برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
فیلتر توسط
فیلتر توسط
قیمت
  • 0 تومان - 16,800,000 تومان

موجود بودن
سایز
جنس فریم
نوع ترمز
ست لوازم دنده
کمک فنر جلو
کمک فنر عقب
تعداد دنده
دوچرخه المپیا

دوچرخه المپیا

برند المپیا یک برند چینی- ایرانی است که محصولات باکیفیتی را عرضه می کند. این برند ابتدا در تولید انواع موتورسیکلت نیز فعالیت داشته و اما بعدها به صورت تخصصی وارد حوزه دوچرخه سازی شده است.

فیلتر توسط
13,288,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
13,300,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
13,325,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
13,320,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
13,180,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
13,325,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
13,295,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
11,960,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
11,200,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
10,920,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
7,410,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
8,190,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
8,100,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
10,920,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
11,200,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
8,800,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
10,680,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
5,520,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
6,350,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
5,720,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
5,960,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
6,320,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
6,330,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
5,990,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....

دوچرخه یکی از مهم ترین وسایل نقلیه ای است که هم به کاهش آلودگی هوا کمک می‌کند و هم می‌تواند به  عنوان یک ورزش برای شما تلقی شود. امروزه برندهای بسیارزیادی در زمینه تولید دوچرخه در سراسر جهان فعالیت دارند که ازجمله آنها می‌توان به برند المپیا اشاره کرد. محصولات این برند در بین ورزشکاران محبوبیت بسیارزیادی دارد از این رو نیز بیشتر مورد توجه قرارمی‌گیرد. اگر اطلاعات کافی درباره این برند و محصولاتش ندارید با مطالعه این مقاله می‌توانید اطلاعات زیادی در این زمینه کسب کنید.

تاریخچه برند المپیا

برند المپیا برای اولین بار در سال 1893 توسط کارلوبورگی و در شهر میلان تاسیس شد. این برند در ابتدای فعالیت خود در حوزه تولید موتورسیلکت هم فعالیت داشت و اما بعدها به دلیل علاقه زیادی که به تولید دوچرخه داشت، به صورت اختصاصی فعالیت خود را در این زمینه گسترش داد.

این برند اولین موفقیت خود را زمانی کسب کرد که انریکو با دوچرخه های تولیدی این برند به مقام دوم دوچرخه سواری دست یافت. همین موضوع نیز باعث شد تا این برند به یکی از برندهای مطرح در زمینه دوچرخه سواری مطرح شود. شهرت این برند به جایی رسیده است که حتی در کشور ما نیز طرفداران بسیارزیادی پیداکرده است.

البته در سال 1960 برند المپیا به دست خانواده فونتانا منتقل شد و البته که تولید محصولات این برند نیز به منطقه دیگری به نام ونتو انتقال یافت. امروزه برند المپیا جز برندهای بین المللی است که طراحی های بینظیری را روی محصولات خود به کاربرده است. همین طراحی فوق العاده محصولات المپیا سبب شده است تا موردتوجه و استقبال قراربگیرد. این برند محصولات متنوعی را تولید می‌کند از این رو نیز توانسته است سلیقه بیشتر مردم را پوشش دهد.

برند المپیا بیش از دوقرن است که در زمینه تولید انواع دوچرخه فعالیت می‌کند، از این رو نیز طرفداران بسیارزیادی در تمامی جهان دارد. حال شاید از خود بپرسید برند المپیا محصول چه کشوری است؟ آیا تماما ایرانی است؟ برای پاسخ به این سوال باید بدانید برند المپیا محصول مشترک ایران و چین است که امروزه به یکی از برندهای مطرح جهانی تبدیل شده است. این برند محصولات خود را به کشورهای زیادی صادر کرده است از این رو نیز در سراسر دنیا طرفداران بسیارزیادی دارد.

برند المپیا در تولید محصولات خود تمامی گروه های سنی را درنظرگرفته است و دوچرخه های تولیدی خود را در سایزهای متفاوتی تولید می‌کند. شما می‌توانید بسته به فرم بدنی خودتان و یا هر شخصی که می‌خواهید برای وی دوچرخه خریداری کنید، هریک از سایزهای آن را انتخاب کنید.

این برند در تمامی طول فعالیت خود سعی داشته است تا دوچرخه های تولیدی خود را با بالاترین کیفیت و کمترین قیمت به مشتری ارائه کند. تا تمامی اقشارجامعه بتوانند توانایی خرید محصولات آن را داشته باشند و بدین ترتیب دوچرخه سواری به یکی از ورزش های روتین آنها تبدیل شود. همه این ویژگی ها سبب شده است تا برند المپیا در مقابل سایر برندهای رقیب طرفداران بیشتری داشته باشد.

مزایای خرید دوچرخه المپیا

1-      با کمک دوچرخه کوهستان برند المپیا می‌توانید به راحتی از تمامی مسیرهای سخت و دشوار عبور کنید. این موضوع ممکن است در مورد سایر برندها صدق نکند.

2-      برند المپیا برای عبور از مسیرهای دشوار امکاناتی را در اختیار شما می‌گذارد که ازجمله آنها می‌توان به سیستم روشنایی به کاررفته در دوچرخه اشاره کرد.

3-      وزن دوچرخه های این برند بسیارسبک تر از سایرین است و البته مقاومت بالایی نیز دارد. دلیل این امر استفاده از لوله های هیدروفرم شده در ساختار دوچرخه می‌باشد.

4-      سیستم کمک فنر به کاررفته در دوچرخه المپیا بسیارپیشرفته است از این رو نیز عبور از مسیرهای سخت را برای شما دشوار می کند.

معرفی مدل های دوچرخه المپیا

دوچرخه برند المیپا بسته به نیاز کاربران محصولات خود را به سه دسته کلی تقسیم می‌کند که هریک از آنها ویژگی های خاص خود را دارند. درادامه هریک از این مدل دوچرخه را به شما معرفی می‌کنیم تا بتوانید براساس نیازتان هریک از آنها را خریداری کنید.

دوچرخه کوهستان المپیا

اگر به دنبال خرید دوچرخه ای برای جاده های پر از سنگ و ناهموار هستید، باید به سراغ دوچرخه های کوهستان برند المپیا بروید. دوچرخه کوهستان این برند بدنه ای ازجنس آلمینیوم خالص دارند از این رو نیز بسیارسبک هستند. هم چنین زنجیر سه گانه به کاررفته در ساختار این دوچرخه سبب می‌شود تا بتوانید مسیرهای ناهموار را به خوبی طی کنید.

طراحی دوچرخه کوهستان با سایر دوچرخه های این برند در فرمان و سیستم کمک فنر تفاوت دارد. همین تفاوت ها باعث می‌شود تا ضربات وارده به ستون فقرات در مسیر تاحد بسیارزیادی خنثی شود. دوچرخه های کوهستان برند المپیا بسیارمجهز طراحی شده‌اند تا شما بتوانید با خیال راحت همراه آن مسیرهای کوهستانی را طی کنید. ازجمله تجهیزات به کاررفته در این دوچرخه ها می‌توان به لنگه سه فرمانه، سیستم روشنایی و یا ساقه های قابل تنظیم موجود در فرمان اشاره کرد. تمامی این تجهیزات به کاررفته در دوچرخه کوهستان المپیا کمک می‌کند تا بتوانید به بهترین شکل مسیر را طی کنید، بدون اینکه به سختی بیفتید.

دوچرخه جاده ای المیپا

دوچرخه جاده از دیگر محصولات پرطرفدار برند المپیا می‌باشد که جز اولین برندهایی است که تولیدات خود را با تکنولوژی هیدروفرمینگ وارد بازارکرد. منظور از این تکنولوژی همان تولید فلز با استفاده از فشاربالای آب است.  از آنجایی که برند المپیا جز اولین برندهایی بود که تولیدات خود را با این تکنولوژی وارد بازارکرد، مورداستقبال بسیارزیادی قرارگرفت.

امروزه در بیشتر دوچرخه هایی که برای افراد آماتور ساخته می‌شود از قاب های فوق سبک استفاده می‌کنند که رضایت مشتریان را در پی دارد. همین نیز باعث شده است تا برند المپیا نیز قاب هایی مانند LEADER در دوچرخه های جاده برند المپیا استفاده شود که طرفداران آن را چندین برابر کند.

دوچرخه شهری

اگر به ورزش دوچرخه سواری تنها به چشم یک تفریح نگاه می‌کنید، باید بدانید دوچرخه شهری از گزینه هایی است که می‌توانید خریداری کنید. دوچرخه شهری فرمان بسیارکوچکی دارد از این رو شما می‌توانید با کمک آن به راحتی حتی از معابر بسیارباریک نیز عبور کنید. طراحی دوچرخه های شهری برای جاده های آسفالت است از این رو نیز ترمز بسیارقدرتمندی روی آن قرارگرفته است. دوچرخه شهری از محصولات متنوع برند المپیا است که می‌توانید به راحتی مدل باب سلیقه خود را از این برند انتخاب کنید.

دوچرخه کودک المپیا

این مدل از دوچرخه های برند المپیا بسیارسبک هستند و علاوه براین استحکام بالایی نیز دارند.اگر به دنبال خرید دوچرخه ای ایمن هستید، باید بدانید که دوچرخه کودک المپیا تمامی ویژگی های یک دوچرخه ایمن را دارا می باشد.

یکی از مهم ترین بخش های دوچرخه کودک، ترمز به کاررفته در آن می باشد. سیستم ترمز دوچرخه های این برند به صورتی است که در کسری از ثانیه در محیط پاسخ می دهد و می تواند امنیت کودک را تامین کند. این برند بسته به تفاوت های جسمی دختر و پسر انواع دوچرخه دخترانه و پسرانه را تولیدکرده است از این رو نیز از بروز آسیب های جسمی جلوگیری خواهدکرد.

این دوچرخه در سایزبندی های متنوعی عرضه می شود از این رو نیز شما می توانید بسته به سن کودکتان هریک از آنها را انتخاب کنید.

در این بخش انواع محصولات برند المپیا و ویژگی های آنان را با هم مرورکردیم. شما می‌توانید براساس نیاز روزمره خود و نوع نگاه تان به ورزش دوچرخه سواری هریک از این محصولات را خریداری کنید. ما در سایت خود تمامی محصولات برند المپیا در هریک از سه دسته بالا را برای فروش قرارداده‌ایم که شما می‌توانید بدون هیچ دردسری و با هزینه مناسب آن را خریداری کنید. اگر در این زمینه به مشاوره نیاز دارید، می‌توانید با کارشناسان ما در سایت برلیانس تماس گرفته و از مشاوره رایگان استفاده کنید.

بررسی ویژگی های دوچرخه المپیا

برای اینکه بتوانید بهتر درباره خرید دوچرخه المپیا تصمیم بگیرید، بهتراست اطلاعاتی را درباره ویژگی محصولات این برند داشته باشید. درادامه سعی می کنیم بیشتر درباره این ویژگی های منحصربه فرد صحبت کنیم.

کیفیت زین دوچرخه

نشمینگاه از مهم ترین بخش های دوچرخه است که میزان راحتی شما را در حین دوچرخه سواری معین می کند. دوچرخه های برند المپیا دارای یک زین اختصاصی هستند که زیبایی خاصی را به ظاهر دوچرخه شما می بخشد. طراحان این برند همواره سعی داشته اند تا شکل این برند را مطابق آناتومی بدن انسان بسازند، بدین ترتیب در هنگام دوچرخه سواری به ندرت احساس درد و یا خستگی خواهیدکرد.

بدنه آلمینیومی

از دیگر ویژگی های مهم دوچرخه المپیا می توان به بدنه آلمینیومی آن اشاره کرد که در عین مقاومت بالا وزن بسیارکمی دارد. دقت داشته باشید بدنه باکیفیت و آلمینیومی تاثیر بسیارزیادی را روی زیبایی دوچرخه نیز دارد که نباید در هنگام خرید نادیده گرفته شود.

تایرهای مقاوم

تایرهای موجود در دوچرخه المپیا نیز کیفیت بسیاربالایی دارند و عاج های ریز به کاررفته در آن می تواند عبور از هر مسیر ناهمواری را برای شما آسان کند. حتی همین تایرهای باکیفیت به دفع ضربه های ناشی از راه نیز کمک بسیارزیادی می کند.

ترمزهای قوی

ترمزهای به کاررفته در دوچرخه المپیا نیز کیفیت بسیارخوبی دارند و از نوع لقمه ای هستند. این نوع ترمزها برای دوچرخه سواران معمولی انتخاب بسیارخوبی به شمار می‌روند زیرا تعمیر و تعویض آنها به صرفه است ونیازمند صرف هزینه زیادی نیست.

استفاده از طوقه دوجداره

برند المپیا در ساخت محصولات خود از طوقه دوجداره استفاده می کند که مقاومت بسیاربالایی در برابر ضربه دارد. همین مقاومت طوقه آلمینیومی سبب می شود تا درصورت استفاده خم نشده و فرم خود را از دست ندهد.

تنوع سایزها

دوچرخه برند المپیا در سایزهای متنوعی تولید می‌شود که هر فرد می‌تواند براساس استایل بدنی خود هریک از آنها را خریداری کرده و استفاده کند.

ضمانت اصالت کالا

برای خرید دوچرخه های برند المپیا لازم است به نمایندگی های معتبر این برند سری بزنید بدین ترتیب خیالتان از بابت اصالت کالا راحت خواهدبود.امروزه برند المپیا یکی از پرفروش ترین برندهای بازار محسوب می شود که محصولات خود را برای تمامی گروه های سنی عرضه می کند. از این رو نیز در دنیای امروز بسیاری از سودجویان دوچرخه های تقلبی را وارد بازار می کنند و به جای محصولات این برند به فروش می رسانند. پس اهمیت دارد که برای خرید به دنبال فروشگاه های معتبری باشید که به همراه گارانتی و کارت اصالت کالا دوچرخه موردنظرتان را خریداری کنید.

در این بخش تمامی ویژگی های دوچرخه برند المپیا را بررسی کردیم. علاوه بر آنچه گفتیم محصولات این برند قیمت مناسبی در برابر برندهای خارجی دیگر دارند، از این رو نیز خرید و تعمیر آنها برای شما صرفه اقتصادی دارد. همین موضوع نیز سبب شده است تا امروزه دوچرخه های این برند مورداستقبال ویژه ای قرارگیرند.

المپیا ازجمله برندهای مطرح در زمینه دوچرخه سازی است که کیفیت محصولات آن از دلایل شهرتش است. در این مطلب سعی کردیم هر آنچه برای خرید دوچرخه المپیا نیاز دارید را برای شما بیان کنیم. اگر اطلاعاتی درباره این برند و محصولاتش ندارید، حتما این مقاله را تا پایان به دقت مطالعه کنید.

ادامه مطلبShow less

فهرست

صفحه اصلی

پروفایل

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم