جستجوی پیشرفته

کاسه و بشقاب 

کاسه و بشقاب

کاسه و بشقاب کودک

بعضی از کودکان بد غذا هستند برای این کودکان باید یک زیرانداز پهن کنیم و اجازه بدهیم که خودشان غذای خود را بخورند درضمن باید برای کودکان از ظروف مخصوص کودک استفاده کنیم تاکودک انگیزه برای خوردن غذا پیدا کند ظروف غذا خوری کودک که شامل کاسه و بشقاب کودک است دارای رنگ بندی و طرح بندی های مختلف می باشد.