جستجوی پیشرفته

پرستاری از کودک 

پرستاری از کودک

پرستاری از کودک

پرستاری از کودکان کار بسیار حساسی می باشد زیرا کودکان بسیار حسساس هستند و باید از آن ها مراقبت های ویژه ای انجام داد. محیطی را که کودکان در آن قرار میگیرند باید به وسیله دستگاه تصفیه هوا آلودگی های محیط را گرفت و با دستگاه بخور یا مرطوب کننده هوا آنجا را مرطوب نگه داشت و در منزل همیشه لوازم لازم و ضروری کودک خود را که این وسایل عبارتند از: تب سنج و دماسنج، شیر دوش، کیسه آب گرم و کیسه آب سرد داشته باشیم. همیشه برای گرم کردن یا سرد کردن شیر، آب یا آبمیوه کودک از دستگاه های نگهدارنده گرم و سرد استفاده کنیم.