جستجوی پیشرفته

لوازم دارو خوری 

لوازم دارو خوری

لوازم داروخوری کودک

دارو دادن به کودک به علت بدمزه وتلخ بودن دارو کار بسیار سختی برای والدین می باشد بهتر است برای راحتی و سهولت در انجام اینکار از لوازم داروخوری کودک که در بازار موجود میباشند استفاده شود. لوازم دارو خوری کودک عبارتند از:

  • پستانک داروخوری کودک
  • سرنگ داروخوری کودک
  • قاشق داروخوری کودک