جستجوی پیشرفته

هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.

محافظ لبه 

محافظ لبه

محافظ لبه کودک

برای ایمن کردن خانه از ضربه گیر کودک که پارچه کشی برای محافظ لبه منزل است، استفاده میکنیم و دارای انواع مختلفی است که از هر نوع برای پوشاندن محلی خاص استفاده میشود.استفاده از نوع گوشه پد برای حفاظت از لبه میز و قفسه های موجود استفاده میشود که مانع از برخورد کودکان این لبه های تیز میشود. پد دیوار برای مراقبت در سالن های ورزشی و کارخانه ها به کار میرود. پد دیوار و محافظ لبه تیز برای مراقبت و ایمنی کودکان استفاده میشود.