جستجوی پیشرفته

پوار بینی یا فین گیر 

پوار بینی یا فین گیر

پوار بینی یا فین گیر کودک

کودکان و نوزادان قادر نیستند که بینی خود را تمیز کنند به همین دلیل نیاز دارند والدین با استفاده از وسیله های موجود در بازار که برای اینکار ساخته شده اند استفاده کنند. پوار بینی یا فین گیر کودک مناسب برای خالی کردن بینی کودکان و نوزادان در دوران سرماخورگی می باشد که کودک بتواند به راحتی نفس بکشد و بخوابد.