جستجوی پیشرفته

هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.

محافظ پریز 

محافظ پریز

محافظ پریز برق

کودکان در هر لحظه و در هر مکان در معرض خطر هستند والدین می توانند خانه را به نحوی ایمن کنند که خطری کودکان آنها را تهدید نکند. کودکان همیشه در معرض خطر برق گرفتگی هستند به اینگونه که میتوانند انگشت خود و یا هر وسیله نوک تیز دیگری را در پریز برق فرو کنند و جان خود را به خطر بیاندازند. اما والدین می توانند با استفاده از محافظ پریز برق از وقوع این نوع اتفاقات جلوگیری کنند. این محافظ به راحتی قابل نصب هستند و برروی انواع پریزهای برق نصب میشوند.