جستجوی پیشرفته

هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.

بازی های مهارتی 

بازی های مهارتی

بازی های مهارتی کودک

به بازی هایی که علاوه بر سرگرم کردن کودک بر روی مهارت های مختلف کودک کار میکند و به بهبود و رشد مهارتها کمک میکند بازی های مهارتی میگویند. نمونه هایی از بازی های مهارتی عبارتند از:
بازی با رنگ ها، بازی تعادل، لی لی کردن، بازی های پرتابی، بازی اعداد، گفتگوی تلفنی و بازی با عروسک های پاپت و ...