جستجوی پیشرفته

دندان گیر 

دندان گیر

دندان گیر کودک

مناسب ترین زمان استفاده از دندانگیر کودک زمانی است که هنوز دندان درنیاورده است و فقط علائم آن را دارد. بهتر است زمان استفاده به جای انواع ژله ای و پلاستیکی از نوع طبیعی آن استفاده کنیم. که استفاده از دندانگیر چوبی به دلیل سفت بودن و فاقد مواد شیمیایی مناسب تر است. دندانگیرهای چوبی طبیعی تر از دندانگیرهای پلاستیکی هستند و کودک می تواند آن را به لثه خود بمالد.