جستجوی پیشرفته

هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.

قاشق حرارت سنج 

قاشق حرارت سنج

قاشق حرارت سنج کودک

سلامت کودک از مهمترین دغدغه های پدرومادران می باشد که تغذیه کودک و غذا خوردن نقش اساسی در سلامت کودک دارد. قاشق حرارت سنج میزان حرارت و گرمای غذای کودک شما را کنترل میکند. حساس بودن به حرارت این قاشق باعث اطمینان خاطر نسبت به سلامتی کودکمان میشود و مطمئن باشید هیچگاه دهان کودکتان به وسیله داغی غذا نمیسوزد.