جستجوی پیشرفته

پیش بند 

پیش بند

پیش بند کودک

کودکان در موقع غذا خوردن خیلی کثیف کاری میکنند و لباس خود را کثیف میکنند برای جلوگیری از کثیف شدن لباس کودک خود میتوان از پیشبند مخصوص کودکان استفاده کرد که این پیشبند طوری طراحی شده اند که آب و کثیفی را از خود عبور نمیدهند و لباس کودکمان کثیف نمیشود.

 • 51,750 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-05-23

  پیشبند nip از جنس پلی استر و ساخته شده از پارچه ضد آب مرغوب و با کیفیت وقابل استفاده برای نوزادان 5 تا 24 ماهه و مناسب برای پسران می باشد. همچنین دارای 3 دکمه فشاری به عنوان بست در کنار گردن با قابلیت سایز شدن، دارای قسمت کاسه مانند در پایین پیشبند جهت جلوگیری از ریختن موادغذایی روی زمین و با طراحی منحصر به فرد، قابلیت جمع شدن پیشبند در کاسه و اشغال فضای...

  51,750 تومان
 • 51,750 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-05-23

  پیشبند nip از جنس پلی استر و ساخته شده از پارچه ضد آب مرغوب و با کیفیت وقابل استفاده برای نوزادان 5 تا 24 ماهه و مناسب برای دختران می باشد. همچنین دارای 3 دکمه فشاری به عنوان بست در کنار گردن با قابلیت سایز شدن، دارای قسمت کاسه مانند در پایین پیشبند جهت جلوگیری از ریختن موادغذایی روی زمین و با طراحی منحصر به فرد، قابلیت جمع شدن پیشبند در کاسه و اشغال فضای...

  51,750 تومان
 • 51,750 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-05-23

  پیشبند nip از جنس پلی استر و ساخته شده از پارچه ضد آب مرغوب و با کیفیت وقابل استفاده برای نوزادان 5 تا 24 ماهه و مناسب برای پسران می باشد. همچنین دارای 3 دکمه فشاری به عنوان بست در کنار گردن با قابلیت سایز شدن، دارای قسمت کاسه مانند در پایین پیشبند جهت جلوگیری از ریختن موادغذایی روی زمین و با طراحی منحصر به فرد، قابلیت جمع شدن پیشبند در کاسه و اشغال فضای...

  51,750 تومان
 • 51,750 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-05-23

  پیشبند nip از جنس پلی استر و ساخته شده از پارچه ضد آب مرغوب و با کیفیت وقابل استفاده برای نوزادان 5 تا 24 ماهه و مناسب برای دختران می باشد. همچنین دارای 3 دکمه فشاری به عنوان بست در کنار گردن با قابلیت سایز شدن، دارای قسمت کاسه مانند در پایین پیشبند جهت جلوگیری از ریختن موادغذایی روی زمین و با طراحی منحصر به فرد، قابلیت جمع شدن پیشبند در کاسه و اشغال فضای...

  51,750 تومان