جستجوی پیشرفته

هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.

زانو بند کودک 

زانو بند کودک

زانو بند کودک

نوزادان دارای پوستی حساس و لطیف هستند. کودکان قبل از راه رفتن شروع به چهار دست و پا رفتن میکنند که در این زمان زانوی کودک به زمین سابیده میشود و پوست حساس او آسیب میبیند برای مراقبت از زانوی کودک خود از زانوبندهای مخصوص که مانع از برخورد زانوکودک به فرش میشوند استفاده کنند. کودکان هنگامی که تازه راه میوفتن خیلی زیاد به زمین می خورند و ممکن است زمین افتادن های مداوم باعث خرابی پوست نوزاد شود در این زمان میتوان از زانوبند کودک برای مراقبت از زانوهای کودکمان استفاده کرد.