جستجوی پیشرفته

دستگیره شیشه شیر 

دستگیره شیشه شیر

دستگیره شیشه شیر کودک

دستگیره شیشه شیر برای کودکان بالای 4 ماه مناسب است و برروی شیشه شیر نصب میشود تا کودک با دستان کوچک خود راحت تر شیشه شیر را نگه دارد. کودکان همهی اشیای اطراف خود را به عنوان وسیله بازی میبینند. بیشتر اوقات شیردادن با شیشه شیر به نوزاد طولانی میشود و میتوان از همین موضوع برای سرگرم کردن کودک استفاده کنیم به این صورت که با نصب دستگیره بر روی شیشه شیر، کودک می تواند با نگه داشتن آن سرگرم شود.