم تا بتوانید به راحتی محصولات آن را با سایر برندها مقایسه کنید.

تعداد دنده ها

دوچرخه راپیدو از نظر تعداد دنده ها به سه دسته 21 دنده،24دنده و 27دنده ارائه می‌شوند. شما می‌توانید بسته به نیاز خود هریک از این دوچرخه ها را برای نیازخود خریداری کنید. این فاکتور تاثیر مستقیمی را روی قیمت دوچرخه های این برند دارد از این رو نیز باید موردتوجه قرارگیرد.

قطعات دنده حرفه ای

از دیگر ویژگی های دوچرخه راپیدو می‌توان به کیفیت قطعات به کاررفته در آن اشاره کرد. قطعات دنده دوچرخه های راپیدو از برند شیمانو می باشد، که کیفیت بسیارخوبی دارد. شیمانو جز برندهای معتبر در زمینه تولید قطعات دوچرخه است که دوام و استحکام طولانی دارد.

کیفیت قطعات

در مدل های مختلف دوچرخه راپیدو از کیفیت های متفاوت قطعات برند شیمانو استفاده می‌شود. برخی از محصولات برند شیمانو ساخت چین و برخی دیگر ساخت اندونزی است. مسلم است که نمونه های ساخت اندونزی نسبت به سایرین کیفیت بهتری دارند.

ترمز باکیفیت

از دیگر ویژگی های محصولات برند راپیدو می‌توان به ترمزهای باکیفیت به کاررفته در آن اشاره کرد. به صورت کلی در ساختار این نوع دوچرخه ها از دونوع ترمز ویبریک و دیسکی استفاده می‌شود. قطعات مربوط به ترمز این دوچرخه ها از دو برند شیمانو و راپیدو انتخاب می‌شود. البته که قطعات مربوط به برند شیمانو کیفیت بالاتری نسبت به برند راپیدو دارند از این رو نیز انتخاب مناسب تری برای دوچرخه برند راپیدو می‌باشد.

قیمت مناسب

با توجه به کیفیتی که دوچرخه برند راپیدو دارند، از نظر قیمتی مناسب هستند. از این رو نیز اگر به دنبال خرید دوچرخه هایی با قیمت مناسب هستید، محصولات این برند انتخاب بسیارخوبی برای شما خواهدبود. از نظر قیمتی نیز دوچرخه های این برند خود به سه دسته تقسیم می‌شوند.

دسته اول دوچرخه راپیدو قطعات دنده شیمانو ساخت کشور چین را دارند، که از ارزان ترین دوچرخه های این برند می‌باشد. دسته دوم دوچرخه های این برند از قطعات شیمانو ساخت کشور اندونزی ساخته شده است که قیمت آنها نیز متوسط است. گرانترین دوچرخه های برند راپیدو دارای ترمزهای دیسکی هیدرولیکی برخوردارند و سری pro این برند نامیده می‌شوند.

ارائه سایزهای متنوع

برند راپیدو محصولات خود را در سایزبندی متنوعی عرضه می‌کند، از این رو نیز شما می‌توانید بسته به نیاز خود می‌توانید هریک از آنها را خریداری کنید. سایزبندی محصولات این برند بسیارکامل است و شما می‌توانید دوچرخه مناسب تمامی اعضای خانواده خود را از آن خریداری کنید.

وزن پایین

در تمامی بخش های دوچرخه های این برند از آلمینیوم استفاده شده است از این رو نیز وزن بسیار کمی دارد. این وزن کم دوچرخه سبب می‌شود تا به عنوان دوچرخه سوار کنترل بهتری روی آن داشته باشید. البته که آلمینیوم استحکام بسیاربالایی دارد و این موضوع خود تاثیر مثبتی روی دوام دوچرخه خواهدداشت.

در این بخش سعی کردیم اطلاعات خوبی را درباره دوچرخه راپیدو و ویژگی های آن ارائه کنیم. از این رو اگر اطلاعات کافی درباره محصولات این برند ندارید با مطالعه این مقاله می‌توانید برای خرید آن تصمیم بگیرید. ما در سایت خود محصولات متنوع برند راپیدو را با مناسب ترین قیمت به شما عرضه می‌کنیم. از این رو نیز می‌توانید به راحتی برای خرید آنها از طریق سایت ما اقدام کنید. اگر هنوز هم تصمیم خود را برای دوچرخه راپیدو قطعی نکرده‌اید، می‌توانید از کارشناسان ما در سایت کمک بگیرید. مشاوره رایگان کارشناسان ما شما را برای خرید محصولات برند راپیدو راهنمایی خواهدکرد.

ادامه مطلبShow less

فهرست

صفحه اصلی

پروفایل

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم