جستجوی پیشرفته

فلاسک کودک 

فلاسک کودک

فلاسک کودک

همراه داشتن مایعات مورد نیاز کودک در دمای مناسب در هر شرایطی لازم و ضروری است و برای این منظور باید از فلاسکی برای نگهداری آب جوش و دیگر مایعات برای نوزاد به همراه داشته باشیم. امروز فلاسک های استیل به دلیل جنسشان جایگاه ویژه را در میان لوازم شخصی کودک به خود اختصاص داده است.