برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
فیلتر توسط
فیلتر توسط
قیمت
  • 12,000,000 تومان - 23,400,000 تومان

موجود بودن
سایز
نوع ترمز
ست لوازم دنده
تعداد دنده
دوچرخه فلش

دوچرخه فلش

فلش ازجمله برندهای چینی است که محصولات متنوعی را عرضه می کند. دوچرخه های این برند کیفیت بسیارخوبی دارند و با قیمت مناسب به مشتری عرضه می شوند.

فیلتر توسط
13,167,000 تومان 13,860,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
22,230,000 تومان 23,400,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
12,000,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست. هزینه...
15,124,000 تومان 15,920,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
16,541,400 تومان 17,412,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
19,161,500 تومان 20,170,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
15,538,200 تومان 16,356,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
16,746,600 تومان 17,628,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
14,326,000 تومان 15,080,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
14,725,000 تومان 15,500,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
15,931,500 تومان 16,770,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
16,530,000 تومان 17,400,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
18,775,800 تومان 19,764,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
14,516,000 تومان 15,280,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
14,934,000 تومان 15,720,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
14,117,000 تومان 14,860,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
14,523,600 تومان 15,288,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
15,741,500 تومان 16,570,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
16,347,600 تومان 17,208,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
13,919,400 تومان 14,652,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
14,329,800 تومان 15,084,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
13,919,400 تومان 14,652,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....

دوچرخه برند فلش

یکی دیگر از انواع برندهای چینی دوچرخه سازی که از سالیان پیش در کشور ما فعالیت دارد، برند فلش می‌باشد. این برند انواع دوچرخه کودک، کوهستان، جاده و ... را ارائه می‌کند از این رو نیز افراد می‌توانند مطابق نیاز و سلیقه خود هریک از آنها را خریداری کنند. اگر به دنبال خرید دوچرخه ای باکیفیت با قیمت ارزان هستید، می‌توانید دوچرخه برند فلش را خریداری کنید. کیفیت قطعات این برند تضمین شده است و به خوبی می تواند نیاز مشتری را برطرف کند، از این رو نیز مورد توجه بوده است. اگر اطلاعات زیادی درباره این برند ندارید، تا انتهای مقاله همراه ما باشید تا بتوانید برای خرید محصولات آن تصمیم بگیرید.

معرفی انواع دوچرخه فلش

برند فلش همواره سعی داشته است تا برای تردد در هر مسیری دوچرخه ای مناسب طراحی کند.از این رو نیز تنوع دوچرخه های این برند بسیارزیاد است و شما می‌توانید بسته به حرفه ای که دنبال می کنید و نیاز خود هریک از دوچرخه های این برند را خریداری کنید. درادامه انواع دوچرخه های این برند را به شما معرفی می‌کنیم.

دوچرخه کوهستان

از دوچرخه های برند فلش می‌توان به دوچرخه کوهستان اشاره کرد که طراحی متفاوتی از سایر دوچرخه های این برند دارد. با توجه به اینکه می‌خواهید از این نوع دوچرخه در محیط های کوهستانی استفاده کنید، تنه آن نسبت به سایر مدل های دوچرخه مقاومت بیشتری دارد. همین نیز باعث می‌شود تا بتوانید مسیرهای سخت را به راحتی و بدون هیچ مشکلی با کمک آن عبور کنید.

دوچرخه کوهستان از سیستم دنده، سیستم تعلیق و ترمز متفاوتی نسبت به دوچرخه های معمولی برخوردارند. همین ویژگی ها نیز سبب می‌شود تا انتخاب خوبی برای عبور از مسیرهای کوهستانی باشد.

دوچرخه کورسی

از دیگر دوچرخه های تولیدی برند فلش می‌توان به دوچرخه های کورسی اشاره کرد. در طراحی فریم این دوچرخه ها از آلمینیوم و کربن استفاده می‌شود که در عین وزن کم، آیرودینامیک بالایی دارد. فریم دوچرخه کورسی زوایای کمتری نسبت به دوچرخه های دسته قبل دارد از این رو سواری بسیارخوبی را به شما خواهدداد.

دوچرخه شهری

فریم این نوع دوچرخه بسیارجذاب است و نوعی طراحی کلاسیک دارد، از همین رو نیز طرفداران بسیارزیادی در کشور ما دارد. طراحی تایرهای دوچرخه شهری به صورتی است که شما می‌توانید به راحتی با کمک آن مسیرهای شهری را طی کنید.

دوچرخه کودک

برند فلش دوچرخه کودک متنوعی را نیز تولیدکرده است. طراحی فریم این نوع دوچرخه بسیارزیباست و وزن کم آن باعث می‌شود تا کودکان هنگام استفاده از دوچرخه هیچ مشکلی نداشته باشند. ازاین رو اگر می‌خواهید فرزند خود را به ورزش دوچرخه سواری علاقه مند کنید، می توانید دوچرخه وی را از این برند خریداری کنید.

در این بخش انواع دوچرخه فلش و ویژگی های آنان را با هم بررسی کردیم. شما می‌توانید بسته به سبک دوچرخه سواری خود هریک از مدل های برند فلش را خریداری کنید.

بررسی ویژگی های محصولات برند فلش

برای اینکه بتوانید برای خرید دوچرخه برند فلش تصمیم بگیرید، باید اطلاعاتی را درباره ویژگی محصولات این برند داشته باشید. بدین ترتیب می‌توانید با مقایسه آنها با سایر برندهای موجود بهترین انتخاب را داشته باشید. درادامه سعی می‌کنیم ویژگی های دوچرخه فلش را به صورت کامل بیان کنیم.

استفاده از قطعات باکیفیت

از مهم ترین ویژگی های دوچرخه برند فلش می‌توان به کیفیت قطعات به کاررفته در آن اشاره کرد. برند فلش همواره سعی داشته است تا از باکیفیت ترین قطعات در ساختار این دوچرخه استفاده کند. ازجمله این قطعات می‌توان به قطعات باکیفیت برند شیمانو اشاره کرد که کیفیت آن ثابت شده است.

اقتصادی بودن

از دیگر ویژگی های محصولات برند فلش می‌توان به اقتصادی بودن آنها اشاره کرد. دقت داشته باشید به دلیل ارزان بودن نیروی کار در کشور چین با وجود قطعات باکیفیتی که در ساخت دوچرخه های این برند استفاده می‌شود، قیمت آنها بسیارمناسب است.از این رو نیز از دوچرخه های این برند را جز دوچرخه های اقتصادی دسته بندی می‌کنند که انتخاب بسیارخوبی برای آماتورها خواهدبود.

استفاده از ترمزهای قدرتمند

برند فلش در ساختار دوچرخه های خود از قدرتمندترین ترمزها استفاده کرده است،از این رو نیز می‌تواند امنیت افراد را  در هنگام دوچرخه سواری تامین کند. با کمک این ترمزهای قوی می‌توانید هنگام دوچرخه سواری آرامش بیشتری را از حیث کنترل دوچرخه داشته باشید.

سایزهای متنوع

برند فلش همواره سعی کرده است تا دوچرخه های تولیدی خود را در سایزهای متنوع بچه گانه و بزرگسال ارائه کند. از این رو شما می‌توانید به راحتی برای افراد در تمامی رده های سنی از دوچرخه های این برند خریداری کنید. پس شما می‌توانید انواع دوچرخه های ارائه شده توسط این برند را در سایزهای متفاوتی انتخاب کنید.

قیمت مناسب

قیمت دوچرخه ها تحت تاثیر عوامل متعددی، متغیر است. ازجمله این عوامل می‌توان به نوع قطعات به کاررفته،سایز دوچرخه و... اشاره کرد. قیمت دوچرخه برند فلش نیز بسته به نوع دوچرخه ای که انتخاب می کنید، متنوع است. با این وجود نسبت به سایر برندها معروف بازار قیمت مناسب تری دارد. از این رو اگر یک دوچرخه باکیفیت با قیمت مناسب می‌خواهید، برند فلش انتخاب بسیارخوبی برای شما خواهدبود.

لوازم جانبی متنوع

برند فلش برای راحتی شما در حین دوچرخه سواری برای محصولات خود لوازم جانبی را نیز قرارداده است. ازجمله این لوازم جانبی که در هنگام دوچرخه سواری بسیارکاربردی است می‌توان به قمقمه و جای آن اشاره کرد.

فریم باکیفیت و سبک

فریمی که برای دوچرخه برند فلش قرارداده می‌شود از نوع آلمینیومی و بسیارسبک می‌باشد. این نوع فریم در عین مقاوم بودن وزن بسیارکمی دارد از این رو نیز در هنگام دوچرخه سواری راحتی بیشتری را تجربه خواهیدکرد. این فریم سبک در وجود تمامی دوچرخه ها به خصوص دوچرخه کودک اهمیت دارد زیرا باید کودک توانایی برای حمل آن در صورت نیاز داشته باشد.

در این بخش سعی کردیم ویژگی های مهم دوچرخه برند فلش را با هم بررسی کنیم تا بتوانید با تکیه بر آنها برای خرید از این برند تصمیم بگیرید. ما در سایت خود مدل های متنوعی از دوچرخه های این برند را به شما ارائه می‌کنیم که می‌توانید بدو هیچ دردسری آنها را با قیمتی مناسب خریداری کنید. پس پیشنهاد می‌کنیم حتما به مدل های موجود در سایت ما سری بزنید تا بتوانید به محصولات باکیفیت این برند دسترسی داشته باشید.

 

ادامه مطلبShow less

فهرست

صفحه اصلی

پروفایل

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم