جستجوی پیشرفته

کیسه آب گرم و سرد 

کیسه آب گرم و سرد

کیسه آب گرم و سرد

کیسه آبگرم و آب سرد برای همه منازل لازم می باشد زیرا برای دردهای عضلانی میتوان از آن ها استفاده کرد. به خصوص برای کودکان بسیار مفید میباشد زیرا در هنگام دل درد میتوان از کیسه آب گرم استفاده کرد تا درد دل او را آرام کند یا هنگام زدن واکسن از کیسه آب سرد آن استفاده کرد تا جای واکسن را آرام کند. برای داشتن کیسه آبگرم و آب سرد لازم نیست دو عدد کیسه داشته باشیم میتوان با خرید یک عدد کیسه هم از آن به عنوان کیسه آب گرم استفاده کرد هم کیسه آب سرد.