جستجوی پیشرفته

شانه و ناخن گیر 

شانه و ناخن گیر

شانه و ناخن گیر کودک

پوست سر نوزادان بسایر حساس و دارای موهای نرم و نازکی هستند. و نمیشود موهای آنهارا با هر شانه ای، شانه کرد بهتر است از شانه کودک که مخصوص کودکان است و موی برس آنها بسایر نرم و باسری گرد میباشد به گونه ای که به پوست سر نوزاد شما آسیبی نمیرساند استفاده شود.
نوزادان ناخن های نرم و انعطاف پذیری دارند و همچنین دارای پوست حساسی هستند به همین دلیل توصیه میکنیم که از ناخن گیر کودک که مطابق با فرم ناخن کودکان ساخته شده است و به ناخن ها و پوست کودک آسیبی نمیرساند استفاده کنید.