جستجوی پیشرفته

پستانک داروخوری 

پستانک داروخوری

پستانک دارو خوری کودک

از مشکلات اصلی والدین دادن دارو به علت تلخی و بدمزه بودن به کودکشان است. برای راحتی اینکار بهتر است از پستانک داروخوری کودک استفاده کنیم. چون این پستانک طوری طراحی شده است که دارو را آرام آرام به دهان کودک می ریزد و کودک بدون اینکه بوی بد دارو را حس کند آن را میخورد.