جستجوی پیشرفته

جغجغه 

جغجغه

جغجغه کودک

یکی از وسایل سرگرم کننده نوزاد جغجغه است این وسیله برای آرام و ساکت کردن کودکان زیر دوسال مناسب است و جغجغه علاوه برسرگرم کردن کودک به توسعه مهارت های حرکتی و هماهنگی دست و چشم کودک کمک میکند. جغجه در انواع و طرح های مختلف فشاری و حرکتی ساخته میشود.