جستجوی پیشرفته

هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.

قاشق داروخوری 

قاشق داروخوری

قاشق داروخوری کودک

یکی از مشکلاتی که برای اکثر والدینی که صاحب نوزاد هستند دادن دارو به کودکشان است.برای این مشکلی قاشقی به اسم قاشق دارو خوری کودک طراحی شده است. که دسته آن مانند سرنگ دارای درجه بندی می باشد و سری آن مانند قاشق است که بهترین مکان برای استفاده از این وسیله در مهدکودک ها و زمان سفر می باشد.