جستجوی پیشرفته

حمام و توالت 

حمام و توالت

حمام و توالت کودک

کودکان و نوزادان نیاز دارند که آن ها را پوشک کنید و پوشک آنها را به موقع تعویض کنید چون دارای پوست حساسی هستند و اگر به موقع پوشک آنها تعویض نشود ناحیه های تحت پوشش پوشک آسیب می بیند و در هنگام تعویض پوشک بهتر است از تشک تعویض کودک استفاده کنیم و هنگامی که قصد داریم کودک خود را از پوشک بگیریم تا زمانی که عادت نکرده که دیگه پوشک ندارد بهتر است از شورت های آموزشی استفاده کنیم تا او عادت کند. حمام کردن برای کودکان یک سرگرمی محسوب میشود که میتوانند با عروسک بادی خود در حمام بازی کنند و والدین نیز میتوانند مودم خود را در صندلی حمام کودک قرار دهند و بدن اورا با لیف و اسفنج کودک بشورند و بدند او را تمیز کنند.