جستجوی پیشرفته

بالش کودک 

بالش کودک

بالش کودک

یکی از مهمترین وسایل آرامش و خواب کودکان بالش کودک است. بالش کودکان باید راحت، نرم و کوتاه باشد تا به گردن و گوش های نوزاد  آسیبی نرسد. همه مادران فکر میکنند که استفاده از بالش برای کودک تازه متولد شده ضروری است اما در صورتی که اینگونه نیست و بالش برای کودکان زیر دوسال نیازی نیست و میتوانند بر روی یک سطح صاف بخوابند. استفاده از بالش برای کودکان زیر دوسال بسیار خطرناک است و احتمال خفگی و مرگ ناگهانی کودک در خواب را افزایش می دهد. سر ظریف و حساس کودک , در بالش نرم فرو رفته و احتمال خفگی وجود دارد. بعلاوه سوراخ کوچک بینی نوزاد میتواند با بالش مسدود شده و وقتی کودک سرش را از طرفی به طرف دیگر برمیگرداند ممکن است بالش جلوی جریان هوا را بگیرد.