جستجوی پیشرفته

هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.

تقویت هوش نوزاد 

تقویت هوش نوزاد

تقویت هوش نوزاد

نوزادان و کودکان بازی کردن را خیلی دوست دارند و از اینکه بزرگترها آنهارا در آغوش بگیرند و تکان دهند و آنهارا نوازش کنند بسیار لذت می برند. با انجام بازیهای هدفمند و پرمحتوا میتوان به رشد مغزی و تقویت هوش و حافظه نوزاد کمک کرد.با استفاده از روشهای مختلفی مانند آواز خواندن، نوازش کردن، در آغوش گرفتن، حرکت دادن، حرف زدن با کودک و تحریک حواس پنجگانه او مثل حس بویایی و چشایی میتوان مغز کودک خود را پرورش داد و به اتصال برقرار کردن سلول های مغز کمک کنیم.