جستجوی پیشرفته

عروسک تزئینی 

عروسک تزئینی

عروسک تزئینی

عروسک یک نوع اسباب بازی کودکان و گاهی نوجوانان است و معمولا شبیه انسان و حیوانات ساخته میشود. عروسک به قوه تخیل کودکان کمک میکند به گونه ای که در هنگام بازی آن را فردی زنده تصور میکنند و برای آن شخصیت متصور میشود. ساخت و ارائه اسباب بازی به کودک یکی از موثرترین راه کارهایی است که با درگیر کردن احساسی کودک میتواند کودک را به جستجو در مفاهیم دنیای بزرگسالان مجبور کرد. گاهی اوقات از عروسک ها در نمایش به جای انسان ها استفاده میشود که به آنها عروسک خیمه شب بازی یا عروسک نمایشی میگویند. خیلی از بچه ها با عروسک خود ارتباط برقرار میکنند و با عروسک خود مثل یک آدم زنده رفتار میکنند.