جستجوی پیشرفته

حوله 

حوله

حوله کودک

حمام کردن برای کودکان یک کار سرگرم کننده است که کودکان به حمام علاقه زیادی دارند. حمام کردن پوست حساس کودکان را تمیز میکند و برای خشک کردن پوست لطیف کودکان باید از حوله های پنبه ای خیلی نرم که برای کودکان وجود دارد استفاده کنیم و بدن آنها را خشک کنیم. در نتیجه کودکان باید از حوله مخصوص کودک استفاده کنند تا پوستشان آسیب نبیند.