جستجوی پیشرفته

صابون و روغن 

صابون و روغن

صابون و روغن کودک

کودکان پوست حساس و لطیف دارند و نیاز به مراقبت های ویژه ای دارند در هنگام شستشو باید آنها را با صابون های مخصوص کودکان شست تا به پوست آنها آسیبی نرسد و برای ماساژ دادن بدن آنها روغن های مخصوصی وجود دارد که با پوست لطیف کودکان سازگاری بیشتری دارد و از پوست آنها مراقبت میکند. از روغن های کودک بهتر است بعد از حمام برروی قسمت های خشک پوست کودک استفاده شود.