جستجوی پیشرفته

هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.

ترمز درب 

ترمز درب

ترمز درب کودک

ترمز درب برای محافظت از انگشتان کودکان در هنگام باز و بسته شدن درب و جلوگیری از بسته شدن ناگهانی درب اتاق ها استفاده میشود. و همچنین از بسته شدن تصادفی در و تنها ماندن کودک در خانه جلوگیری می کند. بیشتر کودکان این مشکل را دارند که دست خود را بین درب میگذارند و یا اینکه درب اتاقها به صورت ناگهانی بسته میشود کودک شما در خانه حبس میشود برای جلوگیری از این اتفاقات میتوان از از ترمزهای درب کودک استفاده کرد.