جستجوی پیشرفته

هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.

چیدنی ها و دومینو 

چیدنی ها و دومینو

بازی دومینو و چیدنی ها

دومینو نوعی بازی است که به وسیله قطعه های مستطیلی کوچکی انجام میشود و که در هر قطعه دو طرح تصویر وجود دارد. این قطعات به گونه ای با یکدیگر ارتباط دارند که کودک با پیدا کردن این ارتباط آنهارا کنار هم میچیند. بازی دومینو را کودکان از سن 3 سالگی باتوجه به توانایی ذهنی خود می توانند انجام دهند و در تقویت و رشد حافظه کودک بسیار موثر است.