جستجوی پیشرفته

دستگاه بخور 

دستگاه بخور

دستگاه بخور کودک

دستگاه بخور یا مرطوب کننده هوا در هرخانه یا هرمکانی که کودکان در رفت و آمد میکنند لازم می باشد. زیرا رشد ویروس ها و باکتری در هوای خشک بسیار زیاد است که یکی از علل عفونت و بیماری کودکان خردسال یا نوزادان میباشد.بنابراین وجود دستگاه بخور در مهدکودک ها لازم است. هوای خشک برای هیچ کسی خوب نیست و یکی از بهترین روش ها استفاده از دستگاه بخور در مکان های سربسته می باشد به خصوص در آب وهوای زمستان.