جستجوی پیشرفته

هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.

ضربه گیر گوشه و دیوار 

ضربه گیر گوشه و دیوار

ضربه گیر گوشه و دیوار کودک

برای امن کردن خانه قبل از وقوع اتفاقات خطرناک برای کودکان میتوان از ضربه گیرهای گوشه و دیوار مخصوص استفاده کرد. با نگهبانان درب و پنجره و ضربه گیر گوشه ای و ضربه گیر دیواری میتوان خانه را به یک محیط امن برای بازی نوزاد خود آماده کرد. برای نصب ضربه گیر میتوان آن را به اندازه مناسب برای لبه های تیز و گوشه قفسه بندی ها تبدیل کرد و به آسانی آن را نصب کرد. و به دلیل داشتن نوارچسب میتوان آن را جابجا کرد.