جستجوی پیشرفته

تشک تعویض 

تشک تعویض

تشک تعویض کودک

برای تعویض کودک در هنگام سفر یا در منزل نیاز به یک زیرانداز دارد تا والدین دیگر نگران خراب کاری های کودکان نباشند و پوست حساس کودک در هنگام تعویض پوشک به زمین و فرش برخورد نکند و از آنجایی که کودکان به رنگ های شاد علاقه شدیدی دارند بهتر است از تشک تعویض در رنگ های شاد استفاده کنیم.