جستجوی پیشرفته

لوازم غذا خوری 

لوازم غذا خوری

لوازم غذا خوری کودک

بعضی از کودکان بسیار بدغذا هستند و موقع غذاخوردن تمام لباس های خود را کثیف میکنند برای اینکار باید از پیش بند مخصوص کودکان استفاده کرد و برای اینکه کودکان میل به غذا خوردن داشته باشند بهتر است از لوازم غذاخوری مخصوص کودکان استفاده کنیم و آنهارا با سلیقه خود کودکان انتخاب کنیم لوازم غذا خوری کودک عبارتند از:

  • لیوان و آب میوه خوری کودک
  • کاسه و بشقاب کودک
  • قاشق و چنگال کودک

برای کنترل حرارت غذای کودک میتوان از قاشق حرارت سنج کودک استفاده کرد که باعث آسودگی خاطر والدین نسبت به نسوختن دهان کودک از حرارت غذا میشود. همچنین خوردن غذا بر روی صندلی غذاخوری کودک در کنار والدین حس نزدیکی و آرامش به کودک میشود و کودک به راحتی و با آرامش غذای خود را میخورد.