جستجوی پیشرفته

هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.

محافظ گوشه 

محافظ گوشه

محافظ گوشه کودک

برای ایمن کردن خانه از ضربه گیرهای کودک که پارچه کشی برای محافظ گوشه منزل است، استفاده میکنیم و دارای انواع مخنلفی است که از هر نوع برای پوشاندن محلی خاص استفاده میشود.استفاده از نوع گوشه پد برای حفاظت از لبه میز و قفسه های موجود استفاده میشود که مانع از برخورد کودکان این لبه های تیز میشود. پد دیوار برای مراقبت در سالن های ورزشی و کارخانه ها به کار میرود. پد دیوار و محافظ لبه تیز برای مراقبت و ایمنی کودکان استفاده میشود.