جستجوی پیشرفته

لیوان و آب میوه خوری 

لیوان و آب میوه خوری

لیوان و آب میوه خوری کودک

بدن کودکان نیز مانند بدن بقیه به خوردن آب و آبمیوه های طبیعی احتیاج دارد. کودکان از همان اول توانایی خوردن آب در لیوان های معمولی را ندارند و باید این کار را به آن ها آموزش دهیم که این آموزش توسط لیوان های آموزشی که مخصوص کودکان است استفاده میشود و لیوان های آموزشی در طرح ها و مدل ها و رنگ های مختلف وجود دارد. این لیوان ها را آب و آبمیوه خوری کودک نیز مینامند.