جستجوی پیشرفته

لیف و اسفنج 

لیف و اسفنج

لیف و اسفنج حمام کودک

داشتن اسفنج و لیف مخصوص کودک در زمان حمام کردن واجب و ضروری است. استفاده از اسفنج حمام کودک یکی از طبیعی ترین راه ها برای مراقبت از پاکی پوست کودک است.این اسفنج ها بسیار نرم و دارای بافتی آرام می باشند و همچنین مناسب با پوست حساس کودکان نیز هستند.